Zpět

Kouzla - Kouzelnická
Psychická

Spánek
Magenergie: 12 magů
Past: Odl ~ 6 ~ usnul/nic
Dosah: dotek
Rozsah: 1 postava
Vyvolání: 1 směna
Trvání: 1 spánek
Toto kouzlo umožňuje jakýsi polospánek, který je však plnohodnotný. Dá se použít tak, že při cestování (i pěšky, ale pod dohledem přátel) na koni, na voze apod., se postava za normální čas plnohodnotně vyspí. Zároveň však může chodit, řídit koně, ale ne složitou cestou (posuzuje PJ). Tato postava spí, ale část vědomí stále sleduje cestu, tzn., že se probudí při zřejmém nebezpečí úplně.

Hadí oko
magenergie: živ x 2 + 1 mg
past: Int ~ 5 ~ nic/ochromení
dosah: 3 s
rozsah: 1 tvor
vyvolání: 1 k
trvání: 2 - 7 k
Po seslání kouzla oči kouzelníka jakoby zesklovatí a ustrnou. Inteligentní tvor, který do nich pohlédne si hodí proti pasti a pokud neuspěje, je ochromen na 2 - 7 kol. Nemůže útočit, bránit se, kouzlit, dokonce ani mluvit.

Hypnotizující barvy
magenergie: 15 mg
past: Int ~ 8 ~ nic/ochromení
dosah: 30 s
rozsah: kruh o poloměru 5 s
vyvolání: 2 k
trvání: 5 k
Sesláním kouzla vytvoří kouzelník ve vzduchu vlnící se a rotující směs barev. Tato směs přinutí postavy, aby se na ní koukali. Ti, kteří neuspěli v hodu proti pasti, jsou pak fascinování a stojí a koukají na barvy po celou dobu trvání kouzla + 2 kola potom. Toto kouzlo ovlivní maximálně postavy s celkovou životaschopností 24. Jakékoliv zranění očarované postavy však účinky kouzla přeruší. Kouzelník může z působení vyjmout až 5 osob.

Utišení
Magenergie: 6 mg za směnu, za další 4 mg
Past: Int ~ 6 ~ nic/nemůže mluvit
Dosah: postava do 10 sáhů
Rozsah: jedna postava
Vyvolání: 1 kolo
Trvání: dle dodané magenergie
Toto kouzlo dokáže zbavit oběť hlasu na jednu směnu, doba se dá prodloužit přidáním magenergie a to na každou další směnu 4 magy, ale oběť si hází opět proti pasti. Když se kouzlo nepovede může se opakovat na tutéž osobu až po uplynutí 24 hodin.

Opičí záchvat "Kuru kuru"
Dosah: 5 sáhu
Rozsah: 1-2 tvorové
Pocet mágu: 1 osoba 20+2x úroven tvora mágu ; 2 osoby 25+3x soucet úrovní tvora mágu
Past: Int~8~LEHKE zmateni/Opici záchvat
Trvání:10 kol
Vyvolání : 3 kolo
Typ kouzla : psychické
Opici záchvat má 2 mody, na 1 postavu nebo na 2 postavy. Pusobí tak že po seslání bud 1 postava zacne delat stojky a kotrmelce. Nemuže sice bojovat ale její OC se zvetší o 4, nebo 2 postavy zacnou spolu tancit, címž taktéž nemužou útocit ale OC se jim zvetší jen o 2. Opicí záchvat nepusobí na magické tvory.