Zpět

Bylinky


Toto je myslím jedna z nejlepších databází bylinek vyskytujících se na netu. Děkuji autorům  Kalfovi & Jírovi.

NÁZEV : název rostliny, případně v závorce elfí název
* ..... silně magická bylinka (napodobuje efekt kouzla / má mocné účinky)
POPIS : hrubý popis rostliny
MÍSTO : místo výskytu
zkratky: L ... les (vlhký, řídký, hustý), H ... hory, P ... pláně , B ... bažiny, K ... obdělané plochy, sídliště
specifikace: k ... kopce, l ... louky, b ... břehy vodních toků, t ... vodní toky a plochy příklad.: Hl ... horské louky
OBDOBÍ : období výskytu (zkratky viz výše)
zkratky: J ... jaro, L ... léto, P ... podzim, Z ... zima , C ... celý rok
VÝSKYT ( % ) : pravděpodobnost výskytu v %
ČETNOST : četnost rostlin na 1 místě
CENA ( ZL ) : přibližná cena rostliny u bylináře : neupravená podoba / upravená (zpracovaná) podoba
CHECK : test na k20, bude-li příprava úspěšná
UŽITÍ : stručný popis přípravy a užití rostliny, případné nežádoucí účinky
Pozn : závislost na návykových bylinách může být mj. odstraněna kouzlem HEAL či ekvivalentem

Seznam známých bylin (abecedně): 61

NÁZEV : Bahenní Květ
POPIS : malá rostlina s drobnými lístky a velkým žlutým květem
MÍSTO : B, (L)
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 30, (22)
ČETNOST : 1 - 3
CENA ( ZL ) : 3
CHECK : na výrobu jedu: int-2
UŽITÍ : smíchají-li se šťávy z listů Bahenního Květu a listů Zeleného Simona (viz dále), vznikne jed, který, dostane-li se do krve, způsobí po 2 kolech otravu k6/1 hp. Na výrobu 1 flakónku jedu (lze použít asi na 20 šípů) je třeba 5 kusů Bahenního Květu a 5 kusů Zeleného Simona

NÁZEV : Ballota
POPIS : asi stopu vysoká bylina s dlouhými úzkými listy vyrůstajícími z dlouhého stonku, krásně voní
MÍSTO : P
OBDOBÍ : J, L, P
VÝSKYT ( % ) : 15
ČETNOST : 3-8
CENA ( ZL ) : 10 / 20
CHECK : int
UŽITÍ : sušené listy (5 dní) se přidávají do poživatin coby výborné dochucovadlo, krom toho také působí jako opojné afrodisiakum - poživateli se zrychlí dech a tep, rozšíří zorničky, zcitliví pokožka na celém těle a též dostane chuť zažít si nějakou rozkoš (velmi bohatí si rádi dopřávají tohoto skvělého a velmi drahého poblouznění) , 1 dávka - 1 osoba, účinky d3 hodin
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : - 2 Wis, -1 Int po dobu působení, tělo se časem stane odolným proti těmto látkám a vyřaduje stále větší dávku, až nakonec ztratí veškeré účinky (imunita vůči Ballotě), z tohoto důvodu se nedoporučuje konzumovat Ballotu více než 1 měsíčně

NÁZEV : Baltazarův Květ ( Loth Ael Balthasar )
POPIS : malá rostlina s velkým žlutým květem
MÍSTO : L
OBDOBÍ : J
VÝSKYT ( % ) : 18
ČETNOST : 1
CENA ( ZL ) : 7 / 15
CHECK : x
UŽITÍ : odvar z květu čistí organismus po otravě, při odpočinku vyléčí k3 hp ztracené otravou (1 otrava = 1 dávka)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : při častém používání ( = 3x týdně a více, lze upravit dle konstituce volbou DM ) si organismus na látku zvykne a odvar nějaký čas ( řádově měsíce ) nepůsobí

NÁZEV : Belramba ( Baa Elrambha )
POPIS : šedivý lišejník
MÍSTO : L
OBDOBÍ : L
VÝSKYT ( % ) : 30
ČETNOST : 1 - 10
CENA ( ZL ) : 5 / 10
CHECK : int+2
UŽITÍ : nechat 3 dny namočený ve vodě, pak 1h vařit, po požití odvaru se normální nervová zranění hojí rychleji než obvykle, 3hp za den odpočinku, 4hp při péči ošetřovatele ( healing skill )

NÁZEV : Berserkův kalich *
POPIS : malá rostlinka s několika malými lístky a rudým kalichovitým květem
MÍSTO : P
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 8
ČETNOST : 1 - 5
CENA ( ZL ) : 35 (pouze čerstvý !) / 80
CHECK : int +1
UŽITÍ : rozdrcený čerstvý květ je nutno nechat asi 20h naložený v lihu a pak směs asi 1h zahřívat. Vzniklý lektvar má tyto účinky : po požití na 2-5 minut zbystří smysly a zrychlí reakce konzumenta, při boji bonus 2 při iniciativě, bonus 2 k AC a TO HIT a bonus 2 k SAVE, pokud jde o pohybovou reakci (např. ano uhnutí před LightningBoltem, ale nikoliv save proti jedu, paralýze či hypnóze apod.)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY :
1.) Po odeznění účinku se dostaví malátnost doprovázená lehkými halucinacemi, při boji postih 2 k iniciativě, AC, TO HIT a SAVE (s omezením viz výše), navíc šance na seslání kouzla je o 50% nižší nežli normálně. Tento stav trvá zhruba 10ti násobek doby účinku lektvaru.
2.) Při častém užívání (častěji než asi 1x měsíčně) může vzniknout závislost (při každé dávce "navíc" musí konzument hodit save proti jedu, jinak vznikne závislost). Závislá osoba musí mít lektvar každý týden, zhruba po 6 měsících se interval zkrátí na 1-2 dny. Pokud drogu nedostane, dostaví se absťák - stálý stav podobný stavu po odeznění účinků, ale silnější (postihy 4, později 5 a 6, úplná neschopnost kouzlit). Závislost pomine po zhruba 4-6ti měsíční abstinenci nebo vyléčením kouzlem Heal apod.

