Zpět

Dovednosti

Dovednosti mohou pomoci k širšímu ropracování postavy. Některé se postava mohla naučit za předchozího života, jiné postava získává během dobrodružství. Počet dovedností a jejich úrověň závisí, pokud PJ nurčí jinak, na bonusech za vlastnosti a na povolání.
Například válečník s bonusem za sílu +3 bude uřčitě umět plavat lépe než kouzelník s bonusem -1.

Pokud vás nenapadají vlastní dovednosti zkuste použít tyto. Stáhl jsem je před časem z jednoho webu, ale už si nevzpomínám z jakého. Jsou celkem vyvedené.
Dovednosti jako zpestření hry je velmi cenná pomůcka hlavně pro PJ, který nechce nechat postavy postupovat jako na běžícím pásu. Na první úrovni má každá postava 5*stupeň dovednosti bodů (tj. válečník se silou 19+4 má na první úrovni 95 bodů síly.) A na každé sudé úrovni se mu přidá stupeň vlastnosti bodů. To co má postava na první úrovni musí vypotřebovat, co jí zbude to se ztratí. To co dostává na sudých úrovních ji zůstane dokud to nevypotřebuje. Postup na první stupeň dovednosti trvá týden a postava potřebuje tolik bodů dovednosti, kolik je první číslo v závorce. Vlastnost z jaké se body odečítají je uvedena v závorce za názvem dovednost (tj naučit se dovednost morálku na první stupeň stojí 4 body Inteligence a 4 body Odolnosti a postava se to bude učit jeden týden.) Naučení na druhý stupeň stojí tolik bodů kolik je druhé číslo v závorce a trvá měsíc a na třetí stupeň třetí číslo a trvá tři měsíce. Mezi jednotlivými učeními musí být alespoň jeden týden. To jak si hráči upraví pravidla je jen na nich, ale nám se tento model už několik let úspěšně daří.

Morálka:(Int,Odl-4,12,25)
Bojovník si při špatném hodu stejně nemusí uvědomit falešné nebezpečí: např čarovná mlha.
I stupeň -Bojovník má 15% že si falešné nebezpečí neuvědomí.
II stupeň - Bojovník má 30% že si falešné nebezpečí neuvědomí.
III stupeň - Bojovník má 45% že si falešné nebezpečí neuvědomí.

Maskování:(Int,Obr,Chr-2,10,20)
Umožňuje postavě zamaskovat sebe nebo nějaký předmět. Postava se při tom nesmí pohybovat, aby nebyla vidět.
I stupeň -Postava má 10% na úspěšné zamaskování.
II stupeň - Postava má 20% na úspěšné zamaskování.
III stupeň - Postava má 30% na úspěšné zamaskování.

První pomoc:(Int,Obr-4,12,25)
Postava může vyléčit někomu jinému určitý počet životů, ale ta před tím nesměla být léčena. Zranění musí být fyzického původu, ne třeba mentálním útokem.
I stupeň -Postava může někomu vyléčit 1k6 životů.
II stupeň - Postava může někomu vyléčit 1k10 životů.
III stupeň - Postava může někomu vyléčit 3k6 životů.

Pijáctví:(Odl-8,20,45)
Přidá bonus k pasti na jedy při pití alkoholu.
I stupeň -Bonus k pasti je +2.
II stupeň - Bonus k pasti je +4.
III stupeň - Bonus k pasti je +6.

Bezpečný pád:(Odl,Obr-4,15,30)
Posunuje rozsah zranění v tabulce pádů podle stupně obratnosti, jako by měla postava obratnost o 2,4 nebo 6 vyšší.
I stupeň -Jako by měla postava obratnost o 2 vyšší.
II stupeň - Jako by měla postava obratnost o 4 vyšší.
III stupeň - Jako by měla postava obratnost o 6 vyšší.

Léčení:(Odl-8,20,45)
Tato dovednost umožní postavě vyléčit si denně nějaké životy, obdobným způsobem jako dovednost bojovníka.Velmi vhodné jestli použijete náš soubojový systém.
I stupeň -Postava si dnně může vyléčit 5 životů. Léčení trvá směnu.
II stupeň - Postava si dnně může vyléčit 10 životů. Léčení trvá směnu.
III stupeň - Postava si dnně může vyléčit 15 životů. Léčení trvá směnu.

