Zpět

Pravidla
Gardování

Grádování

 

Na DrD mě hodně štvaly zbroje-hlavně plátová a rytířská,protože si je nemohl člověk sám sestavit.A taky zbraně,protože šermíř se starou skřetí šavlí asi nedokáže to samé, jako s kusem z královských sbírek.Proto mě napadlo grádování(na lepší název jsem nepřišel),které spočívá v tom,že čím lepší zbraň-zbroj máte, tím jste nebezpečnější.

 

Zbraně

Každá zbraň může být nějak vyvážená,odlehčená,být delší apod.Proto jsem se rozhodl to započítat do hry.Grády-kvalita zbraně mohou být od -3 až po +X.U každé zbraně jsou tři druhy grádů:zvyšující sílu zbraně(SZ),útočnost(út) a obranu zbraně(OZ).Za každých deset grádů má zbraň o jedna větší danou vlastnost.Ale málokterá zbraň je tak dokonalá, aby měla 10 grádů, takže by toto pravidlo k ničemu nevedlo.Proto jsem započítal i schopnost postavy zacházet s danou zbraní.Proto každá postava má na začátku hry určitý počet grádů(dále jen G)podle svého povolání,které si může rozdělit mezi jakýkoliv počet zbraní.Dále pak dostává na určitých úrovních další G(viz. Tabulka)

povolání

 1.úroveň

6.úroveň

10.úroveň 16.úroveň

27.úroveň

Válečník

10 5 55 5 10

Hraničář

8 4 4 4 8

Kouzelník

5 - 3 3 5

Alchymista

5 - 3 3 5

Zloděj

5 4 3 3 5

Teď si ukážeme jak určit G u zbraně.Zbraně se dělí do patnácti skupin(postava si určuje do které skupiny si grády dá, může i  o více skupin, ale ne do konkrétní zbraně):

Dýky                                                   Řemdichy

Tesáky a šavle                                     Kopí apod.

Meče                                                   Hole

Kyje                                                    Sekery

Palcáty                                                 Luky

Kladiva                                                Praky  

Kuše

Příklady zlepšení G (toto je nepovinná četba, respektive jenom na ukázku)

Dýky:Délka dýky dává 1-4 G do SZ a út.,ale snižuje o 1-4 G SZ na vrh.Vyváženou dýkou se bojuje o něco lépe, dává 1-2 G na SZ a při vrhu 2-4 G na SZ.Pokud se dýka odlehčí dává 1-2 G  na SZ a OZ a to i při vrhu.záštita zvyšuje obranu 1-6 G OZ, ale snižuje přesnost při vrhu minus1-2 G na SZ. Kvalitní čepel snáze zraní soupeře1-5 G na út.

Tesáky a šavle:Délka čepele dává 1-4 na SZ a 1-2 G na OZ.Za dobré vyvážení 1-4 G na SZ a 1-2 G OZ.Za odlehčení 1-4 G na SZ.Záštita dává 1-3 G na O a kvalitní čepel 1-5 G na út. A 1 až 3 G na SZ.

Meče:Délka čepele dává 1-2 G na SZ,Pokud je vyvážený  1-3 G na SZ.Pokud je meč odlehčený dává 1-3 G na SZ a OZ. Záštita dává 1-4 G na OZ a předzáštita(u bastardu a obouručáku) přidává 1-3 G OZ.Kvalitní čepel způsobuje větší zranění 1-3 G na út.

Palcáty:Hlavice palcátu zvyšuje o 1-3 G út. a o 1-3 G SZ,rukojeť palcátu o 1-3 G OZ.Délka palcátu zvyšuje o 1-2 G SZ,út, i OZ.

Kyje:Ostny dávají 1-5 G na út.Za délku se zvyšuje o 1-3 G SZ,út.,pokud je zbraň těžší, snižuje o 1-3 G SZ, ale zvyšuje o 1-6 G út.

Kladiva:Hlavice kladiva zvyšuje o 1-5 G SZ, a út a o 1-2 G OZ.Délka rukojeti zvýší o 1-2 G SZ a o 1-2 G OZ.Váha kladiva snižuje SZ o 1-5 G, ale zvyšuje út. o 2-10.Materiál rukojeti dává 1-2 G na OZ.