NÁZEV : Borovička Modrá
POPIS : nízká kosodřevina (malá borovice - max. 50cm vysoká) s normálními a několika modrými jehličkami
MÍSTO : H
OBDOBÍ : J, L, P, Z
VÝSKYT ( % ) : 14
ČETNOST : 1 ( 1 - 5 modrých jehliček )
CENA ( ZL ) : 10 / 30
CHECK : int +5
UŽITÍ : po 2h vaření se z modré jehličky uvolní látky, které mají hojivé účinky. Odvar si uchovává účinnost asi 1 rok. Při aplikaci tekutiny (1 jehlička = 1 dávka) na otevřenou ránu krátce po zranění zahojí během několika minut 2hp (není kumulativní s použitím dovednosti healing), při aplikaci na starší zranění zahojí při odpočinku 1 hp (je kumulativní s péčí léčitele a odpočinkem)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY :

NÁZEV : Celík zlatobýl (Noleia)
POPIS : vytrvalá bylina tvořící růžici listů těsně u země
MÍSTO : Lř
OBDOBÍ : J, L, P
VÝSKYT ( % ) : 30
ČETNOST : 1-3
CENA ( ZL ) : 3 / 10
CHECK : int -1
UŽITÍ : čerstvé (d3 dní) listy přiložené na otevřenou ránu zastavují krvácení (do 10 kol přidá 1-2hp)
lektvar vyrobený týdenním louhováním v rostlinném oleji hojí 1hp za každých 12 hod na ráně (jedna dávka uzdraví 3hp)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : bez nebezpečí lze uzdravit max 2hp za den - při použití více dávek způsobuje ospalost -1 THAC0, AC, Dmg za každou další dávku (po dobu působení byliny)

NÁZEV : Černohlávek (Quenloth) *
POPIS : bylina s drobnými zvonkovitými kvítky tmavě fialové barvy
MÍSTO : P
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 25
ČETNOST : 2-3
CENA ( ZL ) : 150
CHECK : int -5
UŽITÍ : odvar (4 týdny) z květů způsobí uživateli koma na 20+ d12 hodin, během kterých se velmi urychlí regenerační schopnosti - uzraví 1/2 všech ztracených HP + bonus za Odl*2
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : po probuzení save (+1 bonus) -2 ke všem vlastnostem na dobu trvání = době komatu
špatně připravený odvar lze rozpoznat int -10, má velmi nepříjemné účinky - NEUZDRAVUJE, nastane koma, po jehož uplynutí se osoba nemusí (Sys. Shock) probudit, přežije-li, save death -2 ke všem vlastnostem permanentně / -2 ke všem vlastnostem d3+1 násobků doby komatu

NÁZEV : Česnek
POPIS : česnek
MÍSTO : Louky
OBDOBÍ : L, P
VÝSKYT ( % ) : 55
ČETNOST : 1-5
CENA ( ZL ) : 0,05
CHECK : x (int +10)
UŽITÍ : poživatina výtečné chuti a zbraň na plašení upírů
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : zápach z úst přítelkyně neocení

NÁZEV : Čtyřlístek královský *
POPIS : čtyřlístek tak jak ho známe, proti světlu je uvnitř lístků vidět obrys korunky
MÍSTO : Hl
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 7
ČETNOST : 1-3
CENA ( ZL ) :
CHECK : int +3 (správné usušení)
UŽITÍ : na slunci sušený (4 dny) čtyřlístek požehnaný knězem (nezlým) a nošený na hrudi ochraňuje nositele před šílenstvím, posedlostí apod.- při psychickém útoku či kouzlech Enchantment/Charm poskytuje 50% odolnost, po 1-4 útocích (ať úspěšných či ne) se rozpadne na prach a přestane účinkovat, max. vydrží 6+d6 měsíců
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY :

NÁZEV : Devětsil (Nenthalion)
POPIS : trvalka podobná sasance
MÍSTO : Lv (u studánek,potoků)
OBDOBÍ : J
VÝSKYT ( % ) : 15
ČETNOST : 1-3
CENA ( ZL ) : 10 / 30
CHECK : int -2
UŽITÍ : oddenek sebraný při bezměsíčné noci (max 1/2 měsíce) se používá k výrobě lektvaru síly
šťáva vylisovaná z nastrouhaného oddenku se louhuje v teplé medovině po 8 hodin, lektvar pak přidá 1 bod Síly na 1k6 směn
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : po odeznění účinku save -2 Sil/0

NÁZEV : Dračí Kořen
POPIS : tuhá a odolná rostlina, 4/5 lodyhy jsou pod zemí, na nadzemní části jsou drobné lístky tvaru dračích šupin
MÍSTO : L, Hk
OBDOBÍ : J, L, P, Z
VÝSKYT ( % ) : 25
ČETNOST : 1
CENA ( ZL ) : 5 / 10
CHECK : int+4
UŽITÍ : odvar z rozdrcené lodyhy je jed, který při požití způsobí otravu k4 / 8+k4 hp

