Zpět

Předměty
Artefakty

Aaronův meč
Autor: Nefrit Firebat

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 30
Cena: 200000 zl
Magenergie (magy): 5000
ÚČ: 12/+6
OZ: 3
Sféra: 27
Délka (sáhy): 1-2
Druh: lehká/obouruční

Tento kouzelný dlouhý meč patřil kdysi v dávných dobách bojovému mágovi Aaronovi, který s ním dokázal porazit třetí vtělení temného mága Xintraxe a uvrhnout jej na tisíc let do magického spánku.
Je obdařen zvláštní schopností - dokáže seslat jakékoli kouzlo, které ovládá jeho nositel a pamatuje si i kouzla všech předchozích nositelů. Na den má 65 magů, které se doplňují o půlnoci.
Tento meč nedokáže doopravdy zabíjet - veškeré zranění je pouze stínové a nepřevádí se na skutečné životy. Jakmile životy oběti klesnou na nulu, upadá tato do velmi hlubokého spánku, z nejž ji lze probudit pouze speciálním heslem, které však znal pouze Aaron. Tento "spánek" však může trvat nejvýše tisíc let (proto se také Xintrax osvobodil).

Amulet podsvětí
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2mn
Cena: nevyčíslitelná ale u alchymisty asi 5000000/nelze být vyroben je jen 1 na celém světě


Je to amulet ve tvaru lebky s rudě žhnoucíma očima.Dává svému nositeli tyto schopnosti: Jakmile se setká s nemrtvým , nemrtvý se okamžitě přidá k nositeli.Amulet snižuje charisma o -5 (do minimum 1/-5).Jalmile se nositel setká se zákoně dobrou postavou amulet na ni ihned vyšle vlnu , která postavu na 3 kola zcela ochromí.Amulet může za 1 týden povolat 1 kostlivce s 2 sekerami s životaschopností 3+2 UČ=11 OČ=5 , který žije , dokud ho někdo nezabije a poslouchá na slovo nositele amuletu.Po nasazení na krk amulet nelze žádným způsobem sejmout.Může ho nosit je zákoně zlá postava s IQ vyšší než 14.Dále také všechny mrtvé humanoidní bytosti (mrtvé déle než 1 rok) okamžitě při přiblížení k nim mění na 1 kostlivce ( 1mrtvola=1 kostlivec) s životaschopností 1 s mečem UČ=5 OČ=2 , který žije dokud ho někdo nezabije.

Argenit
Autor: Nefrit Firebat
Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 1
Cena: 2 st
Magenergie (magy): 25
Trvání: do vyčerpání
Suroviny (zlaté): 10
Základ: křišťál
Výroba: 1 směna

Jde o zvláštní krystal surové magenergie, která se dá použít jak kouzelníkem, tak i alchymistou. Mohou z něj čerpat magenergii - alchymista lučbou a kouzelník dotykem.

Navíc je z něj možné vytvořit libovolný předmět o stejném objemu jako má daný krystal (myšlenkovým příkazem - tvůrce předmětu si jej musí naprosto přesně představit - past: Int ~ 6 ~ vytvoření/nic). Daný předmět je silně magický a lze jej působením vůle přetvořit do formy původního krystalu (past: Int + Roz ~ 10 ~ přetvoření/nic). Může jít i o libovolnou živou bytost, jakou si majitel krystalu dokáže představit. Tato bytost nemá "duši" (inteligence 1 - jako obyčejné zvíře), ale lze ji do něj vložit dodatečně libovolným kouzlem pro přesouvání duší.
Jednotlivé krystaly lze snadno spojovat - stačí vzájemný dotyk. Také je lze rozdělovat.

Argenit vzniká vyjímečně i samovolně, a to na místech, kde je přirozený pramen přirodní magenergie (popřípadě i srážením alchymistické nebo kouzelnické magenergie, pokud k tomu nastanou příhodné podminky).

Jednotlivé krystaly mohou mít různou velikost i barvu.
Barva označuje množství magenergie na jednu minci váhy (krystal nemůže mít méně než jednu minci váhy, pokud není přírodní):
Bílá - 1 mag
Zelená - 2 magy
Žlutá - 5 magů
Červená - 10 magů
Fialová - 25 magů
Modrá - 50 magů
Stříbrná - 100 magů
Zlatá - 500 magů
Křišťálová - 1000 magů
Patřičná magenergie je pochopitelně potřebná i pro výrobu (nahoře v kolonce Magenergie je uvedený jakýsi "základ", tj množství magenergie, která je po dokončení výroby "ztracena").

Poznámka: Křišťál, použitý při výrobě, slouži jako katalyzátor a po dokončení výroby je zcela znehodnocen.

Argychova skříňka
Autor: siko

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 100
Cena: 10000zl

Jde o artefakt vyrobený v dávných dobách theurgem jménem Argych, který chtěl původně úplně opačné vlastnosti. Jeho smrt byla také zaviněna schopnostmi atrefaktu. Ty jsou:
-majitel je naprosto nezjistitelný sférami
-tvorové s int 6 a menší budou po 5 hodinách za stupeň int nepříjemní až bojácně naladěni na majitele skříňky (kůň ho shodí) a dravci budou na majitele útočit od pohledu
-inteligentní tvorové budou toužit skříňku vlastnit: past int-7-nic nebo předchozí pocity/touha být vlastníkem skříňky (ale jen pokud přehodí past o 4 bude ochoten za ni prolít krev). Na past se háže každý den, kdy je ve společnosti vlastníka.
-s jejím vlastnictvím je spojen příjemný pocit pro každého jiný (elf se cítí jako by byl v lese, trpaslík v podzemí,...)
-postava vše vidí s nadhledem a jen málo co ji vyvede z míry (nevadí jí shození z koně , pouze zalituje nad smrtí společníka,...)
-postava nebude chtít skříňku odložit a dané slovo dodrží jen velmy nerada (podle výsledku hodu na past)
-postava se bude se svým "pokladem" při všech možných příležitostech chlubit, ukazovat,...
Jak jde vidět, pro dobrodruha ne moc potřebný krám, ale pro zkušené sběratele cenné vlastnictví, už jen pro to, že přibližné místo výskytu je popsáno jen v jedné knize, která se nachází v knihovně klášteru Daine.

Ariorský válečný štít
Autor: BLACK DEAD

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 210
Cena: 600 zl
Magenergie (magy): 400
OZ: 4
Trvání: 3 úrovně
Suroviny (zlaté): 500
Základ: jedna krovka herkula korkového, ariorská pliskyřice
Výroba: 2 dny za obrovského žáru

Tyto mohutné bojovnické štíty jsou velice vzacnými a boj s nimi není jednoduchý. Muž, který se chce s tímto stítem naučit
bojovat, musí projít nekolikatýdenním výcvikem ve specialní škole. Ne každý však v obtížných zkouškách uspěje. Jen ti
nejmohutnější a nejsilnější jsou na konci výcviku schopni ovládat dokonale tyto štíty. Válečník, nosící tento štít nesmí
být méně než 190 coulů vysoký, jinak by mu mohl štít svou velikostí činit jisté potíže. I síla muže je nutností - štít
vážící přes 200 mincí není vůbec jednoduché ovládat. Je nutná veliká síla ke zvládnutí této váhy (nejméně 18/+3). Štíty
jsou veliké a elipsovité, lehce korkové barvy, na krajích zpevněné stříbrným kováním.


Berdycha
Autor: Ethan
Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 260
Cena: 6 zl
ÚČ: 5/+3
OZ: 3
Délka (sáhy): 2
Druh: těžká/obouruční

Bardycha je vlastně sekera na dlouhé násadě. Hlavice má protáhlý list čepele, s jehož špičkou je možné bodat. Zbytkem listu lze pochopitelně sekat. Celá hlavice může být všelijak zdobená (vyleptané či vytepané obrazce). Bardycha vždy ztrácí iniciativu, respektive má postih -3 v rozšířeném soubojovém systému.

Bílý kořen
Autor: Farao

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 15mn. za každý kořen
Cena: nevycislitelna

Jde o stromek, který má 1k10 kořenů. Za každý snězený kořen plně obnoví postavu: doplní životya magenergii na maximum, zruší všechny postihy, ale neoživí mrtvého, nedoplní upírem ubranou ůroveň....

Bojové srpy
Autor: Spock

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2*50
Cena: 4 zl
ÚČ: 4/-1
OZ: 1
Délka (sáhy): 1
Druh: střední/obouruční

Jedná se o trochu větší srpy, které jsou na koncích rukojetí opatřeny koženými řemínky, s jejíchž pomocí se s zbraní lépe zachází. Má to i své nevýhody, vyražení zbraně způsobí zranění za 1-3 životy a pokud do té ruky vezmete nějakou zbraň, než se zranění zahojí, tak je na ní postih -1 k ÚČ i OČ.

Boty s odlehčenou podrážkou
Autor: J.J.Blade

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 20
Cena: 5 zl

Zvyšují pravděpodobnost tiché chůze o 10%.

boty Sanderských rytířů
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 30 mn
Cena: 800 zl
OZ: viz. popis

Boty Sanderských rytířů jsou plátové , stříbrné. Tyto boty používali v dávných dobách vymítači nemrtvých.Mají to schopnost , že pokud se v dosahu 15 sáhů nachází nějaký nemrtvý zablesknou oslnivou stříbřitou barvou. Jeho nositel , ale také získá při boji s nemrtvými v rozšířeném soubojovém systému , při běhu na útok na nemrtvého +1 k pohybu tj. doběhne o 3 pole místo o 2. Ovšem jejich nevýhoda je taková , že pokud nositeli klesnou po zásahu nemrtvého životy na o 2 více než je mez nositelova vyřazení boty se stanou na 3 kola nekontrolovatelné a utíkají s jejich nositelem co nejdále od nemrtvého. Toto po 3 kolech opět ustane a nabývají zase své normální schopnosti. Pokud se ovšem do té doby než se nositel vyléčí opět setkají s nějakým nemrtvým začnou být nekontrolovány na 4 kola atd. Po vyléčení opět nabijí své normální schopnosti.