Sekery:Hlavice sekery zvýší o 1-5 G SZ a út, materiál topora o1-2 G OZ, délka topora o 1-3 SZ,út., ale při vrhu se o toto snižují.Váha zvyšuje o 1-3 G út a snižuje G SZ rovněž o 1-3 G.

Kopí apod.:Hrot kopí, trojzubce, sudlice, nebo píky zvyšuje G SZ a út. o 1-5, u halapartny až 7 G.Délka zbraně zvyšuje OZ o 1-5 G a snižuje SZ o 1-2 G.

Řemdichy:Hlavice řemdichu zvyšuje SZ a út. o 1-5 G, délka řetězu zvyšuje SZ a út. o 1-3 G a snižuje OZ o 1-3 G.

Hole: Násada zvyšuje út. o 1-3 G a OZ o 1 G, délka zvyšuje SZ a OZ o 1-5 G.

Luky:Délka luku zvýší o 1-3 G SZ,út., pružnost také zvyšuje o 1-3 G SZ a út.Šípy  o 1-5 G SZ a út.

Kuše:Pružnost lučiště zvýší SZ o 1-4 G a út. o 2-8 G.Případné zaměřování zvyšuje o 1-5 G SZ,šipky  zvyšují SZ a út. o 1-5 G.

Praky:Délka řemínku zvyšuje SZ o 1-5 G a kvalita munice(kamene, tatlumu) zvýší SZ,út. o 1-3 G.

VYSVĚTLIVKY:odlehčení-meče se odlehčují drážkou na čepeli

                   čepel-myslí se tím kvalita, rovnost a ostrost čepele

předzáštita-myslí se tím dva kovové trny vystupující z čepele před záštitou,  proto ten název

rukojeť u palcátů a kladiv-materiál z kterého je vyrobena     

násada hole-myslí se tím okování konců zbraně(můžou být i kovové čepele, které dávají 1-5 G k SZ a út.,ale to hráčům neříkejte)      

tatlum-druh rituálního střeliva používaného Kelty,kterému připisovali  kouzelnou moc(přidáno na přání Míši Kuličky-Známého Alchymisty)

 

Příklad:Trpaslík Díra neumí kovat zbraně, ale přesto si chce vykovat široký meč.Vezme si kus železa a za týden je hotov.Jeho nádherný š. meč vypadá asi takto:čepel je jen 40 coulů dlouhá a tak široká, že kdyby byla širší, mohla by z meče být pěkná lopata.špice je hranatá a ostří široké 0.5 coulu.Ještě k tomu všemu chybí záštita, hlavice.Tento meč má parametry:4/-1/-1 všechny grády má mínus tři a šermovat by s ním dokázal snad jenom mistr všech mistrů. 

Jiný příklad:Barbarský hraničář Deon což znamená Šprndislav zabije počestného dobrodruha na cestách a vezme si jeho krátký meč.Sám má 6 G v mečích.Zbraň kterou si přivlastnil má čepel asi o 10 coulů delší než normálně(2 G na SZ)a docela dobře vykovanou(2 G út.) a navíc je slušně odlehčená(3 G na SZ a OZ)záštita je krátká(1 G na OZ) a celkové vyvážení také není k zahození(2 G k SZ).Celkem to dělá 7 G na SZ, 2G na út. a 4 G na OZ.S jeho schopností zacházet s meči(6 G) to dělá:13 G na SZ což znamená +1 k útok 8 G do útočnosti což nedělá nic  a 10G na obranu což je +1. 

Pozn. pro PJ:Zbraně které mají -3 G jsou většinou vzácností např. obušek dokáže vyrobit i desetiletý kroll.Samozřejmě že každý kovář nedokáže vyrobit třeba meč, ale proč by ho vyráběl nekvalitní, když si může vyrobit mnohem účinnější sekeru, nebo kopí.Obušek se vylepšuje stejně jako kyj,kromě ostnů, ale místo toho se zvyšují G na út. při boji na plocho vyztužením a omotáním zbraně( 1-5 G). 

