Zpět

Pravidla
Nový soubojový systém

Pojmy:

Přesnost: Možnost trefit se do protivníka. Obratnost + přesnost zbraně + dle povolání + ostatní + 1k6+.
Obrana: Možnost uhnout se ráně. Obratnost + štít + OZ + dle povolání + ostatní + 1k6+.
Útok: Možnost prorazit. SZ + síla + dle povolání + 1k6+.
Kvalita zbroje: Šance zastavit útok. Pouze KZ + 1k6+.

Průběh:

Souboj tváří v tvář a vrh

Hod na iniciativu - beze změny.
Útočník:
1. Snaha zasáhnout - hod na přesnost.
2. Pokud zasáhne, hod na útok.

Obránce:
1. Snaha uhnout ráně - hod na obranu.
2. Pokud neuhne, hod na KZ.

Vyhodnocení útoku: Pokud dojde k proražení, vypočte se zranění beze změn.

Střelba

Hod na iniciativu - beze změn
Útočník:
1. Snaha zasáhnout - hod na přesnost + úprava za vzdálenost
2. Pokud zasáhne, hod na útok, pouze SZ + úprava za vzdálenost + hod 1k6+

Obránce:
3. Snaha uhnout ráně - hod na obranu.
4. Pokud neuhne, hod na KZ.

Ostatní :
Rodová zbraň : přičítá +1 k přesnosti
Rozdíl velikostí : upravuje přesnost
Předstíraný výpad : 2k6+ k hodu na přesnost
Dobrý zásah: pokud je celková přesnost více jak dvakrát větší, než protivníkova obrana, tak získává bonus +1 k UČ
Skvělý zásah: pokud je celková přesnost více jak třikrát větší, než protivníkova obrana, tak získává bonus +2 k UČ
Kritický zásah: pokud je celková přesnost více jak čtyřikrát větší, než protivníkova obrana, tak PJ dle hodu k6 určí, jestli se trefilo na 1-3 místo se slabším pancířem, nebo na 4-6 životně důležité místo. První případ znamená, že KZ obránce je rovno 0 (v případě rytířské zbroje je třetinové). Druhý případ znamená, že útočníkem způsobené zranění je zdvojnásobeno.

Válečník

Přesnost: Zvyšuje se přesnost (místo UČ).
Průraznost: Bonus se vztahuje na UČ.
Drtivost: Bonus se vztahuje na útočnost.
Cvik: Bonus se počítá k útočnosti.
Šerm: Bonus se vztahuje na přesnost a na obranu.
Sehranost: Bonus se vztahuje na přesnost a obranu.
Velení: Bonus se vztahuje na přesnost a obranu.
Výpad a kryt : Bonus a postih se vztahují na přesnost a obranu.
Útok z obrany : je rozdíl mezi přesností a obranou
Bojový pokřik: postih k přesnosti a obraně
Finty : úprava přesnosti a obrany vyjma:
o Bodnutí: kde ve druhé fázi se k útočnému číslu přičte bonus na obratnost.
o Poškození zbraně: pokud dojde k zásahu je zasažena zbraň s KZ: 3 ( dřevěné ), a 4 ( kované ).
o Přebrání dýkou: přesnost je rovna přesnosti zbraně, kterou vykrývá a obrana je číslo protivníkovy zbraně je 0 + obr protivníka
o Předbod dýkou : kvůli náročnosti vyřazeno
o Vějířový útok : za každého protivníka se odečte -1 od přesnosti a ÚČ.
o Zlomení zbraně : vyřazeno

Hraničář

Boj proti zvířatům: Bonus se vztahuje na přesnost a obranu.
Zvýšení SZ a OZ: Bonus se vztahuje na SZ ( max. dvojnásobek základního SZ ) a OZ.
Hbitost: Bonus se vztahuje na obranu.
Odraž projektily: Hvězdice má přesnost 4 a SZ 3/+1.

Alchymista

Prášek železného zdraví : snižuje SZ, útočnost a KZ ( dokud není nejvyšší hodnota na nule
Vzdušná torpéda : odpalování bez roury: -5 k přesnosti
Základní přesnost: 1 a zvyšuje se podle tabulky zvyšování síly ( lze zvýšit jak přesnost tak sílu dle této tabulky ( cena a magenergie se sčítají ).
Zakladní SZ = 1
Přesnosti se počítá obratnost, SZ je konstantní

Kouzelník

Magický štít : zvyšuje KZ
Neviditelná zbroj : zvyšuje KZ dle tabulky, proti všem typům zbraní
Ohnivý bič : základní přesnost zbraně je 4
Velké ochranné kouzlo : +7 ke KZ proti střelbě
Vidění dvojmo : -3 k přesnost a obrana

Zloděj

Vrh: bonus k přesnosti
Boj s dýkou : bonus k přesnosti

Rvačka :
Jako KZ se počítá KZ brnění proti tupým zbraním
Zápas : do přesnosti obratnost a do útoku síla
Kop : postih -4 na přesnost nebo obranu

velikost Přesnost pěsti Síla pěsti Přesnost kopu Síla kopu
A 4 2 3 3/+3
B 4 3 3 5/+3
C 4 4 3 7/+3

Útok na neživé předměty:

Hod na přesnost se nepoužívá, hází se rovnou na proražení, ale každý materiál má své KZ, minimální nutné zranění je zrušeno, počet životů podlehne úpravám.
materiál Počet životů 1x1 sáh, o TL. 5 coulů KZ
Dřevo 100 - 200 1-3
pískovec 300 - 400 4-6
vápenec 500 - 600 6-8
kámen 600 - 700 8-10
železo 900 - 1500 11-13

Boj ve vzduchu:
Místo obratnosti se počítá manévrovací schopnost

Nájezd: Bonus k útoku