Zpět

Pravidla
Zásah určité části těla

Nejprve rozdělíme povrch těla a jednotlivým částem přiřadíme určitou šanci na zásah:

hlava

9 %

Ruka

9 %

trup

18 %

Noha

9 %

- hruď

9 %

- stehno

9 %

- břicho

9 %

- lýtko

9 %

Tato pravděpodobnost platí jen pro tvory (humanoidy) velikosti B. Za každý stupeň rozdílu přičteme nebo odečteme 4 %. Dále přičteme nebo odečteme:

+ 4 x bonus za obratnost % (chodec a elfové mají ještě bonus +4 %)

- 4 % za každých 10 s vzdálenosti

- 4 - 12 % dle větru

+ úroveň (3úr. - +3%)

Potom hráč hodí normálně na útok a uspěje-li, hodí také na procenta, zda se opravdu trefil, kam chtěl. Pokud uspěje, trefil se a způsobil zranění. Trefil se i v případě, že v procentovém hodu neuspěl - nezasáhl ale místo, které chtěl. Je na PJ, jak se tento útok projeví. Může způsobit jen zranění (to pak celý postup ztrácí smysl) nebo může způsobit ochromení či dokonce zničení části těla. Pokud nezasáhne přímo část kterou chtěl, rozhodne PJ, kam se trefil nebo to může určit z další tabulky, kterou si zhotoví.

Používání takových úprav by však mělo být výjimečné, např. v případě, že se družina chce rychle a nehlučně zbavit hlídky apod. V divoké bitce, bych dál dával přednost rozšířenému soubojovému systému.

Při útoku na trup

Hlava

1-20%

Levá ruka

21-30%

- Paže

1-75%

- Dlaň

76-100%

Pravá ruka

31-40%

- Paže

1-75%

- Dlaň

76-100%

Levá noha

41-70%

- Stehno

1-60%

- Koleno

61-70%

- lýtko

71-100%

Pravá noha

71-100%

- Stehno

1-60%

- Koleno

61-70%

- lýtko

71-100%

Při útoku na hlavu

Trup

1-30%

Hrudník

1-50%

Břicho

51-80%

Slabiny

81-100%

Levá ruka

31-40%

- Paže

1-75%

- Dlaň

76-100%

Pravá ruka

41-50%

- Paže

1-75%

- Dlaň

76-100%

Levá noha

51-75%

- Stehno

1-60%

- Koleno

61-70%

- lýtko

71-100%

Pravá noha

76-100%

- Stehno

1-60%

- Koleno

61-70%

- lýtko

71-100%

Při útoku na levou ruku

Trup

1-30%

Hrudník

1-50%

Břicho

51-80%

Slabiny

81-100%

Hlava

31-50%

Pravá ruka

51-60%

- Paže

1-75%

- Dlaň

76-100%

Levá noha

61-80%

- Stehno

1-60%

- Koleno

61-70%

- lýtko

71-100%

Pravá noha

81-100%

- Stehno

1-60%

- Koleno

61-70%

- lýtko

71-100%

Při útoku na pravou ruku

Trup

1-30%

Hrudník

1-50%

Břicho

51-80%

Slabiny

81-100%

Hlava

31-50%

Levá ruka

51-60%

- Paže

1-75%

- Dlaň

76-100%

Levá noha

61-80%

- Stehno

1-60%

- Koleno

61-70%

- lýtko

71-100%

Pravá noha

81-100%

- Stehno

1-60%

- Koleno

61-70%

- lýtko

71-100%

Při útoku na levou nohu

Trup

1-20%

Hrudník

1-40%

Břicho

41-70%

Slabiny

71-100%

Hlava

21-40%

Levá ruka

41-50%

- Paže

1-75%

- Dlaň

76-100%

Pravá ruka

51-60%

- Paže

61-70%

- Dlaň

71-100%

Pravá noha

61-100%

- Stehno

1-60%

- Koleno

61-70%

- lýtko

71-100%

Při útoku na pravou nohu

Trup

1-20%

Hrudník

1-40%

Břicho

41-70%

Slabiny

71-100%

Hlava

21-40%

Levá ruka

41-50%

- Paže

1-75%

- Dlaň

76-100%

Pravá ruka

51-60%

- Paže

61-70%

- Dlaň

71-100%

Levá noha

61-100%

- Stehno

1-60%

- Koleno

61-70%

- lýtko

71-100%

Úpravy zranění citlivého místa

Trup

Hrudník

+ 3k6 ke zranění + smrt do 10 směn - krvácení (pokud se krvácení nezastaví)

Břicho

+ 1k6 ke zranění + smrt do 10 směn - krvácení (pokud se krvácení nezastaví)

Slabiny

+ 1k6 ke zranění + smrt do 10 směn - krvácení (pokud se krvácení nezastaví)

Hlava

90% pravděpodobnost smrti (při úspěchu terče, přijde terč o 90% základního počtu svých životů a je vyřazen na 2 kola)

Levá ruka

 

- Paže

+1 ke zranění (příp. upuštění předmětu) (při zranění větším než 50% živ. je 50% pravděpodobnost vyřazení končetiny)

- Dlaň

+1 ke zranění (příp. upuštění předmětu) (při zranění větším než 50% živ. je 50% pravděpodobnost vyřazení končetiny)

Pravá ruka

 

- Paže

+1 ke zranění (příp. upuštění předmětu) (při zranění větším než 50% živ. je 50% pravděpodobnost vyřazení končetiny)

- Dlaň

+1 ke zranění (příp. upuštění předmětu) (při zranění větším než 50% živ. je 50% pravděpodobnost vyřazení končetiny)

Levá noha

 

- Stehno

+ 1-2 živ. ke zranění (příp. upadnutí) (při zranění větším než 50% živ. je 50% pravděpodobnost vyřazení končetiny)

- Koleno

+ 2k6 ke zranění (v případě zásahu je obránce automaticky na zemi a má 2 kola křeče - je vyřazen) (při zranění větším než 50% živ. je 99% pravděpodobnost vyřazení končetiny)

- lýtko

+ 0-1živ. ke zranění (příp. upadnutí) (při zranění větším než 50% živ. je 30% pravděpodobnost vyřazení končetiny)

Pravá noha

 

- Stehno

+ 1-2 ke zranění (příp. upadnutí) (při zranění větším než 50% živ. je 50% pravděpodobnost vyřazení končetiny)

- Koleno

+ 2k6 ke zranění (v případě zásahu je obránce automaticky na zemi a má 2 kola křeče - je vyřazen) (při zranění větším než 50% živ. je 99% pravděpodobnost vyřazení končetiny)

- lýtko

+1 ke zranění (příp. upadnutí) (při zranění větším než 50% živ. je 30% pravděpodobnost vyřazení končetiny)