 

Boxer
Autor: Ethan

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 2 st 5 md
ÚČ: viz. popis
Druh: lehká/jednoruční

Úderná zbraň tvořená kloubovými prstenci, které jsou ještě někdy doplněny o ostny. Při rvačce dává svému uživateli bonus +1 k útočnosti (pochopitelně pouze při pěstním souboji).

Boxer
Autor: xerno

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 2st s vystupkami 3st
ÚČ: sila pesti+1k6+ zvl
OZ: -2
Druh: lehká/jednoruční

Boxer, zbran do bitky, ktora sa nasadi na prsty a zovre sa v dlani, da sa zohnat aj s vystupkami, ale to uz bude o nieco vacsia cena. Celkom ucinna vecicka na rozlamanie rebier, alebo prerazenie lebky a sanky. Pri utoku boxerom sa ako utocne cislo pocita sila pesti+ bonus(alebo postih) za silu. Pri zasahu sa pocita ako zranenie 3 nasobok rozdielu medzi obrannym a utocnym cislom. Vsetci asi viete, ze dostat pecku boxerom do tvare (a ktomu este od krolla) je riadna rana, ktora moze sposobit aj smrt. Snazil som sa trosku zmenit moj stary boxer, som zvedavi co poviete. Boxer moze byt velmi ucinna zbran pre lupica, pri jeho bonusoch na utok pestou je to smrtiaca zbran. Takze k systemu utoku.

U vsetkych povolani budeme pri bitke pracovat so systemom, ktory pouzivame pre lupica, zda sa mi logicke, ze udriet na tvar, alebo rebra dokaze snad kazdy, preto by som neobmedzoval povolania, len by som im nedaval bonusy ktore patria k lupicovi, lebo ten je zvlast vyskoleny na sposobovanie vacsieho zranenia, pri utoku na citlive miesta a tlakove body. Ak postva mieri na hrudnik alebo hlavu odpocita si postih za dany ciel, ak zasiahne pocita sa 3 nasobok rozdielu a pocita sa s kritikalom, co som vytvoril, ak sa vam nepaci zmente si ho!
Pri utoku na hlavu pri dvoch rasach rovnako vysokych nieje ani bonus na utok.
Pri dvoch rasach, nie rovnako velkych ma utocnik -2 za kazu triedu velkosti nadol a -1 za kazdu nahor.
Ak utocnik utoci nahodne, pj si uric kam zasiahol podla situacie.
Moj kritikal je spraveny pre boj postav bez brneni, ak mate brnenia bude si to musiet upravit.

Teraz uz k zraneniam sposobenym boxerom:


Takze utok na hlavu: -7k uc
Menej ako 1/10z:
1/10zivotov ubratych pri utoku: modrina, citlivost miesta na par dni
2/10: monokel, mierne roztrhnuta koza, opuchnutie
3/10: vyrazenie par zubov, modrina a vacsie opuchnutie tvare
4/10: vyrazenie prednuch zubov, rozbity nos, modrina a jemne znemoznenie reci. -2 k charizme
5/10 : vyrazenie zubov, zlomeny nos, opuchnutie tvare, postihy k reci, mdloby na 1-6 kol+ lahky otras mozgu
6/10: vyrazena vacsina zubov, prasknuta sanka a mdloby na 2-12 kol+ stredny otras mozgu
7/10 : tazky otras mozgu, zlomena sanka, prasknuta lebka, bezvedomie 2-12 smien
8/10 : Sanka zlomena na dvoch miestach, postih reci do konca zivota, krvacanie do mozgu 1-3 zivoty za kolo, bezvedomie 12-24 hodin, silne zohavenie tvare
9/10: Rozdrtena lebka, tvarova cast k nepoznaniu, silne krvacanie do mozgu 1-6 za kolo, pravdepodobne smrt
10/10 smrt na mieste

Utok na hrudnu cast -3 k uc
1/10: Pohmozdenie rebier
2/10: Pohmozdenie rebier, vyrazeny dych
3/10 problemy s dichanim grcanie
4/10 grcanie, strata rovnovahy a plytke dychanie po 1-6 kol
5/10 silne davenie, neschopnost stat
6/10 zlomenie par rebier, problem dychat, slabost, neschopnost robit ziadnu cinnost
7/10 Zlomenie rebier, rebro zasiahlo vnutorny organ, vnutorne krvacanie 1-3 za kolo+ dusenie sap o 1-3 kola
8/10 - dusenie po 1-6 kola, rebro zasiahlo pluca, ak nedostane pomoc hned za 1-6 kol sa udusi
9/10- rebra zasiahli organy a pluca, dusenie 1-6/smrt a krvacanie 1-6 za kolo
10/10- okomazita smrt, prerazenie rbier priamo do srdca.

Poznamky: specialne pripady ako utok na ruky a utok na chrbat nohy nechavam na tebe mily pan jaskyne!


s vystupkami ma naviac +2 k utocnosti a dava zranenie ako o jedna vyssi stupen pri kritikali.

Brneni z hvezdne oceli
Autor: Alxar Moudrý

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 100
Cena: 1 000 000 zl
Magenergie (magy): není to mag predmet
OZ: 15
Základ: hrouda hvezdne oceli o hmotnosti 125mn
Výroba: tento predmet dokázou vytvorit jen nejlepší kovářa a jen tehdy jestli jim nekdo donese surovinu

Jde o brnení vykované velmistry kovářského cechu a jen v případě ,že jim někdo donese potřebné množství oceli ,která se dá získat jen z některých spadlých hvězd. jedná se o velmi kvalitni zbroj ,která se jen tak nedá prorazit ani poškodit. má zvláštní vlastnost: pokud na majitele této zbroje útočí postava se zlým presvědčením pocita se jen polovina ÚČ (zaokrouhluj dolu)
A pokud je presvedceni dobre je to dvojnasobek.


Brnění štěstí
Autor: Elrond

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 400 mn
Cena: 750 bez magů 1250 s magi
Magenergie (magy): 30
OZ: 5
Trvání: Stále

V dávných dobách žil temný pán Hosar, který měl strašnou smůlu při soubojích, a proto si nechal u jednoho dávno již zapomenutého alchymisty ukovat brnění, které mu jeho problém docela vyřešilo…

-Je to v podstatě kroužková zbroj zbarvená do černá u límce vykládaná malými broušenými smaragdy, která svému nositeli umožní jednu věc, a sice když si hází na útok a jeho hod se mu nelíbil může si hodit ještě jednou, ale když použije tuto schopnost, tak se mu počítá pouze hod druhý v konečném důsledku to vypadá asi takto: Hodí si 3 a jeho hod se mu nelíbil tak si hodí ještě jednou a hodí 2, takže se mu počítá pouze 2.
-Při každém použití se ze zbroje odečtou 3 magy. Zbroj má celkem 30 magů, když je nositel vyčerpá je to zbroj s hodnotou 750 zlatých.
-Ještě je tu jeden háček toto brnění může mít postava pouze ZmZ nebo ZkZ, když si ho oblékne postava s dobrým přesvědčením má -2 k OČ, protože hned jak si ho navlékne získá k tomu brnění lásku a nechce ho nechat poškodit a nikomu ho nedá a když se mu ho pokusí někdo vzít, tak ho za to zabije. -2 protože se snaží všemožně uhýbat aby ho netrefili a tím pádem se méně soustředí na obranu sebe.
-U neutrálu je to pouze normální kroužková zbroj zbarvená do černá u límce vykládaná malými broušenými smaragdy.


Cheda
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 160
Cena: 260 zl
ÚČ: 8/+1
OZ: -2
Délka (sáhy): 1-2
Druh: těžká/obouruční

Cheda je zbraň používaná v 10. století kočovnými kmeny Ardů v Indii. Ostří oboustranné, čepel přímá směrem ke středu mírně se sužující, směrem k hrotu se pak opět rozšiřující, asi 70-100 coulů dlouhá. Hrot nadmírů úzký a ostrý. Jílec poměrně dlouhý, bez jakékoli záštity. Hlavice drobnější opatřená ostrým bodcem.

Chodecký alkazar
Autor: Wolf01

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 20-ultralehký
Cena: 2000
Magenergie (magy): 400
ÚČ: Bývalého chodcova meče
OZ: Bývalého chodcova meče
Sféra: 9
Délka (sáhy): 1,2sáhů
Suroviny (zlaté): Meč a chod. meč
Druh: střední/obouruční

Je meč určený pro chodce.Theurg přelije schopnosti bývalého chod. meče do tohoto.

Výhody jsou tyto :
za každých 10000zt. získaných tímto měčem se zvíší uč o1 a oč taky o 1.

Dále schopnosti paralizuj past odl-7 pokud se podaří ztratí postava 2k6+3 stínových životů. Tato schopnost jde použít jen jednou denně.Za každých 10000zt. získaných tímto měčem se zvíší o 1 větší past.


Chopeš
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 80
Cena: 160 zl
ÚČ: 5/+1
Druh: střední/jednoruční

Jedná se o egyptský meč tvarem nejbližší málo zahnutému srpu na delší násadě. Čepel byla dvojbřitá, buď vybroušená do hrotu či s tupým koncem. Takový vražednější sekáček na maso.