Zbroje

U zbrojí je mechanizmus podobný jako u zbraní, ale vylepšuje se něco jiného(G se počítají jako KZ ne OZ). Kvůli tomuto mechanizmu se jako plátová zbroj bere pouze přední a zadní plát(může být jenom přední, ale ten nechrání zezadu a naopak) a rytířská zbroj se ruší úplně.Toto grádování spočívá v tom, že se k základní zbroji(kryjící pouze trup) přidávají různé další doplňky(přilba,plechové chrániče rukou a nohou,atd.).Grády jsou ale od 0-X.KZ se spočítá tak, že se k základní KZ zbroje přičtou G za různé doplňky.

Příklady zlepšení:

Hlava:Různé čepce, přilbice, bojové masky. Pokrývka hlavy tvořena převážně tkaninou, nebo kůží(klobouky a kožené čepce-musí se jednat o tvrzenou kůži, nebo pevnou tkaninu) dávají 1-2 G.Různé kovové přilbice kryjící pouze temeno hlavy(ne zátylek a uši), bojové masky kryjící pouze tvář a kroužková kapuce dávají 3-4 G.Přilbice kryjící většinu hlavy a železné klobouky dávají 5-6 G.Helmy kryjící celou hlavu i tvář 7-8 G.

Ruce: Kovové kryty na ramena dávají 4 G , kovové kryty paže 2G(obvykle se vyrábí jako součást krytů ramen), kožené kryty paží pouze 1 G, kovové kryty loktu a předloktí dávají 2 G a kovové rukavice dávají taktéž 2 G.Kožené nátepníky 1 G a kožené rukavice také 1 G(myslí se tím dostatečně silná kůže).

Nohy:Kovové kryty stehen dávají 4 G,kožené 2 G. Kovové kryty kolena + holeně 4 G,kovové kryty kryjící jen holeň  2 G.Boty pošité, nebo okované železem 1 G.

Límce:Kovový límec dává 2 G a většinou slouží k upevnění krytu ramen, pokud ta se nepřipojují přímo na pancíř.

Štíty:Základní polotovar štítu jsou dřevěné desky spojené hřebíky(10 G).Štít však může být okovaný (+1-2 G), nebo pobitý kůží(+1 G).Dále je pak kovový štít( 15 G). Za velikost štítu je až 5G.Štít kryje předloktí a ruku obrané paže.

Poznámka:U párových chráničů(ruce,nohy) se sečte počet G.Součet se vydělí dvěma. 

Vylepšení původní zbroje:Základní zbroj(kožená,šupinová,kroužková,plátová, ne však vycpávaná) lze vylepšit.Původní zbroj může zahrnovat i kryty na různé části těla.

Vycpávaná:Může krýt ramena, jako kožené kryty

Kožená: Lze ji pobít čtverci tvrzené kůže( 4G), nebo kovovými destičkami(8 G), nebo dračími šupinami( 10 G).Může krýt ramena a zčásti stehna(1 G)

Šupinová: Lze ji vyrobit z šupin různé kvality a hustoty(až 8 G), nebo lze místo normálních šupin použít šupiny dračí( 10 G).Může krýt ramena a někdy i paže jako kovový kryt a zčásti stehna( 2 G).

Kroužková:Eksistuje mnoho vzorů, jak splést kovové kroužky(  podle hustoty až 8 G).Může krýt to samé, jako šupinová zbroj.

Plátová: Pancíř může být různé tloušťky a kvality( až 8 G)

Samozřejmě čím vymakanější zbroj, tím větší cena a někdy i váha.(

Zbroje a povolání

Válečník:Může používat vše

Hraničář:Všechny vylepšení základní zbroje kryjící pouze trup.dále jen kožené doplňky, ze štítů ne celokovové.Z helem pouze ty, které nekryjí tvář.

Alchymista:Z doplňků jenom kožené nátepníky, rukavice, kryty nohou.Z přileb jenom čapky a klobouky.

Kouzelník:Může používat jen kožené nátepníky.

Zloděj:U kožená zbroj nesmí být pošitá železnými destičkami.Dále může používat jenom kožené chrániče a na hlavu jenom čapky a klobouky.

Pořád platí omezení pro nošení zbrojí z PPZ.

Kritické zásahy

Pokud útočník hodí na útok alespoň o šestku na kostce víc a při tom soupeře zasáhne(ubere mu alespoň 1ž), hodí si 1k10ti, aby zjistil místo,kam protivníka zasáhne.

