Zpět

Kouzla - Kouzelnická
Energická

Buchar
magenergie: 5
past: Sil + Odl ~ 10 ~ 0
dosah: 5 s
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned
Kouzelník vyvolá tlakovou vlnu, která je soustředěna na jednoho tvora. Tvor, který neuspěje proti pasti, je sražen na zem, na 1 kolo otřesen (ztráta iniciativy, respektive v rozšířeném soubojovém systému postih -6) a přijde o 2 - 7 stínových životů. Toto kouzlo působí pouze na tvory velikosti A, B, C a mají zranitelnost A, B, C nebo L.
Autor: Radim Šťovíček

Výkřik tisíce hrdel
magenergie: 4 magy
past: Odl ~ 6 (1) ~ 0
dosah: 10s
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 1 kolo
trvání: ihned
Kouzelník sešle na oběť mocnou zvukovou vlnu. Tvor, který neuspěje proti pasti, bude na 1k6 kol zcela ohlušen (i ultrasluch) a mírně dezorientován, což se projeví postihem -2 k iniciativě. Tvor, který neuspěje ani proti pasti s nebezpečností 1, je navíc zraněn za 1k6 životů. Nestvůry s malou bojovností obvykle při ohlušení propadají panice a prchají z boje.
Autor: Jiří T. Pertl

Pila
magenergie: 1 mag za kolo
dosah: 2 s
rozsah: 1 pila
vyvolání: 5 k
trvání: dle dodané magenergie
Po seslání kouzla vytryskne z kouzelníkovy ruky modrý paprsek, kterým je možno přeříznout jakýkoliv nemagický předmět mimo živých tvorů.
materiál doba řezání 10 coulů
dřevo 2 kola
kov 6 kol
kámen 10 kol

Ledová koule
magenergie: 7 mg
dosah: 90 s
rozsah: koule o průměru 16 s
vyvolání: 1 k
trvání: ihned
Po seslání tohoto kouzla vyletí z kouzelníkovy ruky střela o velikosti kroupy a kdekoliv do vzdálenosti 90 s vybuchne v ledovou kouli o průměru 18 s. Každá zasažená postava je zraněna chladem za 1 - 6 životů. Kouzelník může seslat v jednom kole nejvýše tolik koulí, kolik je jeho úroveň, ale nemusí je vyslat všechny stejným směrem.

Světlice
magenergie: 10 mg
dosah: 100 s
rozsah: kužel o dolním průměru 100 s
vyvolání: 1 k
trvání: 10 kol
Po seslání kouzla se nad kouzelníkem objeví ve výšce 100 s svítící koule, ze které vytryskne proud světla. Na zemi se objeví světelný kruh o průměru 100 s. Světlo má stejnou intenzitu jako pochodeň.

Valivá koule
magenergie: 15 mg
dosah: 200 s
rozsah: 1 koule
vyvolání: 3 kola
trvání: 10 kol
Po seslání kouzla se objeví koule zlatavého ohně o poloměru 2 sáhy. Ta se začne valit terénem a vše živé, co se do ní dostane ztratí 11 - 16 životů za každé kolo pobytu v kouli. Kouzelník může koulí pohybovat rychlostí 20 s/k nebo může určit směr pohybu. Na řízení koule se musí soustředit, ale útok na něj není útokem na kouzlící postavu, avšak stále není možné se bránit. Koule může být i menší, ale spotřebu magenergie to nijak neovlivní.

Ohnivá vlna
magenergie: 2 mg x délka v sázích (za 1 kolo trvání)
dosah: 50 s
rozsah: dle dodané magenergie
vyvolání: 2 kola
trvání: dle dodané magenergie
Tímto kouzlem vytvoří kouzelník vlnu ohně, která vyrazí směrem, který určí kouzelník rychlostí 1 s/kolo. Každý, kdo je zasažen, přichází o 2 - 7 životů. Vlna trvá, i když se vzdálí z dosahu.

Vířivý oheň
magenergie: 14 mg
dosah: 0
rozsah: kouzelník
vyvolání: 1 kolo
trvání: 6 kol
Kouzelník tímto kouzlem kolem sebe vytvoří kruh ohnivých vírů a plamenů. V praxi to vypadá tak, že kouzelník stojí na středním hexu a všechny sousední hexy jsou zasaženy ohněm. Každý, koho ohnivý vír zasáhne, je zraněn za 1 - 6 životů za každé kolo, které v ohni zůstane. Je vidět, že se toto kouzlo dá použít jak k útoku, tak i k obraně.

Jiskření
Magenergie: 1 mag
Dosah: 0
Rozsah: 1 zajiskření
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 1 kolo
Po seslání kouzla se kolem kouzelníkova prstu barevně zajiskří. Výboj je krátký a velmi slabý. Z toho plyne, že je prakticky nepoužitelný v boji, ale může dobře posloužit k odvedení pozornosti nebo k vystrašení magie neznalého tvora.