Diahora rudá
Autor: Norien

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): asi 5
Cena: 1 zl 5 st

Diahora je nízká, až přízemní rostlina, která roste na odlehlých pláních poblíž skalních masivů. Její temně rudý květ vydává silně omamnou vůni. Po vypití odvaru z tohoto květu se postavě do deseti hodin objeví velké střevní potíže. Traduje se, že se tato bylina dříve používala pro zastavení útoku nepřátel. Zasažená postava si háže na past Odl-5-nic/průjem

Dirk
Autor: mirion

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 15
Cena: 20 zl
ÚČ: 2/+3
OZ: -1
Délka (sáhy): 1
Druh: lehká/jednoruční

Dirk je útočný nůž s jednostranou čepelí dlouhou 38 - 45 coulů. Je zván "ledvinový nůž" a používán především mezi siccy. Brzy se stal oblíbenou zbraní i mezi válečníky, hraničáři a mnichy. Druhá strana čepele je většinou zdobená pilkou, díky které si zasloužil Dirk svou přezdívku.

Dračí písek
Autor: Grendal

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): Max 0,001 / Zrnko
Cena: Mnozí zaplatili cenu nejvyší


Velmi jemný písek zelené bary pocházející z pouště Grenh. Tato rozlehlá otrávená pustina leží až za Garlanem. Do Grenhu je možné jít jen o dni, kdy vítr vane na opačnou stranu, protože jediné vdechnutí výparů, které stoupají z pouště Grenh, by způsobilo smrt. Nikoli okamžitou smrt. Jed pracuje jinak. Jeden nebo dva dny - možná tři - se osoba, která vdechla (nebo spolkla zrnka písku, což je ještě horší) cítí dobře - možná lépe než jindy. Potom se jí najednou začnou rozpadat plíce, z kůže se začne kouřit a tělo se scvrkne jako mumie. Pak dotyčný padne mrtev k zemi a vlasy mu často vzplanou ohněm. Neexisstuje protijed, žádný lék. Jak zábavné. Písek lze uchovávat v magicky chráněném flakónku z co nejčiščího křemičitého skla (není přímo nutností - ale nejlépe odolává). Dračí písek je totiž značně agrasivní. Rozežírá obsidián, sklo, dokonce i andulskou ocel a vydává při tom vydává značný žár. Když se písek smíchá s tekutinou (okamžitě se vněm rozpustí), výpary jsou neškodné a nedají se zjistit. Srtonosné výpary začnou stoupat z dračího písku jen tehdy, když se se dotknou něčeho pevného, jako je kámen. Jako je tělo.

 

Drakanův meč
Autor: Mitriel

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: Náhodné nalezení
ÚČ: 6+3
OZ: +2
Délka (sáhy): 1-2

Meč se zubatým ostřím podobný chodeckému.Chodecký má sice více kouzel, ale drakanův ovládají temné síly.Doporučuji dobrodruhům meč střídat nebo jej po krátkém čase prodat(po 2-3 měsících) sic se jim začne na paty lepit více smůly než je obvyklé.

Drakobijec
Autor: Fusacek

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 15
Cena: 150000zl
ÚČ: 4/+2
OZ: +2
Délka (sáhy): 2
Druh: lehká/jednoruční

Drakobijec byl meč, který kdysi dávno používal mocný kouzelník Lorten. Když se v horách usídlil drak, Lorten se ho chtěl zbavit a tak vložil do zbraně svou moc a draka díky jeho magickým schopnostem zabil. Když se o tom dověděl válečník Khur, kouzelníka zabil a vzal mu meč. Po čase, když Khur zemřel, zůstal meč ležet na zemi dokud ho nevzal nějaký obchodník a neprodal ho nějakému dobrodruhovi.

Meč ubírá drakům dvojnásobek životů, co normálním nestvůrám. Nositel meče útočí dvakrát rychleji. Také je šance 5%, že když draka zasáhne, zraní ho za dalších 50 životů. Meč umí třikrát seslat bledé blesky(uz se ale nikdy nedoplni). Ty ale dokáží zranit jen draky, proti ostatním bytostím se projeví jako rudé(i s pravděpodobností minutí). Pokud na nositele drak útočí svým dechem, zraní ho jen za polovinu životů.

Drakobijec
Autor: Boro

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 60
Cena: 1200 zl
ÚČ: 8/+4
OZ: 3
Délka (sáhy): 1-2
Druh: těžká/jednoruční

Meč vyrobený theurgom Zaarom ako pomsta drakovi, ktorý mu uniesol milú. V boji proti drakovi má OZ 6 a SZ 12. Dračí dych spôsobuje nositeľovi iba polovičné zranenie.

Dvoustranná dýka
Autor: Elrond

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2 mn
Cena: 25 zl
ÚČ: 3/+1
Délka (sáhy): 1
Druh: lehká/jednoruční

Je to dýka, která má čepele na obou stranách stočené do S-dolní čepel směřuje směrem k loktu a vrchní čepel směřuje k protivníkovi. Tím pádem získávají záštitu ze své dolní čepele. Čepele jsou zevnitř zbroušené tak aby svého nositele nezranily. Vnější ostří je velmi zabroušené, aby mohlo protivníka co nejlépe zranit. Je z Elfí ocele a proto je tak lehká. Byla vyrobena speciálně pro zápasy muž proti muži jen s touto zbraní, při kterém se rozhodovalo, který z nich má pravdu-bylo to v podstatě jako drsný soud. A po dobytí země ve které byla používána byl její vzor rozvezen všude po světě a tak se k ní dostali všichni kováři, kteří ji doporučovali na vyřizování účtů.

Dýka "SMRTI"
Autor: Majlss

Použito z:www.drd.cz
Cena: Není k sehnání
ÚČ: viz níže
OZ: -2
Trvání: Stále
Délka (sáhy): 1

dostřel

- malý: 5

(sáhy)

- střední: 9

 

- velký: 13

Základ: Dýka ukovaná hluchým kovářem
Výroba: 14 dní doma
Druh: lehká/jednoruční

Vypadá jako obyčejná dýka, jen trochu narůžovělá. Není k dostání, protože si ji každý musí vyrobit sám. Jinak by neměla svou smrtící schopnost. Má jen dvě nevýhody: 1) smí se používat jen od dvacáté úrovně
2) je to pouze vrhací zbraň
Zato má skvělé U.č.:
A-2k10
B-3k10
C-4k10
D-5k10

A teď něco k výrobě : musíš si obstarat 100% tekutý líh, huňáče modrého a stříbrný válec velikostně na stojící dýku. Z lihu a oka huňáče si ve válci vytvoříš roztok a necháš jej 7 dní ve tmě a v chladu uležet. Po 7 dnech do roztoku vložíš dýku ostřím dolů tak, abys nepropíchl oko ( past na obr. 25% + 1o) Necháš zase na tom samém místě 7 dní. Po těchto sedmi dnech je hotovo. Pokud chceš, aby se ti po útoku vrátila zpět do ruky musíš tento "nálev" vypít. Má to však svůj háček- bude ti 2k10+5 dní špatně. Za každý takový den mínus jeden život.

Čakram
Autor: Ethan

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 4
Cena: 7 st
ÚČ: 0/+3

dostřel

- malý: 5

(sáhy)

- střední: 10

 

- velký: 15

Jedná se o plochý ocelový kruh s ostře nabroušenou vnější hranou, který se používá v oblasti jihozápadních pralesů. Místní bojovníci nosí čakram umístěný na turbanu jako ozdobu, ale v případě potřeby jej použijí jako vrhací zbraň. Před vrhnutím kruh roztočí na ukazováčku, nebo ho drží mezi palcem a ukazováčkem a mrští na cíl.

Čelenka slyšení
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10
Cena: 13500 zl
Magenergie (magy): 400
Sféra: 9
Trvání: 2,5 roku
Suroviny (zlaté): 250
Základ: platina (10 mn - 100 zl)
Výroba: 14 dní doma

Je to tenká platinová čelenka, která je lemována tenkou stříbrnou nitkou. Postava která si čelenku nasadí získá ultrasluch do 25 sáhů.

Dokáže ji vyrobit jen pyrofor na 9 a vyšší úrovni.

Čelenka vidění
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10
Cena: 12550 zl
Magenergie (magy): 360
Sféra: 8
Trvání: 2 roky
Suroviny (zlaté): 200 zl
Základ: platina (10 mn - 100 zl)
Výroba: 6 dní doma

Je to tenká platinová čelenka, která je lemována tenkou stříbrnou nitkou. Postava která si čelenku nasadí získá infravidění do 15 sáhů.


elfi cepel
Autor: KosTival

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 70
Cena: 85 zl
ÚČ: 6/-1
OZ: +2
Délka (sáhy): 1
Druh: těžká/jednoruční

Pridomek elfi nedostala zbran kvuli vyrobe v elfich mistrovskych dilnach, ale kvuli jeho az elfi elganci a take kvuli jeji oblibe v radach elske armady. Po valkach elfu se tyto zbrane prestali vyrabet a dnes se da nalezt ve starych zbojirnach v lesech elfu ci v rukou strarych mrtvol na starych bojistich. Kvuli jeho stoupajici oblibe, ale i nedostatkovosti a unikatnosti se zacina znovu vyrabet avsak je velmi mala pravdepodobnost, ze nani narazite ve vetsine kovarnach po celem znamem svete.

Elfí čepele
Autor: Thrain

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 125
Cena: 600 zl
ÚČ: 4/0
OZ: +2
Délka (sáhy): 2
Druh: lehká/obouruční

Jedná se o lehkou obouruční zbraň tyčového typu. Na tyči o délce 1,85 sáhů je na každém konci umístěna čepel, boj probíhá tak že se útočí podobně jako při boji s holí,ale čepelemi navíc můžete protivníka nepříjemně zranit. Tato zbraň má hned dvě zvláštnosti - jednak ji mohou používat i kouzelníci, a za druhé se k útočnému číslu nepřipočítává bonus za sílu, ale jen jeho polovina(zaokrouhleno dolu) a navíc ještě polovina bonusu za obratnost(zaokrouhleno nahoru). Jak je vidět je to zbraň určená pro postavy s vysokou obratností, které ale musí být kvůli délce zbraně minimálně velikosti B.