NÁZEV : Dryádka osmiplátečná (Annadhel) *
POPIS : drobný keříček růží
MÍSTO : H
OBDOBÍ : L
VÝSKYT ( % ) : 5
ČETNOST : 1
CENA ( ZL ) : 50
CHECK : int -2
UŽITÍ : pokud spolu dvě osoby opačného pohlaví vypijí odvar (výroba 8 hod.) z květů, mohou (save vs spell) se do sebe vášnivě zamilovat, elfové považují dar kvítku za velký projev lásky (proti odvaru jsou z 90% odolní)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY :

NÁZEV : Edram ( Ead Elrambha )
POPIS : lišejník hnědé barvy
MÍSTO : podzemí, jeskyně
OBDOBÍ : J, L, P, Z
VÝSKYT ( % ) : 10
ČETNOST : 1 - 5
CENA ( ZL ) : 30 / 70
CHECK : při léčbě 1x týdně: check int-2
UŽITÍ : průběžné pití odvaru ( 1 dávku denně ) zkrátí na 1/2 dobu léčby zlomeniny, 1 kus lišejníku = 8 dávek

NÁZEV : Elfí růže (Ania)
POPIS : keřík velmi podobný šípkové růži
MÍSTO : Lř
OBDOBÍ : L, P
VÝSKYT ( % ) : 15
ČETNOST : 2-10
CENA ( ZL ) : 0,5 / 2
CHECK : int
UŽITÍ : plody (šípky) se vaří ve víně (5 hod. na mírném ohni), lektvar je velmi chutný a velmi sedativní save 2d4 hod.hluboký spánek / 1d4 hod. -2THAC0,AC

NÁZEV : Gylvir ( Gil Vath - Stín Hvězd = Ve Stínu Hvězd = Pod Hvězdnou Oblohou, vyjadřuje fakt, že roste na otevřených pláních )
POPIS : keř s drobnými lístky a jedlými žlutými plody velikosti švestek, které jsou oblíbenou pochoutkou ptactva
MÍSTO : P
OBDOBÍ : P
VÝSKYT ( % ) : keř 30, plody 5
ČETNOST : 1 - 2 keře ,1 - 8 plodů na 1 keři
CENA ( ZL ) : 100 á 1 plod
CHECK : x
UŽITÍ : bezprostředně po požití plodu lze zadržet dech o deset minut déle než je obvyklé
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : po odeznění účinků se s pravděpodobností (70-Con)% dostaví dýchací problémy, které trvají asi hodinu a mají za následek zhoršenou "fyzičku" (postih k THAC0 a k AC -2 a podobně - zvolí DM )

NÁZEV : Hadinec (Lóké)
POPIS : drobná štětinatá bylina
MÍSTO : Ll, Hl
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 25
ČETNOST : 2-3
CENA ( ZL ) : 5 /10
CHECK : int -3
UŽITÍ : odvar (1 den) z kořene aplikovaný na ránu zasaženou přírodním jedem ještě před začátkem jeho působení přidává +1 za každé 4 body Odl k save (1-4 +1, 5-8 +2,...)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY :

NÁZEV : Haerovo Ucho
POPIS : rostlina s tuhou lodyhou, oranžovým květem a s listem připomínajícím svým tvarem lidské ucho
MÍSTO : H
OBDOBÍ : L
VÝSKYT ( % ) : 30
ČETNOST : 1 - 3
CENA ( ZL ) : 4 / 10
CHECK : int-1
UŽITÍ : lodyhu je třeba dobře rozdrtit, rozmíchat v rostl. oleji a nechat 3 dny odstát. Potíráním pokožky lze zmírnit či dokonce úplně vyléčit běžné kožní nemoci.

NÁZEV : Heřmánek
POPIS : prostě Heřmánek
MÍSTO : L, P
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 70
ČETNOST : 1 - 10
CENA ( ZL ) : 0,1
CHECK : x
UŽITÍ : odvar proti nachlazení

NÁZEV : Hojník Lesní
POPIS : malá lesní rostlina s jedním velkým listem a drobnými modrými kvítky
MÍSTO : L
OBDOBÍ : J, L, P
VÝSKYT ( % ) : 28
ČETNOST : 1 - 6
CENA ( ZL ) : 5 / 10
CHECK : int +4
UŽITÍ : odvarem z rozdrc. listu potřít ránu ( jen 1 dávka na 1 ránu ! ), při odpočinku přidá 1-2 hp
pozn.: použití více než 3 dávek nemá již žádné léčivé účinky

NÁZEV : Hojník Vzácný
POPIS : méně obvyklý druh Hojníku, na rozdíl od Hojníku Lesního má fialové květy
MÍSTO : L
OBDOBÍ :
VÝSKYT ( % ) : 15
ČETNOST : 1 - 3
CENA ( ZL ) : 30 / 50
CHECK : int -1
UŽITÍ : rozdrc. listy se musí smíchat s rostlinným olejem, směs se musí nechat alespoň 2 týdny v klidu, pak lze aplikovat. Při pomazání rány se při odpočinku zranění hojí 3hp denně, 4hp při péči léčitele. Lze aplikovat každý den. Z 1 rostliny jsou 3 dávky, na 1 ránu nelze jeden den použít více dávek. Použití více než 3 dávek denně již nemá žádné léčivé účinky

NÁZEV : Hrombuj Nedobrý
POPIS : malá odolná rostlinka s malými lístky a oranžovými kvítky
MÍSTO : L l , H l , P
OBDOBÍ : J, L, P
VÝSKYT ( % ) : 37
ČETNOST : 1 - 8
CENA ( ZL ) : 1
CHECK : x
UŽITÍ : odvar z lodyhy po požití způsobí strašlivé blití
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : strašlivé blití je snad dosti nežádoucí účinek !