Štěstí:(Sil,Obr,Odl,Int,Chr-5,10,20)
Toto není dovednost, ale spíš styl, který se pak promítne do života postavy. Tato dovednost trochu zdržuje.
I stupeň -Postava má 20%, že si bude k hodu počítat +/-1, jak chce.
II stupeň - Postava má 30%, že si bude k hodu počítat +/-1, jak chce.
III stupeň - Postava má 60%, že si bude k hodu počítat +/-1, jak chce.

Dovednost učení:(Sil,Obr,Odl,Chr,Int-5,10,20)
Postavě s touto dovedností se zvýší počet dovednostních bodů, v závislosti na stupni. Postavy, které mají dovednost na stupni III mohou učit jiné dovednosti, které umí a mají je na stupni III.
I stupeň - Přidá 3% bodů dovednost.
II stupeň - Přidá 9% bodů dovednost.
III stupeň - Přidá 15% bodů dovednost.

Opravy:(Sil,Obr-4,15,30)
Postava má procentuelně vyjádřenou šanci že opraví jednoduchý předmět. Postava na to musí mít suroviny a podmínky. Neopraví prasklou tětivu bez materiálu.Opravit předměty může do jejich ceny vyjádřené ve zlaťácích a v závislosti na stupni dovednosti.
I stupeň -15% že opraví předmět do ceny 100zl.
II stupeň -30% že opraví předmět do ceny 500zl.
III stupeň -60% že opraví předmět do ceny 1000zl.

Diplomacie:(Char-10,25,50)
Diplomacie umožní přesvědčit někoho jiného aby udělal něco co původně neměl v úmyslu. Nesmí to však být nic co by ho příliš ovlivnilo, jako skoč z okna, nechám na úvaze hráčů.
I stupeň -5% na to že přesvědčí postava někoho jiného.
II stupeň -10% na to že přesvědčí postava někoho jiného.
III stupeň -20% na to že přesvědčí postava někoho jiného.

Kupectví:(Char-8,20,45)
Tato dovednost umožní postavě snížit cenu při nákupu nebo zvýšit při prodeji. Pro spestření, by se ale smlouvání mělo zahrát.
I stupeň -Snížení/zvýšení ceny o 5%.
II stupeň - Snížení/zvýšení ceny o 10%.
III stupeň - Snížení/zvýšení ceny o 20%.

Chladnokrevnost:(Int-8,20,45)
Tato dovednost přidává bonus k hodům na past proti iluzím a psychickým kouzlům. Další využití ponechám na úvaze hráčů.
I stupeň -Zvyšuje bonus za Int. Při hodu na past o +1.
II stupeň - Zvyšuje bonus za Int. Při hodu na past o +2.
III stupeň - Zvyšuje bonus za Int. Při hodu na past o +3.

Magická rezistence:(Char,Odl-10,25,50)
Jsou dvě dovednosti, odolnost vůči kouzelnické magii a odolnost vůči hraničářské magenergii. Používá se jen při kouzlení na postavu (ne na prostor!!!) a nepůsobí u ochrané magenergie.
I stupeň -Přidá úroveň/10% k základní resistenci.
II stupeň - Přidá úroveň/5 % k základní resistenci.
III stupeň - Přidá úroveň/2% k základní resistenci.

Běh:(Sil,Obr-4,15,30)
Tato dovednost zvýší postavě pohyblivost.
I stupeň -Přidá postavě +2 k pohyblivosti.
II stupeň - Přidá postavě +5 k pohyblivosti.
III stupeň - Přidá postavě +7 k pohyblivosti.

Zranění:(10,25,50)
Body dovednosti závisí na tom pro jakou skupinu zbraní se chcete dovednost naučit. Drtivé(Sil), Meče(Obr), tyčové(so/2), sekery(so/2). Tato dovednost dává schopnost zranit za trojnásobek původního zranění.
I stupeň -Úroveň/10% že dá postava trojnásobné zranění.
II stupeň - Úroveň/5% že dá postava trojnásobné zranění.
III stupeň - Úroveň/2% že dá postava trojnásobné zranění.

Jedy:(Odl-10,20,30)
I stupeň -Přidá +1 při hodu na past proti jedům.
II stupeň - Přidá +2při hodu na past proti jedům.
III stupeň - Přidá +3při hodu na past proti jedům.