 

 

Elfský spací pytel
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 20 mn
Cena: 500 zl nejméně


Je to pytel z kožešiny , do kterého , když si vlleze nějaký elf a usne v něm stane se po dobu svého spánku neviditelná.(Působí jen na elfy).
A také jen velice schopný elf ho dokáže vzrobit.

Entireleova hůl moci
Autor: Arrxen Alagern

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): Jako normální hůl
Cena: 10000 zl
ÚČ: 5/+2
OZ: +3
Délka (sáhy): 2
Druh: lehká/obouruční

Je to artefakt mocného mága Entirelea, hůl dobrodruha, který chodil po světě a pomáhal všem utiskovaným. Tato hůl mu dávala pár neobyčejných schopností.
Jednoho dne vak zemřel a hůl se ztratila neznámo kam.

Hůl má tyto schopnosti:
-Proti zlým nestvůrám a lidem má UČ 5/+5.
-Hůl sama akumuluje magenergii z aury kouzelníka, respektive mu ubírá 10 magů denně až do její maximální hranice, to jest 580 magů. Z těch pak může kouzelník sesílat následující kouzla:
Hypnóza
Davová hypnóza
Rozštěpení osobnosti
Sugesce
Mágův velký mix
Montyho čardáš
- Též všichni kouzelníci, kteří drží tuto hůl, jsou ve všeobecné úctě lidí, jsou váženými a uznávanými. Ve hře to znamená, že dostávají po celou dobu držení hole +4 stupně k charismě, až do maxima 24/+6

Foukačka
Autor: Spock

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 5 st
ÚČ: 3/+1

dostřel

- malý: 5

(sáhy)

- střední: 10

 

- velký: 15

Druh: lehká/jednoruční

Jedná se o klasičkou foukačku, kterou snadno schováte a není problém ji bez povšimnutí použít i v davu. Využívají ji docela často zloději a není nijak neobvyklé, že šipky jsou napuštěny jedem.

Cena 10 šipek se pohybuje kolem 5 md.

Foukačka
Autor: Fistandantilus

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 6
Cena: 3 zl
ÚČ: 3/+1
Délka (sáhy): 20 coulů

dostřel

- malý: 3

(sáhy)

- střední: 7

 

- velký: 9Je to malá vyvážená zbraň ze speciálního dřeva (záleží na vás, doporučuje se však bambus), která dokáže během jednoho kola vystřelit malou šipku ...

Na první pohled se zdá velice lehká a je tomu opravdu tak. Šipky do této foukačky jsou tvořeny malými kovovými hroty zhruba 4 až 5 couly velikými zakončenými na svých koncích černými pery neznámého ptáka. Je možnost tyto natřít jedem zvaným kurare (předměty - jedy - u alchymisty - PPZ). K tomuto je vhodné si opatřit váček, toliko kožený, který slouží k přechovávání oněch smrtících šipek.Tato zbraň má řadu výhod mezi jež patří bezesporu její skladnost (do rukávu, boty, za opasek) a také její pohotovost a lehkost.

Účinky této zbraně bývají většinou smrtící a konečné. Právě z těchto důvodů se stala oblíbenou zbraní v rukou zručných zlodějů na začínajících i pokročilejších úrovních. Většinou je pak používána vrahy a siccy.

Fustibal
Autor: Ethan

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 200
Cena: 40 zl
ÚČ: 8/+5
OZ: -3
Délka (sáhy): 1

dostřel

- malý: 60

(sáhy)

- střední: 120

 

- velký: 170

Tento velký prak, tvořený prakem připevněným na tyči asi 1 sáh dlouhé, se používá hlavně při ostřelování dobývaných budov bombami a hořícími smolnými koulemi. Při střelbě se musí zapřít o zem, pak teprve lze útočit a to pouze jednou za tři kola.

Glok
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 40 zl
ÚČ: 3/-1
OZ: -1
Délka (sáhy): 1
Druh: lehká/jednoruční

Glok je malajský dlouhý nůž, tvarem příbuzný mačetě či sekáčku s rovnou čepelí, na konci rozšířenou, s výrazně vydutým ostřím. Neměl prakticky žádnou záštitu a jílec byl kostěný, dřevěný z rohoviny nebo stříbra. Délka se pohybuje v intervalu 20 - 70 coulů.

Gřibík
Autor: bigstarchild

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2 mn
Cena: 3 zl.

Je malá rostlinka vypadající jako ředkvička
rostoucí blízko mechů. Listy mají zelenou barvu a bobule červenou.
Jedna bobulka vyléčí 1 život. Maximálně je možno sníst 10 + bonus odolnosti bobulí za dva dny. Jinak účinky vedlejší má stejné jako lektvar rudého kříže.

Harpé
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 80
Cena: 140 zl
ÚČ: 4/+1
Druh: střední/jednoruční

Harpé je starobylý druh řeckého meče srpovitého tvaru. Ostří je jednostraně broušeno na vnitřní straně. Řecký hrdina Perseus jím podřízl krk bohyni Gorgo (Medůsa), jak to názorně ukazuje dochovaný reliéf z archaického období řeckých dějin. Obloukovité ostří bylo v některých případech doplněno i o zahnutý osten vybýhající dovnitř zhruba v polovině délky čepele. Pravděpodobně to dělalo větší neplechu při styku s živou tkání.

Heroetův prsten
Autor: Mausik

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 12
Cena: 150 000 ZL
Magenergie (magy): 3500
Sféra: 21
Trvání: neustále
Suroviny (zlaté): -
Základ: -
Výroba: dá se koupit od poustvníka

Tento prsten vykoval za temných časů
alchymista Heroet a vložil do něj všechnu svou krutost, sílu a touhu ovládnout vše živé.Tento prsten vypadá jako normální zlatý, má v sobě zasazený rubín, ketrému se říká dračí oko.Říká se, že když si ho někdo nasadí, může se stát neviditelným, zvýší se mu síla a inteligence.Záporná věc je, že tento člověk se stane krutý.

Houby štědrosti
Autor: wok

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 5000 zl
Magenergie (magy): 25

Houby se vysuší (1 den), podrtí a špetka se dá do čaje (ČAJE!) - ten kdo vzniklý nápoj vypije rozdá kolemjdoucím a přátelům všechny své peníze. Ale nesmí uspět proti pasti odl+char~8~nic/rozdání . Rostou v dubových lesích.

Najít tuto bylinu je velice težké, i zkušenému bylinkáři se to nemusí podařit.

Na nalezeni této houby si bylinkář hází proti pasti
int+bonus za úroveň~28~našel/nenašel
Když uspěje, tak našel jednu houbu.
Pokud je druid může si k hodu proti pasti přičíst 2, chodec 1, normalní hraničář začátečník 1
jedna nalezena houba vystačí na pulku dávky.

 

Hvězdný smaragdový prach
Autor: Burgr

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 100 zl

Tento zeleně zbarvený smaragdový prach se dá nalézt v křišťálovém flakónku. Přstože se může jevit jako magický předmět, neobsahuje ani jeden mag. Tento prášek je velmi dobře rozpustný v alkoholických nápojích a nikdy se nerozpouští v nápojích otrávených. V nealkoholickém nápoji se rozpouští pomalu. Jakmile se rozpustí, je jím nápoj otráven a po požií je postava zraněna za 1k6 životů za každou dávku prachu, kterou vypila. Flakónek obsahuje deset dávek smaragdového prachu.

Ifalar
Autor: Slark

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10
Cena: 2500
Magenergie (magy): 50
Trvání: 5kol
Suroviny (zlaté): 500
Základ: mramorová koule (průměr asi 5 coulů)
Výroba: 10 dní


Jená se o malou mramorovou kuličku s vyrytými runami a symboly, které jsou vylité bílým zlatem. Pokud se Ifalaru kdokoliv dotkne, hazí si proti pasti
Obr~12~pozná/nepozná.
V případě neúspěchu zasáhne postavu kužel světla a Ifalar ho bude sledovat. Vše co si postava bude myslet Ifalar ukáže a to po dobu 20 směn.

Irinas zelená
Autor: Norien

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): asi 5
Cena: 10 zl

Irinas je asi metr vysoký keř rostoucí na pláních v chladných oblastech. Používají se z něj pouze listy a květy. Listy slouží jako chladivý obklad na popáleniny, odvar z květů se dá použít proti jedu chřestýšů (snižuje nebezpečnost pasti o 2).
Květy se však špatně trhají, protože jsou chráněny silnými ostny a keř se navíc vyskytuje velmi vzácně.

Kamenná mince
Autor: Starojda

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 60 zl
Magenergie (magy): 3

Kamenná mince není kamenná v pravém slova smyslu. Je to pozůstatek dávné "kamenné říše", kde byla nejdražším platidlem. Je to velká mince (7 coulů v průměru), v jejímž středu je zasazen rudý rubín. Rubín nelze odstranit násilnou cestou, je chráněn magicky. Magy nejdou vydestilovat, je to miniaturní verze astrálního démona.

ameny
Autor: Elrond

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2 mn
Cena: 5420

Kameny jsou něco jako démoni, akorát je není nutné vyvolávat. Kdo najde nějaký z následujících kamenů může si ho nechat přikovat např. na zbraň, brnění, helmu, štít atd. a ten kámen bude nositeli této zbraně přidávat nějakou tu výhodu… Na jednom předmětu nesmí být více jak jeden kámen.