NÁZEV : Hvozdík červenka (Laumspur) *
POPIS : bylinka s drobounkými červenými kvítky
MÍSTO : Lh
OBDOBÍ : J
VÝSKYT ( % ) : 10
ČETNOST : 1-3
CENA ( ZL ) : 100 / 150
CHECK : int -2 sušení, int -5 lektvar
UŽITÍ : rychlostí 1hp za hodinu uzdraví čerstvé (týden) květy 6hp, sušené 4hp (příp. 2 dny) a lektvar 6-8hp (příprava 4 dny)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : velmi podivné - látky z bylinky se udrží v těle (rostlinka jakoby zakoření) a požívání dalších dávek zvýší prorůstání - každá další dávka má kumulativní šanci 5% na reversní efekt, organismus se dá očistit kouzlem Cure disease

NÁZEV : Chladibol
POPIS : malá rostlina se žlutým květem
MÍSTO : H
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 25
ČETNOST : 1 - 5
CENA ( ZL ) : 3 / 7
CHECK : int+4
UŽITÍ : okvětní lístky se rozdrtí a smíchají s medem, tato směs vytáhne z rány infekci

NÁZEV : Kakost smrdutý (Darlean)
POPIS : trvalka s oddenkem
MÍSTO : Lh
OBDOBÍ : Z
VÝSKYT ( % ) : 80
ČETNOST : 3-4
CENA ( ZL ) : 0,3
CHECK : int +5
UŽITÍ : do oddenku se v zimě stahují páchnoucí látky k lákání opylovačů, pasta vyrobená ze sádla a rozemletého oddenku (1 hod) odradí obtížný hmyz na 5d6 hodin, je-li aplikována na stopy sledované psem, musí tento hodit save ztráta čichu 6d10 minut, tvorové s citlivým čichem mají problémy s nasmrděnou postavou bojovat -1 útok
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : po dobu smrdění má nežádoucí efekt na styk s obyvatelstvem -5 Cha. Fuj!

NÁZEV : Kostival (Ranthal)
POPIS : trvalka s bohatě větveným stonkem a dlouhými listy
MÍSTO : Louky
OBDOBÍ : L, P
VÝSKYT ( % ) : 35
ČETNOST : 1-3
CENA ( ZL ) : 1 / 10
CHECK : int
UŽITÍ : mast vyrobená z listů a sádla pomáhá při hojení podlitin, kostních a kloubních obtíží
hojí 1hp za 12 hod na ráně až do vyléčení (1 dávka uzdraví 2hp), max uzdraví 4hp denně

NÁZEV : Krušina (Thindol)
POPIS : keřík s listy podobnými olši s rudými až černými bobulemi
MÍSTO : Lv (pobřežní houštiny)
OBDOBÍ : L
VÝSKYT ( % ) : 55
ČETNOST : 3-18
CENA ( ZL ) : 2 / 10
CHECK : int -1
UŽITÍ : čerstvé ( 2-4 dny) bobule rozmačkané na čerstvé krvavé zranění léčí 1-3hp
rosol z bobulí (příprava 10 hod nad ohněm, 3 bobule na 1 dávku) přidává 1-2 hp (vydrží 2-4 roky)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : čerstvé plody obsahují svalový relaxant a depresivní látky - za 1d10 kol slabost a deprese save -3 Sil, Obr / -1 Sil, Obr na d3 hod.

NÁZEV : Laardonina Slza *
POPIS : malá rostlina s drobnými lístky a jedním květem, jehož modré okvětní lístky mají tvar slzy
MÍSTO : L
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 3
ČETNOST : 1 - 3
CENA ( ZL ) : 150 / 300
CHECK : x
UŽITÍ : odvar z květu po požití zruší Charm běžné síly ( kouzlo Charm Person, okouzlení upírem ap. ), pokud konzument není pod vlivem kouzla, je proti Charmu chráněn po dobu 24 h

NÁZEV : Ladoňka (Scilla)
POPIS : asi stopu vysoká bylina s cibulkou, dvěma listy vyrůstajícími u země z dlouhého stonku a šesti modrými květy
MÍSTO : Lvb
OBDOBÍ : J, L, P
VÝSKYT ( % ) : 6
ČETNOST : 5-10
CENA ( ZL ) : 500
CHECK : int -2
UŽITÍ : cibulka obsahuje látky, které donutí tkáň zbavit se zajizvených ran (i po spáleninách a poleptání), olejíček (příprava 14 dní) pravidelně po celou dobu hojení aplikovaný na postižené místo odstraní jizvy rychlostí 1/12hp za měsíc např. PC s max 30hp popálené za 15hp se odjizví za 6 měsíců .... tj. za rok zmizí i největší jizvy (všechny jizvy na těle), 1 dávka vystačí na roční léčbu
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY :

NÁZEV : Leopardí Květ ( Gaalmenloth )
POPIS : krásná květina, která má nápadný bílý květ s černými skvrnami
MÍSTO : P
OBDOBÍ : L
VÝSKYT ( % ) : 17
ČETNOST : 1 - 4
CENA ( ZL ) : 5
CHECK : x
UŽITÍ : odvar z lodyhy je jed působící na normální zvířata ( např. na humanoidy nemá žádný účinek ), po požití způsobí otravu k10/10+k10 hp

