Zpět

Pravidla
Užití dvou zbraní

V DR.D. pravidlech pro začátečníky průvodci hrou je v tabulce zbraní uvedeno několik možností jejich kombinací, a to jsou: krátký meč a dýka, tesák a dýka, široký meč a tesák, dvě šavle. Často vyvstává otázka: "Proč může používat dvě šavle a přitom nesmím bojovat dvěma širokými meči ?" ap.

Myslím, že je možné kombinovat i jiné zbraně než jsou uvedeny v pravidlech. Postava totiž užívá jednu zbraň převážně ke krytí, a druhou k útoku. Tím získává nad protivníkem převahu (myšleno nad stejně rychlým protivníkem), protože zatímco protivník má jednu zbraň k útoku i ke krytí, postava bojující dvěmi zbraněmi blokuje jednou zbraní protivníkův úder, a druhou útočí na jeho odkrytá místa. Takto se dá bojovat většinou jednoručních zbraní, nejlépe ovšem s meči podobnými zbraněmi.

Možné kombinace jsou: Lehká a těžká, dvě střední, střední a lehká, a dvě lehké zbraně. Na tyto kombinace se samozřejmě vztahují omezení plynoucí z povolání (např.: kouzelník smí používat jen dvojici lehkých zbraní atd.)

Protože je postava rychlejší a tudíž nebezpečnější (viz. výše) projeví se to na zvýšení síly, útočnosti a obraně zbraně následovně:

Postava sečte síly svých zbraní a vydělí je dvěma. Totéž udělá s útočnostmi a obranami. Potom se rozhodne kterou zbraní bude užívat převážně k útoku, a kterou k obraně. Za útočící zbraň si najde v tabulce "použití dvou zbraní" bonus k SZ a k Uč. Za zbraň využívanou především v obraně si najde bonus k OZ ve stejné tabulce.

Tabulka použití dvou zbraní

bonus k

SZ

Úč

OZ

lehké:

 

 

 

dýka

 

+1

+0

+0

tesák

 

+1

+1

+1

krátký meč

+1

+1

+1

 

obušek

 

+0

+0

+0

střední:

 

 

 

 

šavle

 

+1

+2

+1

široký meč

+2

+1

+1

 

sekera

 

+1

+2

+0

kyj

 

+1

+2

+0

těžké:

 

 

 

 

meč bastard

+2

+1

+1

 

dlouhý meč

+3

+0

+1

 

řemdih

 

+1

+3

-1

vál. kladivo

+1

+2

+0

 

Vše je zaokrouhleno nahoru.

POZOR: Aby postava mohla používat dvou zbraní musí se nejdříve naučit zacházet s každou zvlášť. Tzn.: Ke každému typu zbraně musí získat 700. bodů zkušenosti.

Příklad:

Hraničář Kyr bojoval dlouho s širokým mečem, a předtím s krátkým mečem. K oběma zbraním má dostatek zkušenosti (700), a rozhodl se používat obou zbraní dohromady. Při výpočtu útočného čísla postupuje takto:

1) Zprůměruje parametry obou zbraní. Výsledek je 5 /-1 /-1 (SZ/Úč/OZ)

2) Rozhodne kterou zbraň bude používat převážně k útoku, a kterou převážně k obraně. Vybere si šir. meč k útoku a kr. meč k obraně.

3) V tabulce použití dvou zbraní si najde bonusy k SZ a k útočnosti pro široký meč, ( zbraň užívaná především k útoku), a tyto hodnoty přičte k průměru SZ a útočnosti obou používaných zbraní (viz. bod 1) Bonusy dle tabulky jsou +2 k SZ a +1 k útočnosti. Výsledná SZ tedy bude 7 (5 +2) a útočnost 0 (-1 + 1).

4) Ve stejné tabulce si najde bonus k OZ pro krátký meč (zbraň užívaná především k obraně). Tento bonus přičte k průměru OZ obou používaných zbraní ( viz. bod 1). Bonus dle tabulky je +1. Výsledná Oz tedy bude +0 (-1 + 1).

5) Kyrovo útočné číslo bude tedy při použití širokého a krátkého meče 7/0/0.

Na závěr malé upozornění: Není možno dělat kombinace s mečem chodce, s druidským srpem, ani s jinými specifickými zbraněmi sloužícími jako odznaky povolání.

