Zpět

Kouzla - Kouzelnická
Časová

Cela
magenergie: viz níže
past: Roz ~ 10 ~ 0
dosah: 30 sáhů
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 4 kola
trvání: dle dodané magenergie
Kouzlo vytvoří kolem postavy, na kterou je sesláno, neprodyšně uzavřenou, průhlednou bariéru, ze které neuniknou ani nehmotné bytosti. Na uzavření velikosti A jsou třeba 3 magy, na B 4 magy atd. Dál musí kouzelník věnovat na jednu směnu uzavření tolik magenergie, kolik spotřeboval na uzavření. Po uzavření postava zmizí a objeví se až po době určené kouzelníkem. S vynaložením dalších 10 magů může kouzelník určit místo objevení cely, pokud není dále než 2 míle. Cela je velice náročné časoprostorové kouzlo, takže se ho může naučit jen kouzelník, který zná alespoň 8 kouzel ze stejného oboru.

Daleký pohled
Magenergie: 2 mg za 10 s
Dosah: podle dodané magenergie
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: 4 kola
Trvání: 7 kol
Toto kouzlo umožní kouzelníkovi detailní pohled na místo, od kterého je vzdálen maximálně 500 s, jako by byl od daného místa jen 5 sáhů daleko. Kouzelník nesmí být vyrušován, jinak ztratí kontakt.

Hrej
magenergie: viz níže
dosah: dotyk
rozsah: 1 nástroj
vyvolání: 3 kola
trvání: podle dodané magnergie
Sesílá se dotekem na hudební nástroj. Toto kouzlo způsobí, že nástroj sám zopakuje poslední skladbu, kterou na něj někdo hrál. Zopakování poslední melodie stojí 5 magů, předposlední 10, "návrat" o každou další píseň stojí o 5 magů více. Do pořadí písní se počítají i písně, které už nechal kouzelník na nástroj zahrát! V jednom okamžiku je možné "přikázat" pouze jednu písničku.
Toto kouzlo způsobí i vizuální efekt - pohybuje se smyčec, klesají klávesy varhan, pohybují se struny - jako by na nástroj skutečně někdo hrál.
Příklad: Kouzelník chce pobavit hrou na loutnu, ale neumí hrát. Sešle tedy kouzlo na dvě poslední písničky. První ho stjí 5 magů. Loutna se spustí a zahraje poslední písničku. Druhá písnička kouzelníka stojí 15 magů (protože původně předposlední písnička se "o jednu posunula" díky kouelníkem přehrané písni a je tak ne druhá, ale třetí).
Kouzlo má tu nevýhodu, že: v 85 % je úspěšné, v dalších 12 % (86 - 97 na k%) se kouzelníkovi v hlavě rozezní kakofonie různých tónů a po 2 směny není schopen kouzlit. Ve 3 % (fat. neúspěch 98 - 100) dojde ke zničení nástroje.
Kouzlo se dá použít i k navození dojmu, že někdo je přítomen (má-li ve zvyku hrát).
Zdroj: Dech draka 3/96

Kouzelná ústa
magenergie: 15 mg (120 mg)
dosah: dotyk
rozsah: 1 předmět
vyvolání: 1 směna (1 hodina)
trvání: do přeříkání vzkazu nebo stále (údaje v závorkách)
Toto kouzlo vtiskne magická ústa do nějakého předmětu. Ta se pak jako ústa jeví a i začnou přeříkávat kouzelníkův vzkaz, jakmile dojde k specifické události. Zpráva může být dlouhá 25 nebo méně slov, může být v jakémkoliv jazyce, který umí kouzelník a může být předříkaná během jednoho kola. Ústa nemohu přeříkávat magická slova nebo příkazy. Ústa dokonce gestikulují tak jako by mluvila - takže kouzlo seslané na sochu způsobí, že ústa sochy se budou pohybovat přesně podle slov, které přeříkává. Samozřejmě kouzlo může být sesláno na kámen, strom nebo květinu s výjimkou zvířat nebo inteligentních rostlin.
Kouzlo začne fungovat jakmile je splněna nějaká podmínka, podle toho co určí kouzelník. Některé možnosti jsou: "Mluv na první postavu, která se tě dotkne" nebo "promluv na první postavu, která projde 30 stop od tebe". Příkaz může být tak jednoduchý nebo tak složitý jak si kouzelník přeje, ale mohou být použity pouze vizuální nebo slyšitelné podněty. Př.: příkaz může být třeba i tento: "Promluv pouze tehdy pokud se jeden sáh od tebe posadí prastará žena nesoucí sáček brambor".

Rozvaž
magenergie: 5 mg
dosah: 5 s
rozsah: 1 uzel
vyvolání: 1 kolo
trvání: 1 - 3 kola
Toto kouzlo rozváže jakýkoliv nemagický uzel.

Smršť
magenergie: 5 magů
past: Obr ~ 6 ~ 0
dosah: 5 sáhů
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned
Kouzelník pomocí tohoto kouzla zvedne ze země hrst prachu, štěrku, hlíny apod. a mrští s ní oběti kouzla do očí. Zasažený tvor je na 1k6 kol částečně oslepen (ztrácí iniciativu, respektive má v rozšířeném soubojovém systému postih -3) a bojuje s neviditelným protivníkem, ale s postihem pouze -3. Kouzlo působí pouze na tvory do velikosti C včetně a samozřejmě nepůsobí na tvory, kteří se neřídí zrakem.
Autor: Jiří T. Pertl

Spoutání
magenergie: 3 mg za kolo
dosah: 5 s
rozsah: 1 provaz
vyvolání: 2 k
trvání: dle dodané magenergie
Efektem tohoto kouzla je, že kouzelník může ovládat jeden neživý provazu podobný předmět - struna, provázek, motouz, nebo podobný "kabel". Toto kouzlo působí na 10 sáhů normálního provazu (jeden coul silného), plus sáh/úroveň kouzelníka. Tato délka se redukuje o 50% za každý další coul tloušťky lana a zvětšuje se o 50 % za každou 1/2 coulu, o kterou je provázek tenčí. Povolené příkazy jsou Naviň se (do klubíčka, roličky), Naviň se & Uvaž se, Udělej smyčku, Udělej smyčku & Zauzluj se, Svaž & Zauzluj a opačný efekt každého příkazu (Rozviň se atd.). Pouze jeden příkaz může být vydán v jednom kole. Provaz se pohybuje rychlostí 1 sáh za kolo. Kouzelník se musí na manipulaci s provazem pečlivě soustředit.

Úder prince mrazu
magenergie: 15 mg
dosah: maximálně 180 s
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 1 kolo
trvání: 4 kola
Kouzelník tímto kouzlem stvoří v prvním kole oblak velice drobných střípků ledu a potom je vyšle směrem k oběti. Střípky se pohybují rychlostí 60 s/kolo, ale nepoletí déle než 3 kola. Trajektorií jejich pohybu je přímka. V okamžiku, kdy oběť dostihnou, ji obalí, proniknou pod oděv, brnění (zkrátka všude) a zraní ji za 15 - 20 životů.