NÁZEV : Lianin klíč (Posel jara)
POPIS : trvalka, malá kytička podobná petrklíči
MÍSTO : L, H, P
OBDOBÍ : J
VÝSKYT ( % ) : 35
ČETNOST : 3-8
CENA ( ZL ) : 3 / 30
CHECK : int -3
UŽITÍ : lístky otrhané hnedle po roztání prvních sněhů a připravené jako olejíček (3 dny) regenerují omrzliny a jiné neduhy způsobené chladem , ihned (do 2 min) po omrznutí (zranění kouzlem) přidá 1/5 ztracených hp, jinak uzdravuje rychlostí 1hp za 8 hod (dávka na 24 hod) působení , olej vydrží 5 let
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : špatně připravený olej způsobí zimnici save -2THAC0,AC,DMG 4-7hod,-d6hp / / -1THAC0,AC,DMG 3-10 směn

NÁZEV : Lomikámen *
POPIS : drobná trvalka s přízemní růžicí listů a bílými kvítky
MÍSTO : H sutě nad 2000 m
OBDOBÍ : L
VÝSKYT ( % ) : 5
ČETNOST : 3-8
CENA ( ZL ) :
CHECK : int -4
UŽITÍ : oddenek viz Udatník, odvar z kvítků (příprava 6 hod) jest silnou zbraní proti strachu - pokropení 1 dávkou dává bonus +4 k save proti Fear útokům na 1 hod, pokud je někdo strachem již postižen, pokropení umožní další save s +4 bonusem
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY :

NÁZEV : Lycantropova zhouba *
POPIS : asi 10cm vysoká rostlina s velkými listy a rudým květem
MÍSTO : L, B
OBDOBÍ : J, L, P, Z
VÝSKYT ( % ) : 1
ČETNOST : 1
CENA ( ZL ) : 0 / 1000
CHECK : int 0
UŽITÍ : kořeny této rostliny je třeba sebrat v noci za úplňku ( ± 1 den ) a téže noci kořeny rozdrtit, přidat rozdrcené listy Hojníku Vzácného, zalít vodou a nechat 1h vařit. Hotový odvar lze skladovat libovolně dlouho, požití odvaru vyléčí z lykantropie nepravého lykantropa s pravděpodobností 90%, v ostatních případech ( zbylých 10% ) se lykantrop okamžitě promění do své zvířecí podoby a bezhlavě útočí na všechny tvory v okolí. Odvar nemá žádný účinek na nelykantropy.

NÁZEV : Lýkovec krvavý (Thirthalion)
POPIS : keř s listy nahloučenými na konci větévky a malými peckovitými plody přisedlými po celé délce
MÍSTO : Lh
OBDOBÍ : J, L, P, Z (plody P)
VÝSKYT ( % ) : 25
ČETNOST : 2-4
CENA ( ZL ) : 20
CHECK : int +2 (správné naříznutí lýka)
UŽITÍ : plody jsou jedovaté a jejich požití vyvolává bolestivé krvácení střevní stěny save d3hp, křečovitá bolest břicha / bolesti břicha 4+d8 hodin, při opakované konzumaci (3 dávky během 2 dnů) koma a za d10 hod. pravděpodobně (Sys.Sh./2) smrt na vykrvácení do střev
naříznutím lýka se vytvoří kapičky mízy, která rychle tuhne, vložíme-li tyto pod jazyk, nabudí tak, že nepotřebujeme spánek d3 dní a dává +1 bonus k TvT útoku (nepůsobí na Berserky)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : míza způsobí povolení zábran a vyvolá agresivitu a je NÁVYKOVÁ (více než 1 dávka za týden se silně nedoporučuje)
po odeznění účinků drogy nastává slabost (-5 Sil, -3 Obr, Int, Mou, Cha) jejíž doba závisí na Odl poživatele check Odl-1 1d3 dní/ 1d3 hodin

NÁZEV : Magikův Kalich *
POPIS : velmi vzácný druh leknínu s modrým květem
MÍSTO : L - lesní jezírka
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 4
ČETNOST : 1 - 4
CENA ( ZL ) : 200 (pouze čerstvý !, jinak max. 10zl)
CHECK : x
UŽITÍ : tento leknín je velmi hledanou rostlinou mezi mocnými mágy a alchymisty, jelikož je důležitou ingrediencí při výrobě některých magických lektvarů. Je však důležité, aby byl čerstvý.

NÁZEV : Megillos ( Maega Gil Thos )
POPIS : vytrvalý malý horský keřík s velkými listy
MÍSTO : H
OBDOBÍ : Z
VÝSKYT ( % ) : 27
ČETNOST : 1 keřík má 3 - 10 listů (2+k8)
CENA ( ZL ) : 5 za 1 list
CHECK : x
UŽITÍ : přírodním mrazem prošlý list po požití zlepší normální zrak na 1/2 hodiny ( zlepší zrak asi o 20%, přidává +1 ke střelbě na velkou vzdálenost )

NÁZEV : Mochomůrka Skalní
POPIS : jedovatá houba, mochomůrka s červenou hlavou
MÍSTO : H
OBDOBÍ : L, P
VÝSKYT ( % ) : 40
ČETNOST : 1 - 4
CENA ( ZL ) : 0,5
CHECK : x
UŽITÍ : odvar je jed, který po požití způsobí ztrátu 2k4/k4 bodů síly na k3 dní / k20 hodin