Síla:(Sil-10,20,30)
Dovednost síla zvýší postavě bonus za sílu při počítání naložení a v některých případech, které uzná PJ za vhodné. Nikdy nepočítej pro boj.
I stupeň -Zvýší bonus síly o +1.
II stupeň - Zvýší bonus síly o +2.
III stupeň - Zvýší bonus síly o +3.

Preciznost:(Sil,Obr,Int-2,10,20)
Postava touto dovedností zvýší svou obratnost a rychlost se zbraní, což se projeví na její iniciativě.
I stupeň -Zvýší iniciativu postavě se zbraní tváří v tvář, vrhací zbraní a střelnou zbraní o +1.
II stupeň - Zvýší iniciativu postavě se zbraní tváří v tvář, vrhací zbraní a střelnou zbraní o +2.
III stupeň - Zvýší iniciativu postavě se zbraní tváří v tvář, vrhací zbraní a střelnou zbraní o +3.

Dračí dech:(Sil,Obr,Int-5,18,35)
Postava má procentuelní šanci že uhne dračímu dechu, odpovídající její dovednosti.
I stupeň -Pravděpodobnost je 2*bonus za obr.% + 2*bonus za sil.% + bonus za int. % že uhne postava dračímu dechu.
II stupeň - Pravděpodobnost je 2*bonus za obr.% + 2*bonus za sil.% + bonus za int. % že uhne postava dračímu dechu.
III stupeň - Pravděpodobnost je 2*bonus za obr.% + 2*bonus za sil.% + bonus za int. % že uhne postava dračímu dechu.

Boj s lykantropy:( Int,Sil-4,15,30)
Tato dovednost zvyšuje zásah,průraz,obranu a zranění postavě která bojuje s lykantropy.
I stupeň - Přidá +1 při boji s lykantropem.
II stupeň - Přidá +3 při boji s lykantropem.
III stupeň - Přidá +5 při boji s lykantropem.

Boj s neviděnými:( Int,Sil-4,15,30)
Tato dovednost zvyšuje zásah,průraz,obranu a zranění postavě která bojuje s neviděnými.
I stupeň - Přidá +1 při boji s neviděným.
II stupeň - Přidá +3 při boji s neviděným.
III stupeň - Přidá +5 při boji s neviděným.

Boj s nemrtvými:( Int,Sil-4,15,30)
Tato dovednost zvyšuje zásah,průraz,obranu a zranění postavě která bojuje s nemrtvým.
I stupeň - Přidá +1 při boji s nemrtvým
II stupeň - Přidá +3 při boji s nemrtvým
III stupeň - Přidá +5 při boji s nemrtvým

Drakobijectví:(Int,Sil-4,15,30)
Tato dovednost zvyšuje zásah,průraz,obranu a zranění postavě která bojuje s drakem.
I stupeň - Přidá +1 při boji s draky.
II stupeň - Přidá +3 při boji s draky.
III stupeň - Přidá +5 při boji s draky.

Meditace:(Int.-23,33,43)
Přidá +1 k obraně a zásahu za každou hodinu, směnu nebo kolo meditace v závislosti na stupni naučení dovednosti.
I stupeň -Přidá +1 za hodinu meditace (max. +3)
II stupeň - Přidá +1 za směnu meditace (max. +4)
III stupeň - Přidá +1 za kolo meditace (max. +5)

Odolnost:(Odl-15,30,70)
Tato dovednost sníží fatální zranění podle stupně zvládnutí dovednosti.
I stupeň -Sníží fatální zrnění o jedna za každých deset úrovní.
II stupeň - Sníží fatální zrnění o jedna za každých pět úrovní.
III stupeň - Sníží fatální zrnění o jedna za každé dvě úrovně.

Stavba těla:(Odl-10,25,50)
Dovednost yvýší počet životů postavy v závislosti na její úrovni.
I stupeň -Přidá jeden život do každé části za každých deset načatých úrovní.
II stupeň - Přidá jeden život do každé části za každých pět načatých úrovní.
III stupeň - Přidá jeden život do každé části za každé dvě načaté úrovně

Potlačení resistence: (Int,Odl - 5,10,20 )
Tato dovednost umožni tomu kdo ji použije potlačit magickou resistenci svého těla v závislosti na stupni dovednosti. Potlačená rezistence zůstává po celé kolo, kdy byla použita. Na dovednost není potřeba využít akci a trvá vždy jedno kolo. Vždy je třeba se naučit kouzelnickou a hraničářskou zvlášť.
I stupeň - potlačeni rezistence o 5
II stupeň - potlačení rezistence o10
III stupeň - potlačení rezistence o 15