Ohňostroj
magenergie: 15 mg
dosah: 10 s
rozsah: koule o poloměru 10 s
vyvolání: 1 k
trvání: 10 k
Po seslání tohoto kouzla obklopí kouzelníka rej různobarevných blesků, který trvá 10 kol. Blesky nikoho nezraňují.

Ledový dech
magenergie: 6 magů za postavu
dosah: 3 s
rozsah: podle dodané magenergie
vyvolání: 1 k
trvání: 3 k
Čaroděj se při sesílání tohoto kouzla předkloní a otevře ústa, z nichž vychrlí oblak bílé mlhy, ze které se na vzdálenost několika sáhů šíří mráz. Je-li tímto oblakem někdo zasažen, přesněji řečeno, každý, za koho si čaroděj "zaplatil" 6 mg, si hází proti pasti Sil + Odl + Roz ~ 12. Za každý bod, o který dotyčný neuspěl proti pasti má postih -1 na útok i na obranu a o 10 % menší pravděpodobnost seslání kouzla či jakékoliv akce. Jestliže kterákoliv z výše uvedených veličin klesne na 1/3 plné hodnoty (plné, ne původní, tedy pokud měl někdo nějaký postih z dřívějška, třeba za náklad měl z původního útočného čísla 9 jen 6, pak stačí, aby přišel o 3 body a už je na třetině) nebo níže, daná postava je na 3 kola zmražena a nemůže nic dělat. V případě, že na ni někdo útočí, se pochopitelně útok bere jako útok na nehybného protivníka a ještě navíc se zranění způsobená zasaženému násobí dvěma (zaokrouhluj dolů).

Plápolající koule
magenergie: 12 mg
past: Obr ~ 4 ~ uhne/neuhne
dosah: 10 s
rozsah: 1 koule
vyvolání: 3 k
trvání: 10 k
Kouzlo Plápolající koule vytvoří hořící kouli v oblasti 10 sáhů od kouzelníka. Koule se kutálí kterýmkoliv směrem, kam kouzelník ukáže, rychlostí 10 sáhů za kolo. Může se kutálet i přes překážky, které jsou ale nižší než 1 sáh, jako je nábytek, malá stěna atd. Hořlavé předměty po kontaktu s koulí mají 60 % pravděpodobnost, že začnou hořet. Bytosti, které se dostanou do kontaktu s koulí ztrácejí 2 - 12 životů.
Koule se pohybuje tak dlouho, jako dlouho jí kouzelník řídí (maximálně však do vzdálenosti 100 s), jinak pouze stojí a pálí. Koule může vyhasnout jako normální oheň její velikosti. Povrch koule je porézní a poddajný a nezpůsobuje zranění tak jak by se dalo od plamenů očekávat. Tato koule nemůže srazit na zem jakoukoliv bytost, ani roztříštit větší překážku.

Hořící ruce
magenergie: 10 mg
dosah: 2 s
rozsah: 1 plamen
vyvolání: 1 k
trvání: ihned
Poté, co kouzelník sešle toto kouzlo, vystřelí z konečku jeho prstů proud plamenů. Jeho palce musí být propleteny a prsty roztaženy. Kouzlem vytvořený plamen dlouhý 2 sáhy, který pokryje oblast před kouzelníkem. Všechny postavy v dosahu plamene jsou zraněny za 1k6 + úroveň/2. Zápalný materiál, který se nachází v dosahu plamene, má 60 % šanci, že začne hořet.

Světelný kruh
Magenergie: 32 mg
Dosah: 0
Rozsah: kruh o poloměru 6 sáhů
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: ihned
Kouzelník zazáří bílým světlem a od jeho nohou vyletí proud blesků, který se od kouzelníka vzdaluje ve tvaru kruhu a zraňuje všechny tvory v dosahu za 3k6 + 2 životů. U tohoto kouzla je 30% pravděpodobnost, že způsobí kouzelníkovi zranění za 1k6 životů. Toto kouzlo se používá zejména při obklopení nepřáteli. Kouzlo je možné seslat jen jedenkrát za kolo.
Pozn.: zraní i kouzelníkovu družinu

Elektrická vlna "electrico tsunami"
Mágů : 10
Dosah : kruh o poloměru 3 sáhy kolem kouzelníka
Rozsah : všichni magičtí i nemagičtí tvorové do 3 sáhů od kouzelníka
Vyvolání : 1 kolo
Trvání : ihned
Typ kouzla : bleskové
Kolem kouzelníka se vytvoří elektrická vlna, která odhodí všechny tvory stojící okolo něj do vzdálenosti 3 sáhů. Tvorové stojící hned u kouzelníka budou zraněni za 3k10 životů, tvorové co budou stát 1 sáh od kouzelníka budou zraněni za 2k10, tvorové co budou stát 2 sáhy od něj budou zraněni za 1k10 a tvorové co budou stát 3 sáh od kouzelníka budou zraněni za 1k6 životů. Kouzlo zasáhne všechny tvory a tak si kouzelník nemůže zvolit komu se vyhne a komu ne. Zasažení tvorové si budou házet na past Odl - 7 - nic/zhroucení na zem a zvedání 1k6 kol.