NÁZEV : Mokrýš satyrka (Nenlin)
POPIS : maličká bylinka s titěrnými lístečky
MÍSTO : Ht, Lt
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 60
ČETNOST : 2-3
CENA ( ZL ) : 1
CHECK : int
UŽITÍ : rozdrcená a vylouhovaná ve víně (10 min) způsobuje nepřiměřené rozjaření save+3 -1 Int, Mou / 0
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : ve větším množství (3 dávky) na d6 směn snížení mentálních a motorických schopností save+2 -3Int, Mou,Obr,Cha / -1 Int, Mou,Obr,Cha

NÁZEV : Morous Lesní
POPIS : jeden z druhů lesního kapradí
MÍSTO : L
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 35
ČETNOST : 3 - 9 (3k3)
CENA ( ZL ) : 1
CHECK : int+2
UŽITÍ : vařit 4 hodiny, odvar je dobrý proti žaludečním potížím

NÁZEV : Nechtěj (Esgalhini)
POPIS : odrůda divokého vína s temnými listy
MÍSTO : Kopce
OBDOBÍ : J, L, P, Z
VÝSKYT ( % ) : 20
ČETNOST : 6-8
CENA ( ZL ) :
CHECK : int
UŽITÍ : sušené listy svařené coby čaj (příprava 3dny) působí antikoncepčně na většinu humanoidních samců (požitý půl hodiny "před", šance spermií na úspěch = 25%)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : v 15% případů vyvolává u mužů částečnou impotenci na 1d8 hod.

NÁZEV : Ohňokvítek *
POPIS : velmi drobná rostlina s nápadným červeným kvítkem
MÍSTO : H
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 5
ČETNOST : 1 - 2
CENA ( ZL ) : 200 / 300
CHECK : int-3
UŽITÍ : květ se musí týden louhovat v červeném víně, pak se smíchá s rostlinným olejem. Při polití zkamenělého tvora ( zkamenělého kouzlem, pohledem na medůzu ap. ) je 30% šance na odkamenění. Lze zkusit max. 6x, při každém dalším pokusu se šance snižuje o 5%

NÁZEV : Oměj vlčí mor (Caragurth) *
POPIS : trvalka s kalichovitými květy
MÍSTO : Lh
OBDOBÍ : L
VÝSKYT ( % ) : 5
ČETNOST : 2-4
CENA ( ZL ) : 50
CHECK : int -3
UŽITÍ : květy nasbírané za úplňku, usušené na temném místě (5 dní) a poté rozdrzené na jemný prach mají zajímavé účinky na Theriantropy - je-li dlak poprášen ve dlačí podobě, donutí ho oměj změnit podobu na lidskou, je-li v lidské, působí nepříjemnou bolest (-1 Att)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : dlaci cítí oměj na sto honů (není-li uzavřen ve flakónku) a cítí-li se dost silní, určitě na nositele zaútočí

NÁZEV : Opletník (Callyste)
POPIS : popínavá plevelovitá rostlina s velkými bílými květy, produkuje lusky s fazolkami
MÍSTO : Ll, K
OBDOBÍ : L, P
VÝSKYT ( % ) : 25
ČETNOST : 8-15
CENA ( ZL ) :
CHECK : int
UŽITÍ : fazolky se drtí a lisuje se z nich kašička, ta se svařuje a rosolí (příprava 10 dní), pak se aplikuje na místa, kde chceme povzbudit růst vlasů či ochlupení, to pak velmi rychle (1 cm za 1 den) dorůstá, 1 dávka zajistí růst vlasů na hlavě na 10 dní
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : v 15 % se stává, že na zrychlený růst reaguje veškerý porost těla najednou, v 5% rostou i nehty stejnou rychlosí

NÁZEV : Pařezník (Naarmal)
POPIS : drobná nazlátlá houba rostoucí v houfech
MÍSTO : Lv pařezy list. stromů
OBDOBÍ : L, P
VÝSKYT ( % ) : 25
ČETNOST : 1-5
CENA ( ZL ) : 50
CHECK : int -2
UŽITÍ : 3 hod. vysoušený nad ohněm a pokapávaný čistým alkoholem posiluje organismus proti škodlivým látkám vstřebaným do krve (jedům, alkoholu,zkaženému jídlu..)
požití dávky příšerně trpce chutnající houby (kromě totální ztráty chuti na 4+d8 hod.) způsobí toto: všechny save vs Poison mají +3 bonus, dmg se dělí 2, trvání se zkracuje na 1/2, onset se prodlužuje o 1/2 a smrtící jedy při neúspěšném save sejmou postavu na 1hp a způsobí koma na 8+d12 hod., účinnost začíná za 1+d4 směn po požití a trvá 3+d2 hodin, dobře připravené houby vydrží až 3 roky
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : při požití více než Odl / 3,5 (zaok.dolů) dávek za den může nastat kolaps - sys.sh. smrt / ukrutné bolesti (neschopnost čehokoli) 5+d8 hod.
špatně připravené houby způsobí mírnou otravu save+2 nevolnost,zvracení d10 směn -d6hp/ nevolnost d3 směn -d2hp