1- zásah hlavy

2,3-těla

4-pravé ruky

5-levé ruky

6-pravé nohy

7-levé nohy

8,9,10-nic

Pokud postava používá štít, je 50% šance, že to schytá ruka držící štít a pak se hází 1k2 --předloktí,ruka (viz. zásah rukou).

Zásah hlavy:počet G přilby se sníží o rozdíl mezi útokem a obranou:2 a pokud je výsledek záporný,je zasažena přímo hlava(místo G se ubírají životy navíc) a zasažený si musí hodit proti pasti: odl--počet ubraných živ.*2— -1 k UČ/bezvědomí(záleží na PJ, jestli je přilba proseklá   v jednom místě, anebo celá zničená.Pokud je proseklá v jednom místě, tak se při příštím   zásahu hlavy počítá, jako neproseklá,ale s -1 G.(počet mínusovích G se  kumuluje. Poznámka:stav helmy závisí na útočící zbrani)

Zásah těla: počet G zbroje se sníží o rozdíl mezi útokem a obranou a pokud se sníží KZ zbroje o 1, tak se dále počet G nesnižuje, ale obránce je zraněn za tolik, kolik zbývá.

Zásah rukou:Po zásahu rukou se hodí 1k6( z toho 5,6 neplatí), aby se určilo přesné místo zásahu.

1-rameno

2-paže

3-předloktí

4-ruka

Po zásahu se sníží počet G daného krytu o jedna za každé 4 živ.pokud je kryt zničen obránce je zraněn za zbytek živ.

Dále se mu snižuje UČ i OČ této ruky o 1 za každý zásah a pokud dostal alespoň 4 zásahy do 1 místa, je ruka v tomto místě useknuta.(ruka je též useknuta, pokud je jednomu místu naráz odebráno tolik živ., kolik je odolnost postavy)(vyléčené zásahy se nepočítají do počtu zásahů)

Nohy:Platí to samé jako u rukou, ale hod je jenom 1k3

1-stehno

2-holeň

3-šlapka

postih je pouze k OČ a pohyblivosti.

Příklad:

Deon( ten samý Šprndislav jako v minulém příkladě) si pořídí ke své kožené zbroji(+30 G) pobyté tvrzenou kůží( 4 G) nátepníky( 1 G)  a kožené rukavice( 1 G). Celkem má tedy 36 G   ( obrana je stále +3)Trpaslík Díra ho zasáhne svým zmrveným širokým mečem(4/-1/-1) a náhodou mu na kostce padne 6 a 5.Útok je tedy 15. Deon ke své smůle na obranu hodí 1.To znamená, že má OČ jenom 3( -1 za krátký meč) je tedy zraňen za  11 živ(11, kvůli út

. meče).Vzhledem k tomu, že mu padlo na kostce 6, nastal kritický zásah.Deona trefí do těla a sníží mu G jeho zbroje z 34 na 29 G a zraní ho za 6 živ. Na víc.Celkem tedy přišel o 18 živ.Myslím že brzy zemře. J

 

Přibližná cena částí zbroje

Kovová helma              20 zl a víc
Kožený kryt ramene 5 zl   
Kovový kryt ramene 20zl a víc
Kožený kryt paže  3 zl    
Kovový kryt paže  12 zl
Kožený nátepník  1 zl
Kovový kryt loktu a předloktí  20zl
Kožená rukavice 2 zl
Kovová rukavice  20 zl a víc
Kožený kryt stehna  5 zl
Kovový kryt stehna 15 zl
Kožený kryt kolena a holeně 5 zl  
Kovový kryt kolena a holeně   20 zl
Bota kovaná železem      7 zl a víc
Kovový límec   15 zl

Přibližná cena vylepšení zbraně

U meče,tesáku, šavle,dýky, palcátu,kladiva,luku,kuše—1 G= 1 až 2 zl.

Zbytek1G=1až2st

Prosba na hráče:Vyměňte bojové vlastnosti palcátu a kyje, ale nechte jejich třídu obtížnosti.A          když budete zařazovat do hry plíškovici dejte ji KZ 4.U obušku dejte útočnost plusovou, ale jenom při útoku na plocho(3/+2/-2)

 

 

Zyt