Obranný kámen
Když tento kámen bude přikován na:
Zbraň- zvýší se obrané číslo o 2
Brnění- zvýší se obrané číslo o 3
Štít- zvýší se obrané číslo o 1
(Neplatí na střelné a vrhací zbraně)

Útočný kámen
Když tento kámen bude přikován na:
Lehkou zbraň- zvýší se útočné číslo o 3
Střední zbraň- zvýší se útočné číslo o 2
Těžkou zbraň- zvýší se útočné číslo o 1
(Neplatí na střelné a vrhací zbraně)


Kámen inteligence
Když tento kámen bude přikován na:
Šperk(prsten, náušnice, atd.)- zvýší se stupeň inteligence o 3
Zbraň- zvýší se stupeň inteligence o 2
Brnění- zvýší se stupeň inteligence o1
Štít- zvýší se stupeň inteligence o1
(Neplatí u střelné a vrhací zbraně)
Kámen přesnosti
Když tento kámen bude přikován na:
Střelnou zbraň- zvýší se síla zbraně o 2Kampilan
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 60
Cena: 160 zl
ÚČ: 3/+1
OZ: 1
Druh: střední/jednoruční

Kampilan používali domorodci v Malajsii a na Borneu. Zbraň o délce 40 - 70 coulů mačetovitého vzezření s dřevěným rozeklaným jílcem omotaným drátkem. Na něj se věšely různé vlající předměty jako žíně, provázky s korálky, cůpky a úplety z vlasů zamordovaných nepřátel...

Kápě stínů
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10 mn
Cena: 2000-5000zl
OZ: viz níže.

Je to lehounká černá kápě používaná těmi nejlepšími z řad zlodějů.Přidává +20% na schování ve stínu.Dále takto oděný zloděj nemůže být napaden ze zálohy , jelikož jakmile je někdo se zlým úmyslem za zády zloděe(do 10 sáhů) plášť začne vrčet.Dále také přidává +5% k tiché chůzi.

Karanův amulet
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 15
Cena: 20000 zl
Magenergie (magy): 650
Sféra: 13
Trvání: viz. níže
Suroviny (zlaté): 20
Základ: velký žlutý briliant (cca 400 zl)
Výroba: 2 týdny, doma

Kdo si tento amulet pověsí ma krk dostane bonus +2 k síle, +3 k obratnosti, +3 k odolnosti, +1 k inteligenci nebo +3 k charismě. Pyrofor při výrobě určí jakou vlastnost bude zvyšovat a musí také určit kdo bude majitel. Každý další než první, bude mít bonus o jedna menší a to i do záporu. Majitelem se stane ten, kdo nosí amulet na krku déle než týden. Pokud si postava nasadí více amuletů, hodí si za každý šestistěnnou kostkou, ten za který hodí víc platí. Bonusy jsou k vlastnosti, ne k bonusu. Maximálně zvíší na 19, pokud by měl zvýšit více, tak až na 19.

Dokáže vyrobit jen pyrofor od 18. úrovně.

Katana
Autor: Sian

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 45
Cena: 50 zl 5 st
ÚČ: 7/+3
Délka (sáhy): 1-2
Druh: střední/jednoruční

Katana je obouruční mírně zahnutý meč (asi jako šavle). Pochází z Japonska kde ji používali hlavně samurajové. Vyrábí se ze speciálního železa též z Japonska.

Khanda
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 160
Cena: 240 zl
ÚČ: 7/0
Délka (sáhy): 2
Druh: střední/obouruční

V Indii je nejtypičtější, meči podobnou zbraní, Khanda. Ostří jednostranné nebo oboustranné, rovné nebo někdy pilovité, čepel přímá, směrem k hrotu se mírně rozšiřující nebo naopak nejužší ve středu své délky, hrot může být ostrý i tupý. Jílec s nakloněným sloupkem opatřen záštitným obloučkem. Hlavice drobnější, u některých exemplářů opatřena trnem či bodcem, 10 - 15 coulů dlohým, sloužící k píchání do překvapených nepřátel, ale i k přidržování druhou rukou (pozn.: jistá parela s jedenapůlkou).

 

Kompletní soška draka Xyliantora
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 50 mn
Cena: není


Je to asi 40 coulů vysoká a 25 coulů široká soška draka.Drak má otevřenou tlamu temně rudé oči dlouhý ostnatý ocas , silné nohy a blanitá křídla.Šupiny draka jsou velké a celé černé.Tuto sošku kdysi dávno vytvořil alchymista Spok.Této sošce zůstávají všechny schopnosti částí , ze kterých se skládá , vyjma tlamy.Ta ztratí svou schopnost a nabyde novou a to DRAČÍ DECH. Dračí dech 1x za den dosah=50 sáhů , zraní minimálně za 50 životů , jinak je to za tolik , kolik je současný počet životů nositele (samozřejmě pokud má zrovna nad 50 životů).Pokud však nositel chce , aby se mu po 24 hodinách dech opět nabyl , musí sošku položit na 1 hodinu do ohně. Soška má také tu nevýhodu , že pokud je s ní nositel déle jak 1 rok tak každý další rok se mu zhoršuje přesvědčení o 1 stupeň ke zlu až na zákonné zlo.
S magenergií sošky nelze nijak manipulovat. Soška může být zničena pouze tak , že svým dračím dechem sežehne srdce draka Xyliantora , pak se navždy rozpadne a nelze ji už nikdy obnovit.Taktéž draka Xyliantora není možno nijak vzkřísit , pokud mu bude srdce sežehnuto soškou.


Kora
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 140
Cena: 80 zl
ÚČ: 4/+3
OZ: -1
Délka (sáhy): 1-2
Druh: těžká/jednoruční

Kora byl mečem nepálských Ghurků již v 9. století. Mohutná, jednostraně broušená a zakřivená čepel délky kolem 60 coulů, je u hrotu velmi výrazně rozšířena do tvaru jakési lopatky, příčně ještě profilovaná do tvaru "S" nebo různě povykrajovaná. Určitě vemlmi pádná a účinná při zásahu, ale asi o něco hůř ovladatelná, díky vyvážení k hrotu.

Koruna královny Maaw
Autor: Burgr

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 5000 zl

Jedná se o malou korunku z ryzího stříbra, posázenou broušenými diamanty. Každý její nositel se okamžitě po nasazení dostává pod vládu ducha královny Maaw. Jeho přesvědčení se během hodiny nošení zlepší o jeden stupeň a pokud dotyčný korunku nesundá déle než jeden týden, vliv královniny moci se stane tak silným, že bude pro něj stále těžší ji sundat. Hráči oznam pouze to, že se mu změnilo přesvědčení, ale nebude vědět, že za to může korunka královny Maaw.

UPOZORNĚNÍ: Cena, která byla uvedena je pouze prodejní cena neznalému klenotníkovi. Jelikož se jedná o neznámý předmět, za více ji není možno prodat.

Kosa
Autor: wok

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 40
Cena: 5 st
ÚČ: 3/+2
OZ: -1
Druh: lehká/obouruční

Obyčejná zemědělská kosa.

Kosa bojová
Autor: Ethan

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 100
Cena: 1 zl
ÚČ: 7/+3
OZ: -2
Délka (sáhy): 2
Druh: střední/obouruční

Je to dřevcová zbraň na dlouhém ratišti, která vznikne nasazením obyčejné zemědělské kosy nastojato na ratišti. Bojové kosy jsou oblíbené zejména v řadách bouřících se sedláků.

Kosa zvana Chladna zar
Autor: KosTival

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 95
Cena: 3500
ÚČ: 5/+4 +zvl.
OZ: +2
Druh: střední/obouruční

Tato kosa byla vyrobena za mrazivych noci mistrem kovarem Gulkuoipem. Do cepele zbrane vyryl runy stareho jazyka mistru kovaru. Pokud by byly nahlas precteny, cepel kosi se zmeni cirou energii mrazu (polohmotna bledemodra zar). Pred zmenou pokryva cepel kosy lehka jinovatka. Voda pri styku s kosou okamzite mrzne- nemozne bojovat ve vode. Veskere ukony s touto kosou jsou limitovany prave chladem vychazejicim z kosy.
Zvlasni utok- Pred zmenou 3-4 dodatecne zraneni chladem a po zmene 5-10.

Kostěná skříňka
Autor: Burgr

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10
Cena: 80 zl
Magenergie (magy): 20

Tato skříňka byla kdysi vyrobena na zakázku krásné královny Elawary, která chtěla každý den nosit jiný šperk. Pokud se do ní večer vloží klenot, ráno (po osmi hodinách) je v ní nalezen nějaký úplně jiný, který má však maximálně 1,2x vyšší nebo nižší cenu než původní.

Kouzelné vajíčko
Autor: Sheedee

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: viz. popis
Magenergie (magy): viz. popis
Sféra: 3
Trvání: neomezeně
Suroviny (zlaté): Cena oděvu*5
Základ: Slepičí vejce
Výroba: 2 hodiny

Jedná se o normální vajíčko, které je speciálními magickými procesy zatvrzeno tak, že se při pádu nerozbije.
Jeho horní část je odříznuta a znovu připevněna malým pantem tak, aby se dala odklápět. Záklapka se dá zajistit.

Při otevření vajíčka z něj vyletí oděv v něm uložený a navlékne se během tří kol na postavu, která vejce optevřela, zároveň se oděv na této postavě uloží do vajíčka, dokud není znovu otevřeno, pak se znovu vymění.

Pokud už postava je oděna v oděvu z jiného vajíčka, vrátí se její oděv do původního vajíčka a oděv v původním vajíčku se přenese do nového vejce...

Do vajíček je možno ukládat i brnění do šupinové zbroje včetně.

K oděvu ukládanému do vejce se řadí i boty, klobouk a připadné příslušenství, jako hodinky přišité ke klopě, ne však zbraně, či jakékoliv magické předměty.
Oděv ve vajíčku je nemagický a může být poškozen, pokud je však do vajíčka vloženo tolik magů, kolik by stála oprava či vičištění ve zlatých, je oděv znovu opraven a vyčištěn.

Tyto magy vkládá alchymista přímo ze své truhly, žádné jiné magy nemohou být použity, jen alchymistovi.
Tuto schopnost může použít pouze alchymista, který vajíčko vyrobil, nebo u jeho výroby byl.

Potřebná magenergie je cena oděvu ve zlatých*3. Cena se rovná destinásobku ceny oděvu.

