Zpět

Draconia
O stvoření světa

Draconijské království

Letopočet se počítá od založení Draconie králem Belandanem.

 

 1. období Draconie.

 

Rok:

 

1 Založení města  Nir-Aredhel. Ustanovení vlády krále a rytířského sněmu. V nepřítomnosti krále či při jeho úmrtí bez dědice spadá vláda do rukou rytíře voleného sněmem. Šlechta využívá svých území k zisku a pro lepší život lidu na jejím území. Nepodílí se na vládě a je po vina v případě ohrožení země, dát armádu a movitý majetek k dispozici králi( či Prvnímu Rytíři).

Vládnout může jen muž či žena Belendanovi krve.

2. Příchod elfů vracejících se po válce do svých domovů, teď už obydlenými lidmi. Elfové jsou válkou zbídačeni mnozí z nich vítají Lidi s nadšením a děkují jim za záchranu životů. Ti se pak usazují na území Draconie a spokojeně tu žijí na územích, které si mohli svobodně vybrat. Vládne jim král  Varancil. Lidé a Elfové žijí spolu na jednom území pod dvěma králi. Kupodivu to funguje a oba národy jsou si blízké. Belendan si bere za ženu elfku aby ještě více upevnil svazek mezi elfy a lidmi. Od té chvíle si všichni králové berou za ženu elfku. Někteří elfové však o lidech pochybují a berou je jako výplod Saltara. Ti odcházejí do lesů a hor a vedou tichou válku proti všem. Časem jim nenávist zastře rozum a stanou se temnými. Už si neříkají elfové nýbrž Drowové a žijí jen pro temnou magii.

28. Staví se pevnost Dračí Útes. Jsou přizváni trpaslíci. Lidé ze začátku pochybují o jejich chování a velikosti. Dokonce i o pevnosti kterou mají zadáno vystavět.

42.Pevnost je hotova. Trpaslíci vystavěli největší dílo všech dob. Všichni tvrdí, že pevnost je nedobytná.

54. Umírá král Belendan. Celá země pláče  pro milovaného krále. Na trůn nastupuje jeho syn Marthad. Vládne dobře a spravedlivě.

72. Setkání tří králů. Marthada za lidi. Varancila za elfy. A Talina za trpaslíky. Marthad chce oba národy dát znovu dohromady. Talin však vznese pár poznámek k elfské povýšenosti a zbabělosti. Varancil prohlásí, že trpaslíci jsou zrádci a bojí se vyjít do otevřené bitvy proti Saltarovi. Oba národy jsou tedy pořád rozhádané. Setkání má však jeden úspěch. Do Draconie přichází mnoho kovářských mistrů a stavitelů z trpasličího národa a natrvalo se zde usazují.

Na severu žádné známky jednotného systému vlády. Kmenové uspořádání.

92. Umírá Marthad. Nastupuje Harorak.

153.Úmrtí Haroaka nastupuje Sirmar.

182. Pokus o podrobení jednoho severského kmenu. Vzniká boj severní armáda v počtu 1200 mužů a 300 jezdců je zmasakrována. Přeživší sdělují, že i když byli v přesile nemohli nad seveřany vyhrát. Bojovali prý jako šílení.

201.Úmrtí Sirmara. Nastupuje Drathak zvaný stavitel. Za jeho života bylo vystavěno mnoho měst silnic a mostů.

215. Vystavěno město Goem.

221.Založeno město Lales.

222.Založeno město Colugan

228.Založeno město Nir-Arbeth.

231.Založeno město Ar-Santonis

233.Založeno město Carl-Morgan

234.Založeno město Líre

241.Založeno město Gwan

242. Drathak umírá v bitvě s orky na východě země. Nastupuje Borthel.

Začíná dlouhé období prosperity a života v míru.

287.Umírá Borthel. Nastupuje Thongrarg.

326.+(umírá)Thongrarg. *(nastupuje) Imgath.

378.+Imghat.*Drathak II

410.+Drathak II.* Fogril.

486.+Fogril. *Sirmar II

510.Sirmar II cestuje na sever a pomáhá sjednotit kmeny pod centrální vládu.

516.Vznik království Lirondil a založení hlavního města Frorwild. Vlády se ujímá klanový sjezd.

517.Při cestě zpět Sirmar II umírá po pádu z koně. Nastupuje Igruk.

518.Igruk pokračuje v pouti po severu a nachází království Hedvild o kterém slyšel jen z legend severských válečníků. V Hedvildu vládne Potomek Galdinga Hothring. Oba muži jsou rádi, že se po tolika letech rozdělení jejich rodiny setkali. Igruk započne stavět silnice a cesty do Hedvildu. Země jsou tedy provázány obchodními styky a prosperují. Hothring nechá vytvořit meč s pochvou obrovské sily. Vytvoří ho trpaslíci z Khazdandu a magickou sílu do něj vloží ti nejlepší mágové známého světa. Hothring ho pak věnuje Igrukovi a ten na něho sešle kletbu. Ta zní: „Tento meč může být vytáhnut z pochvy jen mužem krve Belendanovi. Jen tak bude meč v rukou dobra.“ Nakonec Igruk pojmenoval meč Plamen Draconie.