Koncentrace: (Int -10,20,40 )
Tato dovednost umožni tomu kdo ji použije zvýšit svoje procenta na vyvolání kouzla, přičemž se zvýší doba jeho seslání.
I stupeň - procenta na seslání se zvýší o úroveň děleno čtyřmi a doba seslání se zvýší o 20%, vždy minimálně o akci.
II stupeň - procenta na seslání se zvýší o úroveň děleno dvěma a doba seslání se zvýší o 25%, vždy minimálně o akci.
III stupeň - procenta na seslání se zvýší o úroveň procent a doba seslání se zvýší o 33%, vždy minimálně o 1akci.

Skok: (sil,obr - 5,10,20)
Tato dovednost umožní skočit postavě dál. Základní doskok je uveden v tabulce.. Past na prvním nenaučeném sáhu je 8~obr+sil. Za pokus o skok o sáh dál se zvyšuje past o 4
Velikost postavy nenaučená I stupeň II stupeň III stupeň
A 2 sáhy 3 sáhy 4 sáhy 5 sáhů
B 3 sáhy 4 sáhy 5 sáhů 6 sáhů
C 4 sáhy 5 sáhů 6 sáhů 7 sáhů

Blokování: (sil,obr - 10,20,40)
Tato dovednost se štítem umožní postave zablokovat útok tváří v tvář aniž by si házel na obranu. Postava nepřichází použitím o žádnou akci. Při blokování dalšího útoku ve stejné fázy se snižuje pravděpodobnost o 10 %.
I stupeň - možnost blokovat jeden útok ve fázi s šancí 20 %.
II stupeň - možnost blokovat dva útoky ve fázi s šancí 25 %.
III stupeň - možnost blokovat tři útoky ve fázi s šancí 30 %.

Lučištnictví: (obr - 10,20,40)
Tato dovednost umožní postavě lépe zasáhnout svůj cíl, v závislosti na dovednost.
I stupeň - Přidá postavě úroveň/6 procent na střelbu.
II stupeň - Přidá postavě úroveň/4 procent na střelbu.
III stupeň - Přidá postavě úroveň/2 procent na střelbu.

Bojové povely: (Int,Chr,Sil,Obr,Odl - 2,4,8)
Tato dovednost způsobí. Že postava, která ji použije dá bonus ostatním členům družiny (nebo koho určí) takový, že všechny dovednosti se jim počítají, jako by byly o stupeň výš. Dovednost se používá jednu akci a zvyšuje dovednosti Max. na 3. stupeň. Po uplinutí doby trvání musí dát další akci na bojové povely, aby je prodloužil. Nepůsobý na toho, kdo bojové pokyny udílí.
I stupeň - Postava dává bonus na dobu jednoho kola (max. pro 5 postav)
II stupeň - Postava dává bonus na dobu tří kol (max. pro 10 postav)
III stupeň - Postava dává bonus na dobu pěti kol (max. pro 20 postav)

Etiketa: (Int,Chr - 5,10,20)
Rozděluje se na rytířskou a pouliční. Každá postava má na začátku trři body, které si může rozdělit mezy tří stupně u obou etiket, ale s přihlédnutím na rasu a povolání. Myslím že to mohu ponechat na úvaze hráče.
I stupeň - 33% že zapadne do prostředí.
II stupeň -66% že zapadne do prostředí.
III stupeň -99% že zapadne do prostředí.

Falešná hra: (Int,Chr,Obr - 2,4,8)
Tato dovednost umožní podvádět u všech možných her jako jsou vrchcáby, karetní hry, šachy…Tato dovednost zvýší šanci vyhrát, ale pokud se při použití hodí jednička a ten kdo ji používá prohraje je odhalen.
I stupeň - přidá při hodu +1
II stupeň - přidá při hodu +3
III stupeň - přidá při hodu +5
Tzn. Třeba kostky - bonus za obr. +1k10 + bonus za falešnou hru.+ dovednost "kostky"

Dovednostní soutěže: (x - 5,10,15)
x záleží na tom jakou hru se chceš naučit, některé jsou na obratnost, některé na inteligenci…Př. Kostky, vrchcáby, čára - obratnost, šachy - inteligence, páka - sil…
I stupeň - přidá při hodu +1
II stupeň - přidá při hodu +3
III stupeň - přidá při hodu +5