Tento předmět může vyrobit pouze pyrofor.

Krvelačná dýka
Autor: Spock

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 20
Cena: 200 zl
ÚČ: 3/0 + zvl.
OZ: -2 (rozevřená 0)
Délka (sáhy): 1
Druh: lehká/jednoruční

Jedná se o speciální, dobře ostřenou a trochu větší dýku. Výskyt je velmi řídký, těžko se vyrábí a není tudíž snadno k dostání, což se podepsalo i na ceně. Je oblíbená u mistrů vrahů a zlodějů.

Zvláštní útok: rozevření. Jakmile je jí proveden úspěšný zásah, je možné ji v ráně rozevřít (ubírá dalších 1k6+2 životů). Je to tudíž ideální zbraň na útok ze zálohy, nebo na smrtící úder.

Krýl
Autor: Arnet Krý

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 60
Cena: neprodává se
Magenergie (magy): -
ÚČ: +7
OZ: +2
Sféra: -
Trvání: -
Délka (sáhy): 1,5
Suroviny (zlaté): -

dostřel

- malý: -

(sáhy)

- střední: -

 

- velký: -

Základ: -
Výroba: -
Druh: střední/obouruční

Oboustranná odlehčená sekera, užívaná hlavně proti skřetům a zvířatům, kteří se téhle strašné zbraně děsí. U jílce má kotoučovité zakončení a nahoře bodec s oboustrannou sekyrou. Dokáží ji používat jen bytosti velikosti B s obratností +3 a více.

 

 

Krystal nosič
Autor: Nefrit Firebat

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 250
Cena: 3500 zl
Magenergie (magy): 2052
Sféra: 20
Trvání: 2 roky
Suroviny (zlaté): 215
Základ: horský křišťál
Výroba: 1 týden / doma

Tento napohled obyčejný krystal má schopnost udržet ve vzduch libovolný předmět o hmotnosti až 20.000 mincí, je také schopen se s ním pohybovat maximální rychlostí 10 sáhů / kolo a má manévrovací schopnost 2.

K nadnášení jednoho předmětu je možné použít i více těchto krystalů, pak se nosnosti a rychlosti sčítají (např. 10 krystalů = 200.000 mincí a 100 sáhů / kolo).
Pokud je použito více krystalů, je možné určit jednoho, který bude ostatní "řídit". Je ale potřeba to přikázat nejen jemu, ale také oznámit ostatním, kteří se na nesení podílejí. Navíc se tento "řídící" krystal nepodílí na nosnosti ani rychlosti skupiny.
Krystaly se v případě tohoto spojení snaží udržovat stálou vzájemnou polohu (tvoří "kompaktní těleso").

Démon v krystalu poslouchá toho, kdo mu řekne heslo, zadané alchymistou při výrobě (pokud byl předmět vyroben bez hesla, poslouchá kohokoliv...). Ovládat jej je možné jak slovními pokyny, tak telepaticky (automatický úspěch pro prvního, kdo řekne správné heslo, další si pro převzetí kontroly musí hodit proti pasti Int + Roz ~ 15 ~ 0 ). Ovládání je možné předat jiné osobě příkazem démonovi.

Krystal může také obsahovat až 200 magů, které může použít na sesílání těchto kouzel (jen na příkaz toho, kdo jej ovládá):
- Hyperprostor
- Hyperprostor II
- Leť
- Levitace
- Plošný hyperprostor
- Portál
- Pírko
- Magický štít
- Neviditelnost
Dobíjení se provádí dotykem. (dobíjí se alchymistickou magenergií, v nevýhodném poměru 5:1)

Krystal nosič magenergie
Autor: Nefrit Firebat

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): různá
Cena: 3000 zl 5 st
Magenergie (magy): 25
Trvání: do vyčerpání magenergie
Suroviny (zlaté): 500
Základ: libovolný křišťál
Výroba: 6 směn/doma

Jde o magicky upravený křišťál, který je schopen pojmout magenergii a podle potřeby ji vydávat. Může obsahovat buď kouzelnickou, nebo alchymistickou magenergii, ale ne oba druhy současně.
Vybírání i vkládání magenergie se provádí buď dotykem (kouzelník) nebo lučbou (alchymista).
Maximální množství závisí na váze krystalu (10 magů / minci váhy).
Magenergie se vkládá v nevýhodném poměru 5:1.

Kutti
Autor: Ethan

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 30
Cena: 25 zl
ÚČ: 3/+1
OZ: 1
Druh: střední/jednoruční

Kutti pochází z jihozápadních pralesů, kde ji domorodci používají místo mečů. Těžká, široká jednobřitá čepel připevněná na rovné rukojeti dlouhé asi 50 coulů se stala smrtelnou již pro nejednoho neopatrného dobrodruha.

V rukojeti je navíc ukryta malá dýka (ÚČ: 1/+1, OČ: 0). Boj malou dýkou a kutti zároveň - střední/obouruční, ÚČ: 5/+1, OČ: 2.

Květ zlatého kapradí
Autor: Nefrit Firebat

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 1
Cena: různá (obrovská)

Jde o velice vzácný úkaz (už kvůli sporadickému výskytu zlatého kapradí).
Tento kvítek vykvete jen jednou za dobu existence rostliny, a to přesně o prvním úplňku poté, kdy se kapraď poprvé vysemení.
Má zvláštní vlastnosti:
-nošen na krku v pytlíku z hedvábí, způsobuje majitelovu neviditelnost a tento také nemůže být vystopován skrze astrální sféry;
-majitel nemůže být okraden (zloději o něj nejeví zájem), ať už nosí pytlík kdekoli jinde (pak ale není neviditelný);
-použit na jakékoli zranění, okamžitě je úplně vyléčí, pak se ale rozpadne v prach;
-majitel nemůže být otráven.

Tento kvítek kvete jen od půlnoci a pak hodinu, poté uvadá. Při sběru (ani později) se jej nesmí dotknout cokoli jiného, než hedvábí, jinak se okamžitě rozpadá.

Křídla sošky draka Xyliantora
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10 mn
Cena: není


Jsou to křídla draka , jedno je velké asi jako dvě áčtyřkové čtvrtky vedle sebe.Tuto část mají ve svém opatrovnictví členové řádu Světla. Křídla mají tu vlastnost , že jsou spolu propojena.Svému vlastníkovi mohou 1 za den propůjčit na 2 hodiny kouzlo let s tou výjimkou , že se na let nemusí soustředit , tzn. , že se může zúčastnit např. leteckého souboje.Rychlost letu je 20 sáhů za kolo.

Lano s kotvičkou
Autor: Drekorian

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 6 zl 2 st

Lanko s kotvičkou je vhodné při přelézání zdí, případné rychlé vyzdvižení ve vzduchu. Zloděj si hodí na past Obr ~ 8(10) ~ vyzdvižení/nevyzdvižení. Pokud uspěje i proti 10, zloděj je neslyšen, pokud se nejbližší hlídka nenachází blíže než 10 sáhů.

Léčitelův prsten
Autor: GouRanGa

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 12500 zl
Magenergie (magy): 350
Sféra: 6
Trvání: 4 roky
Suroviny (zlaté): 300
Základ: prsten z červeného zlata, rubín 0,3 mn
Výroba: 2 týdny; v klášteru

Tento prsten je z výjmečně krásného ale také výjmečně těžkého materiálu - červeného zlata, které vypadá jako jemně načervenalá platina (1 mn stojí 50 zl). V rubínu se denně koncentruje 12 magů, s pomocí kterých může držitel prstenu seslat níže uvedená kouzla + 1 speciál.

Kouzla:
Neutralizuj jed - 7 magů
Uzdrav lehká zranění - 5 magů
Uzdrav těžká zranění - 6 magů
Uzdrav nemocného - 12 magů

Speciál:

Léčení z vlastních životů 2:1 (za 2 vlastní životy vyléčí 1 cizí)

Jednou za existenci prstenu je možno s pomocí prstenu oživit mrtvého. Prsten vycucne veškerou magenergii ze svého držitele (ale pouze hraničář a jeho obory nebo kouzelník a jeho obory) a ze sebe a může oživit jednu postavu. Dále držitel ani oživený nemůže týden bojovat (postih -5) ani kouzlit či zaostřit mysl. Z prstenu odejde démon a ztratí své magické schopnosti (navíc není možné tento exemplář znovu očarovat) a oživený má o 1 nižší životaschopnost (úroveň) než před zabitím. Nelze oživit postavu na 1. úrovni ani postavu, která ztratila své životy vlivem dotyku upíra, atd.

Lektvar hrdinství
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 3200 zl
Magenergie (magy): 150
Trvání: 3 hodiny
Suroviny (zlaté): 250 zl
Základ: krev nějaké nestvůry s životaschopností větší než 4
Výroba: 1 hodina

Tento vzácný lektvar po vypití zvýší: ÚČ+2, dá +2 ke všem hodům proti pastím a taky +2 při hodu na jakoukoliv dovednost. Vypadá jako tmavě žlutá kapalina.

Lektvar Neplodnosti
Autor: Myris

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 20 zl
Magenergie (magy): 15
Trvání: 3 měsíce
Suroviny (zlaté): 5 zl
Základ: 4 Ropuší oči
Výroba: 2 směny

Díky lektvaru nemůže žena po dobu tří měsíců otěhotnět. Lektvar má ale háček - má je 95% účinnost.