NÁZEV : Plamének (Urcam)
POPIS : bylinka s úzkými dlouhými listy na dlouhém stonku s ochmýřenými semínky
MÍSTO : Lř
OBDOBÍ : P
VÝSKYT ( % ) : 20
ČETNOST : 1
CENA ( ZL ) : 0,01 / 0,03
CHECK : int +3 (zralost semínek)
UŽITÍ : sušená rozdrcená semena působí velmi dráždivě na sliznici, vržena do obličeje funguje jako blinding powder ( Thief's Handbook str.100) , ovšem díky své prachovité konzistenci se útok počítá jako normální called shot (navíc je šance 1/10, že oslepí oběť na 1d3 hodin)

NÁZEV : Pomněnka čarovník (Nólean) *
POPIS : drobná rostlinka s malými listy u země a dlouhým stonkem
MÍSTO : Louky
OBDOBÍ : L, P
VÝSKYT ( % ) : 10
ČETNOST : 1-3
CENA ( ZL ) : 20
CHECK : int -3 (zralost semínek)
UŽITÍ : semínka žvýkaná s medem zvyšují dočasně účinky kouzel, na max. 4 hod. zvýší dosah, trvání a rozsah o 10%, při hodech na dmg se připočítává +1 ke každému hodu
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : po uplynutí 4 hod. malátnost, bolesti hlavy, zvracení - save 1d4 hod. neschopen sesílat kouzla / 0, po okamžitém požití další dávky se save odkládá na další 4 hod.,
ovšem 1d4 dní nekouzlí / 1d4 hod.

NÁZEV : Poustevníkův Hřib
POPIS : hříbek s černou hlavou
MÍSTO : L
OBDOBÍ : P
VÝSKYT ( % ) : 27
ČETNOST : 1 - 6
CENA ( ZL ) : 1 / 5
CHECK : int+4
UŽITÍ : odvar ( vařit alespoň 1 h ) je celkem fasa halucinogen, působí nejméně 1 den
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : poměrně návyková látka, návyk se vytvoří již po 3 - 5 dávce požité během 12 měsíců, závislák potřebuje drogu zpočátku zhruba jednou týdně, asi po 2 měsících se interval začne rapidně zkracovat.
Absťák: -3 všechny vlastnosti, šance 50% na neúspěch při učení, modlení i sesílání kouzel a používání speciálních schopností psychického charakteru, 30% šance na neúspěch při používání spec. schopností fyzických ( např. zloděj ap. ). Návyku se lze zbavit abstinováním po dobu 1 roku nebo magicky (např. Heal).

NÁZEV : Rulík zlomocný (Moramath)
POPIS : vytrvalá bylina s vejčitými listy a černými plody
MÍSTO : Kopce
OBDOBÍ : J, L, P
VÝSKYT ( % ) : 30
ČETNOST : 1-3
CENA ( ZL ) : 10
CHECK :int (správná dávka)
UŽITÍ : max týden utržené listy požité do 1 hod. po napadení mohou ( 25%) odvrátit kletbu lykantropie,
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : 1d4 dní neschopnost vykonávat činnost složitější než ležení, vylučování apod.
při neúspěšném Checku se přejí save neschopnost 2d4 dní / 1d4 dní

NÁZEV : Shandřina Radost (Aella Shaendra )
POPIS : světlomilná květina s velkými listy a výraznými rudými květy
MÍSTO : P, (L)
OBDOBÍ : J, L, P
VÝSKYT ( % ) : 20, (15)
ČETNOST : 1 - 4
CENA ( ZL ) : 8
CHECK : int+2
UŽITÍ : listy je třeba pozvolna vařit ve vodě po dobu 5 hodin, vzniklý odvar je silným halucinogenem, jehož účinky jsou ale překvapivě krátké ( asi 1 - 2 hodiny )
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : po dobu asi 10 hodin po požití má příjemce zhoršené smyslové vnímání ( závažnost zvolí dle množství, konstituce a náhody DM ), ve velkém množství (více než 5x měsíčně) může být návyková (při každé dávce "navíc" musí konzument hodit save proti jedu, jinak vznikne závislost). Závislá osoba potřebuje alespoň 3 dávky týdně, jinak se dostaví absťák - téměř nepřetržitá silná nevolnost (-2 všechny vlastnosti, při boji postih 4 k AC, THAC0, SAVE, poloviční šance při používání spec. dovedností (psychických i fyzických). Závislosti se lze zbavit alespoň dvouměsíční abstinencí nebo pomocí kouzla Heal apod.

NÁZEV : Stříbromech (Ringeleb)
POPIS : v trsech rostoucí stříbřitý mech
MÍSTO : Lv
OBDOBÍ : J, L, P
VÝSKYT ( % ) : 40
ČETNOST : 3-5
CENA ( ZL ) : 2
CHECK : int +2 (správná vlhkost zábalu)
UŽITÍ : čerstvý (max 5 dní ve vlhku, jinak max 5 hod.) se přikládá na popáleniny, hojí 1hp /8 hod. na ráně (dávka 8 hodin)

NÁZEV : Svatý květ (Ainaloth) *
POPIS : zakrslá odrůda jabloně
MÍSTO : H nad 3000 m
OBDOBÍ : P
VÝSKYT ( % ) : 3
ČETNOST : 3
CENA ( ZL ) : 500
CHECK : int -5 (rozpoznání léčivých plodů)
UŽITÍ : vždy 3 jablíčka na jabloni mají mocné magické léčivé schopnosti - snězeno celé, funguje jako Heal, půlka uzdraví za 2d20, čtvrtka za d20 hp , učinek se dostaví asi 30 min po konzumaci (dobře uskladněný plod si uchová léčivé schopnosti 12 + d12 měsíců)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY :

