Zpět

Předměty
Pro Alchymistu

Tady je pár "blbůstek" po alchimistu, lektvary hledejte pod odkazem Lektvary

Magický šíp
Magenergie: 8 mg
Suroviny: 19 zl
Základ: šíp
Výroba: 5 hodin, doma
Trvání stále
Tento magický šíp je mnohem silnější a přesnější než obyčejný šíp. Zvyšuje útočnost o 1 a přesnost se projeví zvýšením všech dostřelů o 5 sáhů.
 

Levitační štít
Magenergie: 35 (55) mg
Suroviny: 26 (46) zl
Základ: štít
Výroba: 2 dny, doma
Trvání 1 rok
Sféra: 1 (2)
Tento štít ztratil díky magii svou hmotnost. Může mít i o 1 vyšší KZ než obyčejný štít - potom platí údaje v závorkách.
 

Odvrať nemrtvé
Magenergie: 18 mg
Suroviny: 43 zl
Základ: pergamen a svěcená voda
Výroba: 2 směny
Trvání ihned
Úroveň: 12
Přečtením tohoto svitku se může jeho majitel pokusit odvrátit nemrtvé. Herní mechanismus je stejný jako v případě kouzelníkova odvracení neviděných. Použij i příslušnou tabulku. Místo úrovně kouzelníka urči úroveň pyrofora - výrobce svitku, vyber ten řádek, který se týká neviděného se stejnou životaschopností jako má odvracený nemrtvý.
 

Wabmirova bomba
Magenergie: 20 mg
Suroviny: 120 zl
Základ: hliněný dutý válec, ocelový hřeb
Výroba: 6 směn
Trvání ihned
Úroveň: 6
Tato bomba vypadá jako 25 c dlouhý a 10 c široký válec s otvorem v podstavě. Do otvoru se zasouvá 10 c dlouhý hřeb, kterým se bomba aktivuje a zároveň načasuje. Hřeb je v ceně bomby. Načasování je možné v rozmezí 1 - 10 kol. Bombu není možné házet, váží totiž 140 mn. Aktivovaná bomba exploduje silou 50/25/12/6/3/1, měřítko je 1 hex = 1 sáh.
 

Tekutý oheň
Magenergie: 50 mg
Suroviny: 85 zl
Základ: olej
Výroba: 18 směn, doma
Trvání 10 kol
Úroveň: 6
Tekutý oheň se přechovává v ledové lahvi, protože jakoukoliv jinou nádobu rozpálí tak, že se při dotyku při dotyku každý popálí za 1 - 6 životů. Oheň z jedné láhve se dá rozlít na plochu až 10 s2. Vždy je nutno použít celou dávku, protože oheň reaguje se vzduchem. Každý, kdo se nalézá na území zasaženým ohněm, je zraněn za každé kolo pobytu v ohni za 2k6 + 3 životů.
 

Ledová láhev
Magenergie: 7 mg
Suroviny: 26 zl
Základ: láhev
Výroba: 6 směn
Trvání 1 rok
Úroveň: 6
V ledové láhvi se přechovává tekutý oheň. Jakákoliv jiná kapalina v ní do 1 sm zamrzne. Když je láhev hozena do ohně, své kouzelné vlastnosti ztratí.
 

Fianrova mast
Magenergie: 70 mg
Suroviny: 50 zl
Základ: mléko
Výroba: 6 směn
Trvání do 1 směny
Úroveň: 6
Fianrova mast vyléčí jakékoliv zranění ohněm. Uschovává se v dřevěných kelímcích. Do jednoho kelímku se vejde 10 dávek. Jedna dávka účinkuje asi za 1 směnu a vyléčí zranění za 12 - 17 životů. Další dávku lze aplikovat až po uplynutí jedné směny.