Lektvar snadného boje
Autor: Arrxen Alagern

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): !!!
Cena: 1000 zl za flakónek
Magenergie (magy): 85 magů + x magů
ÚČ: +10+1 za každé 3 magy navíc
OZ: + 6+1 za každých 5 magů navíc
Sféra: Vehuiah
Trvání: 6 kol
Suroviny (zlaté): 250 zl
Základ: Šupina z bílého či zeleného draka
Výroba: 2 směny;Doma

Tento lektvar se používá v těch nejtěžších soubojích a bitvách. Je to silně zapáchající, nažloutlý lektvar s esencí dračí kůže, který se musí dotknout dotyčné osoby (Použití-dotyk parou. Měl by se hodit pod nohy, aby se vypařil). Poté dává postavě silné bonusy. Její síla a úder vzroste, též zesílí její kůže a navíc dostane 2% absolutní odolnosti za každou její úroveň.(tzn. na 10.úrovni 20%) Absolutní odolností se myslí odolnost proti zranění jakoukoliv zbraní, též odolnost na kouzla útočných typů, na ohnivá a ledová zranění a také na jedy. Odolnost lektvaru se netýká psychických kouzel, vitálních kouzel, kleteb ani podrobování a mentálního souboje. Je to velice silný lektvar, a doporučuje se nepít moc často. Maximální dávka by měla být 2x za život. Při předávkování je postava velmi slabá, po celý den je malátná (-5 k iniciativě, Síla 4/-3, Obratnost 7/-2) a není s ní ani možno bojovat. Navíc by se tento lektvar neměl kombinovat s megacloumákem ani s lekvary zvyšujícími vlastnosti, jinak se nemine stejnými účinky.

 

 

Levitující žebřík
Autor: Sheedee

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 60
Cena: 4500 zl
Magenergie (magy): 650
Sféra: 5
Trvání: neomezeně
Suroviny (zlaté): 60
Základ: 20 dřevěných příček do žebříku a stříbrný provázek
Výroba: 1 den doma

Popis:
Tento předmět může vyrobit pouze theurg.
Skládá se z dvaceti dřevěných příček z normálního žebříku, ve kterých je uprostřed malá dírka, ve které je protažen stříbrný, tenký provázek, téměř nit, v tomto provázku je také zaklet speciální démon, který umožňuje schopnosti žebříku, které jsou tyto:

Žebřík reaguje na slovní povely majitele a na jeho rozkaz se může natáhnout až do výše asi pěti sáhů s mezerami mezi jednotlivými příčkami přibližně 25 coulů a sám držet v této pozici po neomezeně dlouhou dobu, dokud po něm najednou nevylézají tvorové o celkové hmotnosti více než 4000 mincí, potom spadne k zemi, kde se bezpečně smotá jako provazový žebřík.

Na rozkaz majitele se žebřík opět smotá a složí u jeho nohou.Lukostřelecký náloketník
Autor: J.J.Blade

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10
Cena: 10 zl

Je to násada zpevňující loket, která přidává lukostřelcům +1 k síle zbraně. O to hůř se s ní však bojuje, proto k boji tváří v tvář má postih -1 k síle.

Macuauhitl
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 240
Cena: 10 zl
ÚČ: 6/+5
OZ: -2
Délka (sáhy): 1-2
Druh: těžká/obouruční

Aztékové používali v boji hrozivou zbraň, která připomíná křížence mezi palicí a mečem. Název je tedy také hrozivý až nevyslovitelný. Macuauhitl je zbraní spíše dvojruční, připomíná pádlo s trochu ostřejšími hranami, které byly tvořeny vkládanými kamennými noži po obou stranách dřevěného listu. Používali ho paradoxně více Mayové než Aztékové. Sloužil jednak jako zbraň válečná (prý jim dokázal válečník přeseknout nepřítele na půl), ale i k různým obřadním účelům a k popravám zajatců.

Magická hůl čarodějů z Shodagadu
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 80
Cena: 200000 zl
ÚČ: 10/0
Sféra: různá, více démonů - 9, 6, 6, 18, 3, 4, 12, 15
Délka (sáhy): 2
Druh: lehká/obouruční

Velice mocný artefakt vytvořený na počátku PRVNÍ VÁLKY VĚKU Temnými
theurghy pro Temné mágy a Nekromancery.
Na počátku výroby byla obyčejná kovaná hůl, byla ovšem pobyta
shodagadskou slitinou a do ní byl zaklet démon ochránce (mocnější
obdoba démona strážce) z 9. sféry. Po té byla dřevěná část hole zničena
a do rukojeti zasazena téměř 2 sáhy dlouhá hůl z černé oceli, ta byla
zkována za přispění temného salamandra a železné sochy. Do hole byl
taky zaklet útočný démon z 6. sféry, potom byli do špičky hole
přidělány dva rohy z černého křišťálu, tyhle rohy propůjčovali
uživateli schopnosti kouzlit, protože v nich sídlili démoni.
Po té byli na vrcholek zakovány řetízky s magickými amulety, ty byli
taktéž kouzelné a měli funkci spíše ochrannou.
Do samotné hole bylo ještě vsazeno šest onyxů (drahokamů), které
dokázali ovládat nemrtvé. Takto vznikla Magická hůl čarodějů z
Shodagadu.

Démoni, které hůl vlastní:

Démon ochránce 9. sféra - má stejné schopnosti jako démon ochránce,
ale hod na past je o 3 vyšší a ochromení nepomine jinak než na příkaz
majitele hole.

Útočný démon 6. sféra - útočný démon proti zákonně a zmateně dobrým
postavám, proti nim má o 5 větší SZ a pokud je nějaká dobrá postava
blíže než 100 sáhů začné hůl zářit měsíčním světlem.

Démon knihovník 6. sféra - udržuje představu o kouzelné knize (je to
jen iluze), kouzelník je schopen obracet stránky jako normálně a číst
z knihy jako z normální, v knize jsou uložena tyto kouzla.
-Najdi hrob
-Uhranutí
-Pohleď očima nemrtvého
-Přivolej nemrtvého
-Sebezničující útok
-Sklidni psa
-Ublížení
-Zagarovy oči
-Vyvolej nemrtvého

(kouzla ze seznamu na tomto serveru)
Majitel na jejich seslání musí používat vlastní magenergii nebo
magenergii z manastudny (viz. níže).

Démon žák 18. sféra - do tohoto démona je možnost úkládat postupy
sesílání až 60 kouzel, které je pak možno normálně používat; pokud
hůl změní majitele, může nadále nový majitel sesílat všechna uložená
kouzla; uložená kouzla je také možno smazat z paměti démona.

Démon přehledu o nemrtvých 3. sféra - majitel vždy ví o tom kde se
nachází jeho nemrtví (ti které kontroluje), kteří jsou blíže než 1000
sáhů, vždy má přehled o tom kde je a co dělá (sedí, stojí, bojuje).

Démon vidění nemrtvého 4. sféra - může vidět očima některého svého
nemrtvého (kterého kontroluje), který je blíže než 500 sáhů; vidí
nadále i svýma očima, ale najednou se může koukat očima jen jednoho
nemrtvého.

Démon příkazů nemrtvým 12. sféra - majitel může telepaticky dávat
příkazy svým nemrtvým (těm které kontroluje); příkazy musí být v
souladu s int. nemrtvého a majitel na ně nedostane odpověď, nemrtví
musí být blíže než 1000 sáhů a je na libovůli nemrtvého zda příkaz
splní či ne.

Démon Gamepack na nemrtvé 15. sféra - majitel může do hole ukládat
libovolný počet mágů (max.: 5*int+5*úroveň), které mohou být však
požity pouze na udržování spřízněnosti nemrtvého; to znamená, že
kdykoli požaduje nemrtvý nějakou magenergii (na udržování),
si vezme magenergii z této hole, max. počet magenergie hole je pak
omezen stejně jako by byl omezen majitel, ale majiteli se to vyhne.

To je vše co hůl umí!

Majitelem hole se stane, ten který nad ní bude v naprosté tmě 12 hodin
tančit rituální tance.

Tato hůl může být magenergií napájena pouze z Manastudnice čarodějů
z Shodagadu, neboť tyto dva předměty jsou pro sebe přímo zhotoveny.
Druhým způsobem napájení hole je z vlastních zdrojů magenergie.

Těchto holí bylo vyrobeno 12 do kompletu k manastudnám. Brzy však
byli stejně jako manastudny zapomenuty.

Malý Loonich
Autor: Burgr

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 20
Cena: 500 zl
Magenergie (magy): 50

Malý Loonich je součást prastarého kouzelnického náhrdelníku. Jedná se o zlatý rám, ve kterém je zasazen zelený smaragd. Samotný je to pouze kus šperku, ale společně s velkým Loonichem tvoří magickou kombinaci. Její účinky se však majitel pouze malého Loonichu nemůže dozvědět.

Manastudnice čarodějů z Shodagadu
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 40
Cena: 70000 zl
Magenergie (magy): 500
ÚČ: 10/0
Sféra: 15
Trvání: stále
Délka (sáhy): 1-2
Suroviny (zlaté): 1000
Základ: černý diamant, řetěz o dvanácti článcích
Výroba: měsíc, doma

Toto je mocný artefakt vytvořený Temnými theurgy z Shodagadu pro jejich
přátele čaroděje. Základem je černý křišťál vybroušený do podoby
lidské lebky. Na spodu lebky je díra, kterou je protažen dvanáctičlený
řetěz. Manastudnice má několik zvl. schopností:

-je možno do ní vkládat a vybírat magenergii a to v nulovém čase. max.
počet magů, které může obsahovat je 5*bonus za int. majitele +
5*úroveň majitele; magenergie, kterou kouzelník z manastudnice přebere
nesmí nikdy být větší než je jeho maximálně hranice magenergie
do manastudnice se může vkládat pouze kouzelnická megenergie
-za pomoci manastudnice je možné komunikovat s ostatními majiteli;
to se podobá telepatii hraničářů a provádí se tak, že majitel 3 kola
třese lebkou; třesení řetězů uslyší na 100% každý další majitel blíže
než 1 míle; pravděpodobnost klesá o 1% za každou další míli. Dále jsou
již schopni normálně telepaticky komunikovat.