NÁZEV : Tamariske ( Taem Aeriskhe )
POPIS : popínavá rostlina
MÍSTO : B
OBDOBÍ : J, L, P, Z
VÝSKYT ( % ) : 45
ČETNOST : 1 - 3
CENA ( ZL ) : 5
CHECK : x
UŽITÍ : odvar z lodyhy ( 1 lodyha = 3 dávky ) vyčistí ránu, zmírní či dokonce odstraní infekci

NÁZEV : Trávnička (Faeor)
POPIS : drobná houbička fialové barvy (podobná špičce)
MÍSTO : Kl, Lřl (travnaté cesty,pastviny)
OBDOBÍ : L, P
VÝSKYT ( % ) : 75
ČETNOST : 6-36
CENA ( ZL ) : 0,1 / 0,5
CHECK : int +5
UŽITÍ : v octu naložené kloboučky (2 dni) se využívají coby velmi účinná podpora trávení - požité před jídlem a po něm (1 dávka), pomůžou hladce a rychle strávit jakkoli těžký pokrm , je-li jídlo mírně závadné, save vs Poison zajistí úspěšné strávení
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : v 10 % nastává průjem

NÁZEV : Udatník *
POPIS : vysoká trvalka podobná bolševníku
MÍSTO : Lvk
OBDOBÍ : slunovrat 21.6.
VÝSKYT ( % ) : 10
ČETNOST : 1-2
CENA ( ZL ) :
CHECK : int -2
UŽITÍ : odvar z květů, oddenku lomikamene a dubových listů (příprava 1 měsíc) vytvoří nápoj odvahy - po požití (5min) 12 hod. +2 save vs. Fear, +1 k útoku
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY :

NÁZEV : Vědmákův Klouzek
POPIS : houba podobná obyčejným klouzkům, ale na noze má jemné oranžové proužky
MÍSTO : L
OBDOBÍ : P
VÝSKYT ( % ) : 25
ČETNOST : 1 - 10
CENA ( ZL ) : 15 (1 dávka = prášek z 1 kusu)
CHECK : int +5
UŽITÍ : nakrájený na kousky, usušený a rozdrcený na prášek má hojivé účinky na spáleniny. Při odpočinku zahojí 2hp zranění způsoné ohněm (včetně mag.). Na 1 ránu lze použít 1 dávku.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : v 5% případů se zranění nehojí a naopak se zanítí (-1hp).

NÁZEV : Vlčí Zub
POPIS : drobná rostlinka s malými lístky, které mají tvar zvířecího tesáku a jsou po okrajích zbarvené do ruda
MÍSTO : L
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 30
ČETNOST : 1 - 5
CENA ( ZL ) : 7 / 15
CHECK : při použití WIS -2 ( jako healing )
UŽITÍ : prášek z rozdrcených usušených listů zastavuje krvácení a pomáhá zacelování ran, lze použít těsně po zranění ( 1 dávku na 1 ránu ), při úspěšném hodu přidá k3 hp ( ale samozřejmě ne více, než kolik hp bylo konkrétní ranou ztraceno ! )
pozn.: po boji se stihne aplikovat pouze na 1-2 rány

NÁZEV : Yolův Keř
POPIS : poměrně vzácný keřík s jedlými plody velikosti šípků, na 1 keři je asi 10 - 20 plodů ( 10+k10 )
MÍSTO : P
OBDOBÍ : L, P
VÝSKYT ( % ) : 15
ČETNOST : 1 keř, 10 - 20 plodů
CENA ( ZL ) : 1 plod za 2 zl / 1 dávka = 30 zl
CHECK : x
UŽITÍ : odvar z plodů ( 1 dávka = 10 plodů ) osvěžuje, zkracuje o 1/4 potřebnou dobu spánku
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY : nedoporučuje se užívat dlouhodobě, jelikož hrozí závislost

NÁZEV : Zelený Simon
POPIS : nenápadná rostlina s velkým množstvím malých lístků a malými zelenomodrými kvítky
MÍSTO : L
OBDOBÍ : J, L
VÝSKYT ( % ) : 12
ČETNOST : 1 - 6
CENA ( ZL ) : 5
CHECK : na výrobu jedu: int-2
UŽITÍ : na výrobu jedu, viz výše Bahennní Květ

NÁZEV : Zur ( Zuer )
POPIS : malá hnědá houba
MÍSTO : podzemí, jeskyně
OBDOBÍ : L, P, Z
VÝSKYT ( % ) : 30
ČETNOST : 1 - 6
CENA ( ZL ) : 15 / 30
CHECK : int +2
UŽITÍ : po 6 h vaření vznikne odvar, po jehož požití se na 1h zlepší sluch ( při naslouchání o 100% vyšší šance, bonus +1 na hod překvapení při přepadení a podobných situacích )

NÁZEV : Zvonivec Hnědý
POPIS : asi 30 cm vysoká rostlina s několika malými lístky a nevýraznými hnědými zvonkovitými květy
MÍSTO : L, (B)
OBDOBÍ : J, L, P
VÝSKYT ( % ) : 20, (10)
ČETNOST : 1 - 3
CENA ( ZL ) : 7 / 10
CHECK : x
UŽITÍ : odvar z lodyhy po požití uspává na k4 hodin, nehodí-li tvor save vs poison. Spánek je normální, spícího lze normálnímí způsoby probudit

Pozn : pro svou potřebu měňte dokument dle libosti, ale pokud něco dopíšete a pošlete dál, tak pokud možno zanechte i původní znění, dopište svou změnu a podepište se pod ni.