570.+Igruk. *Fogril II

612.+Fogril II bez dědice a vlády se ujímá jeho bratr Avaluruk.

615.Avaluruk zakládá obrovský chov koní v Oranornu. Ti se zde volně pohybují a jen ti nejlepší z nich jsou cvičeni. Draconie tím získává skvělou jízdu s níž si hravě pohraje s armádami orků a skřetů které překračují hranici Saltarovi země.

671.+Avaluruk *Oternil.

721.+Oternil*Tragresh

756.+Tragresh*Glareon

798.+Glareon*Farow

863.+Farow*Igruk II

902.+IgrukII*Borthel II

906.Vystavěno velké loďstvo a byl objeven ostrov Madrast, Aenor a souostroví Egnadan.

912.Navázány vztahy s jižními královstvími. Lorthakem, Lamorkandem, a Thuromorem.

953.+Borthel II* Drathak III

972.Spor Draconie a Thuromoru o ostrov Madrast. Dochází k námořní bitvě v níž Draconie vítězí. Madrast spadá pod její kontrolu a Thuromor musí podpálit všechny zbylé lodě jinak draconie hrozí vyloděním.

975.+Drathaka III*Glarn

1021.+Glarn* Elbo.

1082.+Elbo*Daradresh.

1121.+Daradresh*Glodrad.

1122. Na východě se začínají objevovat větší armády orků než obvykle.

1125. Dveře pevnosti Gol se otevírají a z nich vychází obrovská armáda Temné země Karbol s cílem vyhubit lidský rod. Zároveň z východu horstvo Thun překračují kmeny divokých lidí, skrětů a všelijaké havěti pomoci Saltarovi k vítězství.

1126. Celá východní Draconie je v plamenech. Obléháno je město Lales. Saltar nemůže postoupit bez dobytí pevnosti Dračí útes. Stáhne k ní tedy většinu sil a začne dlouhé obléhání. Obránci dračího útesu v počtu 2000 mužů odolávali 30000 nepřátel po 4 zimní měsíce.  Pak se v první jarní den na obzoru objevil Královský prapor Draconie, Lorthaku a Lirondilu. Vedle lidí vlála zástava krále Varancila a početný lid elfů. Strhla se obrovská bitva král Varancil se v bitvě setkal se samotným saltarem . V boji s ním však padl. Když zřel to Glodrad král Draconijský tasil plamen Draconie a vrhl se na Saltara. Jejich boj byl urputný Glodrad nakonec Saltarovi utnul levou paži. Ten se dal na útěk a za ním celá armáda.

Vítězství bylo obrovité. A oslavy trvali celé měsíce, ale i zádušním mše za tisíce padlých, která za sebou nesmyslná válka zanechala. Na severovýchodě ještě válka neskončila. Kmeny divokých lidí a skrěti překročili pohoří Thun a napadli království Hedvild. To se usilovně bránilo, ale proti takové přesile nemělo samo šanci. Rozeslalo tedy posli do všech světových směrů s žádostí o pomoc. Jediní kdo touto dobou nebyli napadeni byli trpaslíci. Ale ti na žádost neodpověděli. Král Gistibil si už byl jist zánikem jeho národa. Po Hedvildu rozkřikla se zpráva, že trpasličí síně Nargamu  v pohoří Thun jsou vypleněny a nepřežil prý jediný trpaslík. To se samozřejmě dostalo až ke dveřím trpasličích králů z Nurgulu a Khazbiligu. Ti sebrali armádu a vyšli na pomoc Hedvildu. Ani jeden z trpasličích králů netušil, že Hedvild je na tom tak zle. Když však s vojsky přitáhli před město Sogmod a viděli ho v plamenech zahřála se jim krev v žilách. Král Nurgulu Indaglar vyběhl s obrovským rykem proti nenáviděným skřetům a za ním se stejným zápalem obě armády. Mezi trpaslíky a skřety se strhla nechutná bitva v níž válčili skřeti a trpaslíci s fanatismem v očích. Ani na jedné straně nebyli žádní ranění či zajatci jen smrt. Skřeti byli vyhlazeni do posledního. Legenda vypráví o tom, že Indaglar zabil stovky skřetů svojí kouzelnou sekero až se dostal ke Gistibildovi, poklekl před něj a omluvil se za to že tak dlouho ignorovali volání Hedvildského lidu. A slíbil, že vždy když bude Hedvild potřebovat pomoct může se spolehnout na své sousedy.

1127.