Zpět

Kouzla - Kouzelnická
Ochranná

Zastav zbraně
magenergie: 11 mg
dosah: 5 s
rozsah: kruh o poloměru 5 s
vyvolání: 3 k
trvání: 1 sm
Na místě, kde bylo kouzlo sesláno, se počítá SZ a Út. jako nula. V případě, že je zbraň kouzelná, se počítá poloviční bonus démona. Pokud je však někdo zasažen, je zraněn tak, jako by žádného postihu nebylo.

Mefirův neviditelný štít
magenergie: 8 mg za 1 x 3 s ochrany
past: Roz + Sil ~ 13 ~ prorazí/nic
dosah: 0
rozsah: 1 - 4 štíty
vyvolání: 1 kolo
trvání: 1 - 3 směny
Kouzelník tímto kouzlem kolem sebe vytvoří jeden až čtyři neviditelné, 1 sáh široké a 3 sáhy vysoké štíty, které ho chrání před fyzickými i magickými útoky. Střely se přes štít nedostanou vůbec (vyjímkou může být zásah nepřímou střelbou), útoky ručními zbraněmi projdou nezeslabeny jen v případě, že útočník přehodí past a kouzla mají pravděpodobnost 30 %, že selžou.

Zbroj
magenergie: 8 magů
dosah: 0
rozsah: kouzelník
vyvolání: 3 kola
trvání: viz níže
Kolem kouzelníka se vytvoří silové pole, které mu vytvoří OČ 5. OČ se nezvyšuje, pokud bylo původně lepší než 5, ale platí lepší z těchto dvou. Kouzlo vydrží 5 útoků, úspěšných i neúspěšných, ručními, střelnými nebo vrhacími zbraněmi, ale ne kouzly.

Mentální terč
magenergie: 5 mg + dle uvážení
past: Int ~ 12 ~ 0
dosah: 3 s
rozsah: 1 terč
vyvolání: 2 k
trvání: viz níže
Tímto kouzlem stvoří kouzelník jakýsi mentální obraz své vlastní mysli. Pokud zrovna vede mentální souboj, soupeř se po seslání kouzla zaměří právě na obraz, který se tváří, jakoby vedl souboj dál. Jeho SOM je stejná jako kouzelníkova, ale nemůže nikdy proniknout obranou soupeře. Mentální obraz zmizí v okamžiku, kdy z něj nepřítel odebere veškerou magenergii (pokud chce odebírat životy, odebírá stále jen magenergii), nebo když se kouzelník, který kouzlo seslal, znovu zapojí do souboje. Kouzlo sice mentální souboj nikdy nevyhraje, ale dává možnost úniku.

Rozmazání
magenergie: 10 magů
dosah: 0
rozsah: jen kouzelník
vyvolání: 1 k
trvání: 2 k + úroveň/2
Jakmile je kouzlo sesláno, rozmaže se kouzelníkovy podoba a stane se posunutou a kolísající. Tato změna ovlivňuje všechny střelné a standardní útoky, které jsou vedeny na kouzelníka. Dostávají postih -4 na první a -2 na každý další útok a snižují pravděpodobnost zásahu bleskem o 10 %.

Zfalšování
magenergie: 10 mg
past: Int ~ 13 ~ nic/podlehne
dosah: 2 s
rozsah: koule o poloměru 10 s
vyvolání: 5 k
trvání: 10 sm
Tímto kouzlem může kouzelník zfalšovat informace, které se dají získat detekčními kouzly(najdi...). Dokud funguje detekční kouzlo, nachází najde špatnou oblast, postavu nebo protiklad toho, co kouzlo hledá (závisí na PJ).

Poplach
magenergie: 18 mg
dosah: dotek
rozsah: kruh o poloměru 30 s
vyvolání: 10 k
trvání: 1 den
Pokud je kouzlo Poplach vyvoláno, reaguje na oblast, na kterou kouzelník kouzlo seslal, na přítomnost jakékoliv bytosti větší než je normální krysa. Oblast účinnosti může být portál, část podlahy, schody atd. Jakmile jakákoliv nestvůra, která nezná heslo, které zadá kouzelník při seslání kouzla, vstoupí do dané oblasti nebo se jí jen dotkne, začne Poplach zvonit a to tak, že toto zvonění může být zaslechnuto do vzdálenosti 60 s jen kouzelníkem nebo jinou postavou jím určenou. Tato vzdálenost se zkracuje o 1 sáh za každých 20 c zdi. Kouzlo přestane zvonit po jednom kole.