Zpět

Kouzla - Kouzelnická
Ohnivá

Kouzla přípravná
Protože některá kouzla vyžadují rozžhavení části těla nebo přímý kontakt s plameny, je potřeba napřed zvládnout postupy ochrany sebe sama. Všechna tato kouzla mají z počátku jen 50 % úspěšnost a dobu vyvolání 5 kol, ale úspěšnost se s každým sesláním zlepší o 1 % a doba vyvolání se za každých deset seslání sníží o 1 kolo až dosáhne stavu, kdy je kouzelní sesílá okamžitě.

Chraň před plameny
Magenergie: 2 magy
Dosah: 0
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: viz výše
Trvání: 1 směna
Toto kouzlo ochrání kouzelníka před běžným ohněm a oheň o vysoké teplotě (magma apod.) působí jen poloviční zranění. Ovšem v době trvání kouzla zraňují kouzelníka ledová kouzla o polovinu více.

Chraň před žárem
Magenergie: 2 magy
Dosah: 0
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: viz výše
Trvání: 1 směna
Toto kouzlo ochrání kouzelníka před ohněm o vysoké teplotě. Ovšem v době trvání kouzla zraňují kouzelníka ledová kouzla dvojnásobně.

Aura
Magenergie: 2 magy
Dosah: 0
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: viz výše
Trvání: 1 směna
Toto kouzlo je nutno seslat před sesláním kouzel transportních a kouzla Ukryj se v plameni.

Kouzla útočná

Ohnivý meč
Magenergie: 4 magy
Dosah: 0
Rozsah: 1 meč
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 6 kol
Tento dlouhý meč je tvořen čistým žárem. Zraňuje jen minimálně zásahem, ale prudký žár zraní soupeře při zásahu za 2k6 životů.

Spal
Magenergie: 2 + 1 mag za každých 30 s vzdálenosti
Dosah: max. 300 magů
Rozsah: dle dodané magenergie
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 1 kolo
Kouzelník tímto kouzlem vyvolá ve své dlani malou kouli ohně, kterou vyšle daným směrem. Koule vylétne z jeho ruky a exploduje na místě, které určil kouzelník. Kouzelník může seslat v jednom kole nejvýše jednu kouli, které zraní každého za 2 - 7 životů.

Proraž
Magenergie: viz tabulka
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: 1 proražení
Vyvolání: 2 kola
Trvání: dle materiálu
Kouzelník tímto kouzlem stvoří kouli intenzivního žáru, která má v průměru 1 sáh. Tato koule propálí v jakémkoliv pevném, nemagickém materiálu otvor o průměru právě 1 sáh.
Materiál Doba propalování 10 coulů Magenergie potřebná k propálení 10 coulů
Dřevo Kámen Kov
2 kola 12 kol 8 kol
8 magů 25 magů 16 magů

Bič
Magenergie: 2 mag za kolo
Past: Obr ~ 7 ~ nic/2 - 7
Dosah: 5 sáhů
Rozsah: 1 bič
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie
Tímto kouzlem stvoří kouzelník ohnivý bič začínající v jeho ruce. Bič se sám snaží zasáhnout cíl, ale terč má možnost se biči vyhnout (viz past).

Dotek
Magenergie: 2 magy za kolo
Dosah: dotek
Rozsah: 1 dotek
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie
Kouzelník tímto kouzlem rozpálí svou dlaň, kterou může přiložit na svou oběť, která je tak zraněna za 1 - 6 životů.

Obranná kouzla

Ukryj se v plameni
Magenergie: 8 magů
Dosah: 0
Rozsah: 1 úkryt
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 1 směna
Kouzelník na sebe sešle toto kouzlo a může vstoupit do ohně, jehož se stane součástí. V ohni ho není možné zranit žádnou zbraní, ale neohnivými kouzly ano. Je nutné zdůraznit, že nelze vstoupit do dračího dechu, který však ukryté postavě působí jen poloviční ranění.

Plamená hráz
Magenergie: 3 magy za sáh krychlový
Dosah: 20 sáhů
Rozsah: dle dodané magenergie
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 1 směna
Po seslání tohoto kouzla začnou z místa, na které bylo sesláno šlehat 1 sáh vysoké plameny. Každý, kdo do nich vstoupí je zraněn za 2 - 7 životů v každém kole, ve kterém se nachází v plameni.

Plamen
Magenergie: 12 magů
Dosah: 0
Rozsah: jen kouzelník
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 1 směna
Kouzelník se po seslání tohoto kouzla změní ve sloup ohně, který není možné zranit žádnou ruční zbraní ani ohnivým kouzlem. Sám však nemůže ani bojovat, ani kouzlit.

Transportní a jiná kouzla

Skok
Magenergie: 1 mag za 12 sáhů
Dosah: 0
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: 1 kolo za každých započatých 20 sáhů
Postava vstoupí do ohně a okamžitě se promění v ohnivou kouli, v jejíž podobě proletí na určené místo.

Pouť
Magenergie: 1 mag za 10 sáhů
Dosah: 0
Rozsah: kouzelník
Vyvolání: 2 kola
Trvání: ihned
Kouzelník na sebe sešle toto kouzlo a vstoupí poté do ohně. Ve stejném okamžiku vystoupí z jiného ohně, o kterém ví, kde se nachází.

Bludná pouť
Magenergie: 15 magů za každých 100 načatých sáhů
Dosah: dle dodané magenergie
Rozsah: dle dodané magenergie
Vyvolání: 3 kola
Trvání: ihned
Toto kouzlo sešle kouzelník, pokud neví, kde se nachází výstupní "oheň". Po seslání kouzelník ucítí všechny dostatečně velké ohně v dosahu kouzla. Z těchto ohňů si může vybrat, ze kterého vystoupí.

Hovor
Magenergie: 6 magů za směnu
Past: Int ~ 6 ~ pochopí/nic
Dosah: 1 míle
Rozsah: 1 hovor
Vyvolání: 2 kola
Trvání: dle dodané magenergie
Kouzelník se zadívá po seslání kouzla do ohně a je pak schopen rozmlouvat s někým, kdo sedí u druhého ohně. Úspěch však není automatický, příjemce si hází proti pasti uvedené v popisu kouzla (pokud tento druh komunikace zná, činí nebezpečnost pasti jen 2), neboť není jisté jak zareaguje. Žádost o hovor se totiž projevuje jako nutkání podívat se do ohně, ve kterém příjemce spatří kouzelníkovu tvář, což si však může vysvětlit jako iluzi nebo jiný, podobný jev.
Pokud chce kouzelník použít toto kouzlo ke komunikaci s jiným zasvěcencem Ohně, nemusí vědět, kde se jeho cíl nalézá a dosah kouzla se zvyšuje na dvojnásobek.

Pohled
Magenergie: 3 mg za spojení + 3 mg za každých 100 s vzdálenosti za 1 kolo
Dosah: dle dodané magenergie
Rozsah: 1 pohled
Vyvolání: 2 kola
Trvání: dle dodané magenergie
Kouzelník se zadívá do ohně a díky kouzlu je schopen vidět, co se děje u ohně, který se nalézá v dosahu a o němž ví, kde se alespoň přibližně nachází.

Bludný pohled
Magenergie: 8 magy za každých načatých 100 sáhů + jako u Pohledu
Dosah: dle dodané magenergie
Rozsah: dle dodané magenergie
Vyvolání: 3 kola
Trvání: 1 směna
Kouzelník se zadívá do ohně a vycítí tolik ohňů, které jsou v dosahu. Potom si může vybrat, ze kterého ohně se bude dívat.