V DR.D. pravidlech pro začátečníky průvodci hrou je v tabulce zbraní uvedeno několik možností jejich kombinací, a to jsou: krátký meč a dýka, tesák a dýka, široký meč a tesák, dvě šavle. Často vyvstává otázka: "Proč může používat dvě šavle a přitom nesmím bojovat dvěma širokými meči ?" ap.

Myslím, že je možné kombinovat i jiné zbraně než jsou uvedeny v pravidlech. Postava totiž užívá jednu zbraň převážně ke krytí, a druhou k útoku. Tím získává nad protivníkem převahu (myšleno nad stejně rychlým protivníkem), protože zatímco protivník má jednu zbraň k útoku i ke krytí, postava bojující dvěmi zbraněmi blokuje jednou zbraní protivníkův úder, a druhou útočí na jeho odkrytá místa. Takto se dá bojovat většinou jednoručních zbraní, nejlépe ovšem s meči podobnými zbraněmi.

Možné kombinace jsou: Lehká a těžká, dvě střední, střední a lehká, a dvě lehké zbraně. Na tyto kombinace se samozřejmě vztahují omezení plynoucí z povolání (např.: kouzelník smí používat jen dvojici lehkých zbraní atd.)

Protože je postava rychlejší a tudíž nebezpečnější (viz. výše) projeví se to na zvýšení síly, útočnosti a obraně zbraně následovně:

Postava sečte síly svých zbraní a vydělí je dvěma. Totéž udělá s útočnostmi a obranami. Potom se rozhodne kterou zbraní bude užívat převážně k útoku, a kterou k obraně. Za útočící zbraň si najde v tabulce "použití dvou zbraní" bonus k SZ a k Uč. Za zbraň využívanou především v obraně si najde bonus k OZ ve stejné tabulce.

Tabulka použití dvou zbraní

bonus k

SZ

Úč

OZ

lehké:

 

 

 

dýka

 

+1

+0

+0

tesák

 

+1

+1

+1

krátký meč

+1

+1

+1

 

obušek

 

+0

+0

+0

střední:

 

 

 

 

šavle

 

+1

+2

+1

široký meč

+2

+1

+1

 

sekera

 

+1

+2

+0

kyj

 

+1

+2

+0

těžké:

 

 

 

 

meč bastard

+2

+1

+1

 

dlouhý meč

+3

+0

+1

 

řemdih

 

+1

+3

-1

vál. kladivo

+1

+2

+0

 

Vše je zaokrouhleno nahoru.

POZOR: Aby postava mohla používat dvou zbraní musí se nejdříve naučit zacházet s každou zvlášť. Tzn.: Ke každému typu zbraně musí získat 700. bodů zkušenosti.

Příklad:

Hraničář Kyr bojoval dlouho s širokým mečem, a předtím s krátkým mečem. K oběma zbraním má dostatek zkušenosti (700), a rozhodl se používat obou zbraní dohromady. Při výpočtu útočného čísla postupuje takto:

1) Zprůměruje parametry obou zbraní. Výsledek je 5 /-1 /-1 (SZ/Úč/OZ)

2) Rozhodne kterou zbraň bude používat převážně k útoku, a kterou převážně k obraně. Vybere si šir. meč k útoku a kr. meč k obraně.

3) V tabulce použití dvou zbraní si najde bonusy k SZ a k útočnosti pro široký meč, ( zbraň užívaná především k útoku), a tyto hodnoty přičte k průměru SZ a útočnosti obou používaných zbraní (viz. bod 1) Bonusy dle tabulky jsou +2 k SZ a +1 k útočnosti. Výsledná SZ tedy bude 7 (5 +2) a útočnost 0 (-1 + 1).

4) Ve stejné tabulce si najde bonus k OZ pro krátký meč (zbraň užívaná především k obraně). Tento bonus přičte k průměru OZ obou používaných zbraní ( viz. bod 1). Bonus dle tabulky je +1. Výsledná Oz tedy bude +0 (-1 + 1).

5) Kyrovo útočné číslo bude tedy při použití širokého a krátkého meče 7/0/0.

Na závěr malé upozornění: Není možno dělat kombinace s mečem chodce, s druidským srpem, ani s jinými specifickými zbraněmi sloužícími jako odznaky povolání.