Majitelem manastudnice může být pouze kozelník (čaroděj nebo mág)
na alespoň 9. úrovni. Rituál se provádí tak, že se zapálí
oheň, manastudnice se k němu blízko položí a čaroděj nad ní bude
celou noc meditovat (alespoň 9 hodin).

Manastudnic bylo stvořeno 12. Dostali je Nekromanti a Temní mágové
v PRVNÍ BITVĚ VĚKU, byli však poraženi a majitelé se rozprchli
všude po světě. Manastudnice byli ztraceny a zapomenuty.

Mandau
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 100
Cena: 100 zl
ÚČ: 4/+1
OZ: 1
Délka (sáhy): 1
Druh: střední/jednoruční

Meč kmene Dajáků, který v překladu z dajáčtiny znamená "lovec hlav". Čepel je přímá, jednostranně broušená, rovná nebo zubatá, cca 50 coulů dlouhá. Jílec z tvrdého dřeva bez záštity. Hlavice je bohatě vyřezávaná do nejrůznějších šamanských a démonických podob a masek, opatřovaná zdobením ve formě vlasů, chlupů, kožek hadů s hlavičkami, kostmi a korálky.

Mannhora obecná
Autor: Norien

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 2 zl 5 st

Mannhora je asi 20 coulů vysoká bylina s temně rudými květy rostoucí v temných lesích.

Je silně aromatická a má narkotické účinky.Postava, která vypije odvar z této rostliny si musí hodit na past Odl-6-1k6 stínových životú/mdloby na 1-6 směn.Kromě toho se bylina používá pro uspávání lovené zvěře.je možné potřít meč nebo šíp tekutinou, která z ní po naříznutí vyteče.

Mast trpasličího vidění
Autor: bigstarchild

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5 mn
Cena: 30 zl
Magenergie (magy): 18 magů
Trvání: 10 hodin
Suroviny (zlaté): 40 zl
Základ: 6 listů z rosalky
Výroba: 3 směny

Postava vidí v noci jako trpaslík.
rosalka{Trpasličí rostlinka} stonek 10-20cm
casto dřevěný a zelené listydá se poznat podle toho že má listy pořád mokré rostew blízko kapradí


Mec Temnoty
Autor: geckon

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 35
Cena: 15000
ÚČ: 9/+3 na dobre nestvury; 3/-3 na zle nestvury
OZ: +6
Délka (sáhy): 1-2
Druh: střední/jednoruční

Tento mec ma vyhodu takovou, ze v boji proti nestvuram, postavam s presvedcenim ZkD, ZmD ma bonus a proti nestvuram s presvedcenim ZkZ a ZmZ postihy.

 

 

Meč Hagalaz
Autor: Ansuz

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 220
Cena: 560 zl
ÚČ: 8/+2
OZ: -2
Délka (sáhy): 1-2
Druh: těžká/obouruční

Meč Hagalaz je zbraň vyráběná v kovárnách na dalekém severu. Je speciálně broušená magickým ledem, který zvyšuje její sílu. Samotné hagalaz znamená krupobití. Meč je velice vzácný, protože ho dokáží vyrobit jen zkušení mistři ze severu. Ti nejsou přívětiví k cizincům, a tak se meč skoro nedá sehnat.

Meč lstivosti
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 15
Cena: 8500 zl
Magenergie (magy): 450
ÚČ: 5/0
OZ: -2
Sféra: 6
Trvání: úroveň alchymisty let
Suroviny (zlaté): 150
Základ: krátký meč
Výroba: 14 dní doma
Druh: lehká/jednoruční

Tento krátký meč vypadá jako obyčejný, ale má paramety 5/+0/-2. Když
ho ale využije zloděj pro svoji zvláštní schopnost, probodení ze
zálohy, tak má 9/+3/-2. Jinak má tenkou, šedivou čepel a většinou není
moc ozdobený.

Meč Sanderských rytířů
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 185 mn
Cena: 5000 zl
ÚČ: 8/+ viz. popis a 6/-2 viz. popis
OZ: -1
Délka (sáhy): 1-2
Druh: těžká/obouruční

Je to meč ze stříbrné oceli , který používali Sanderští rytíři při svých výpravách na nemrtvé.Je lehčí než klasický obouručný meč a má také své výhody i nevýhody.Při boji s nemrtvým má meč +1 k iniciativě a působbí (všem nemrtvým) zranění 7/+4.Ovšem pokud je mečem bojováno proti postavě s zmateně , nebo zákoně dobrým přesvědčením má UČ jen 6/-2.Meč má také tu nevýhodu , že nositel nesmí při jeho používání , respektive nemůže sesílat jakákoliv kouzla a to ani z magických předmětů (vyjma lektvarů).Pokud je nositelem posatva se zmateně , nebo zákoně zlým přesvědčením , meč jí každou hodinu vysaje 1 život.Při zásahu nemrtvého 1. stupně je také 5% ravděpodobnost , že nemrtvý upadne do bezvědomí na 3 kola.

Meč Sardononovy slávy
Autor: Arrxen Alagern

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 30
Cena: pouze darem
ÚČ: 24
OZ: -5
Délka (sáhy): 2
Druh: lehká/obouruční

Tento meč je artefakt slavného bojovníka Sardonona, jediného, který kdy dokázal zvítězit uplně sám nad deseti bazilišky a třemi rudými draky. Právě díky tomuto meči. Tento meč totiž vydává jasnou záři, která má tyto účinky:
1) Na postavy dobré má účinek: léčí 14 životů za kolo a navíc je oslabuje - snižuje jim OČ o 1 za každé 2 kola
2) Na neutrální postavy působí psychicky, a to Past SIL~14~ o síle nic/Paralyzace, v případě neúspěchu o 5 a víc: snížení maxima životů o 1 na pořád.
3)Na zlé postavy působí tak, že jim každé kolo ubírá polovinu stávajících životů (lze i do nuly). Ty se dají léčit jen spánkem.

Kdo tímto mečem zraní inteligentní postavu s přesvědčením ZkD nebo ZmD okamžitě umírá.

Meč Světla
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 20
Cena: 18000 zl
Magenergie (magy): 500
ÚČ: 9/+1 + zvl.
OZ: 1
Sféra: 10
Trvání: stále
Délka (sáhy): 1
Suroviny (zlaté): 1000 zl
Základ: meč bastard
Výroba: měsíc doma
Druh: lehká/jednoruční

Meč slunce je meč bastard, ale jeho kouzlo způsobí, že nositel meče
si myslí, že drží v ruce krátký meč. Tj. meč není prokletý, nositel
si uvědomuje všechny jeho schopnosti, má stále hodnoty i váhu meče
bastard, ale je to zbraň jednoruční lehká. Pokud ho drží ZkZ postava, dostane bodus -5 k úrovni(nikdy není níž než na 1.)Normálně má hodnoty
9/+1/+1, ale proti nestvůrám, nebo postavám s přesvědčením ZkZ má
13/+2/+1. Proti nemrtvým a ZkZ magickým bytostem navíc dává dvojnásobné
zranění.
Zvláštní útok: Když nositel meče svěltla řekne kouzelné slovo (určí se při výrobě)
a zvedne meč v obou rukách nad hlavu, tak se okolí 20 sáhů osvětlí
slunečním světlem (bere se jako nemagické přímé sluneční světlo) a každé
kolo se poloměr světla zvětší o 1k6 sáhů. Maximálně do 100 metrů.
Takto vyvolané světlo začne za 2 kola slábnout a po 1 směně zmimzí docela.

Meč z hvězdné oceli
Autor: Andowero

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 40000zl
Magenergie (magy): 600
ÚČ: 5/+2
OZ: 2
Sféra: 7.
Trvání: 15 let
Délka (sáhy): 1-2
Suroviny (zlaté): 200
Základ: 10 mn hvězdné oceli
Výroba: 15 dní
Druh: lehká/jednoruční

Meč z hvězné oceli, je meč specielně pro kouzelníky, nikdo jiný ho nedokáže používat.
Hvězdná ocel se získá ze spadlých meteorů.


Moplach
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 20
Cena: 60 zl
ÚČ: 3/0
Druh: lehká/jednoruční

Moplach používali bojovníci indického kmene Malabaru. Jedná se o jakýsi velký nůž, nasazený na mosaznými kroužky zdobené násadě, která se svou délkou 30 - 40 coulů blíží velikostí čepele. Ta je široká, dvoubřitá u hrotu zaoblená. Byl nosen bez pochvy a užíván k mnoha účelům (prosekávání džungle byl určitě jen jedním z nich.

Mstitel
Autor: Krusty-cb

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 20
Cena: 50/dokáže vzrobit jen zručný temný efl
ÚČ: 5/+2
OZ: 1
Délka (sáhy): 1
Druh: střední/jednoruční

Mstitel je meč s jednostranou čepelí délky 40-50coulů, je velimi oblímen u temných elfů pro svou lehkost a hbytost v boji. Zbraň jako taková je určená k sekání, ale pro případ bodání je na druhé straně vybavena protisměrnými pilovitými víběžky, které zaručeně pocuchají protivníkovy střeva jako skřetí pálenka.

Náramek železné ruky
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10
Cena: 4645 zl
Magenergie (magy): 160
Sféra: 3
Trvání: 5 let
Suroviny (zlaté): 15 zl
Základ: stříbrný řetízek s granátem (150 zl)
Výroba: 2 dny, doma

Tento náramek po nasazení vylepšuje bojové vlastnosti nositele a to následovně: při boji s jednoruční zbrní se zbraň jakoby zlehčí o 20 mincí a má +1 k obraně zbraně. Postava může mít na jedné ruce jen jeden náramek, když má náramek na každé ruce a bojuje obouruční zabraní, zbraň se zlehčí o 35 mn a má bonus +1 k obraně zbraně. Dá se použít i u štítu.

Výroba: pouze pyrofor od 6. úrovně.

Naslouchátko
Autor: J.J.Blade

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 1 zl

Zvyšuje schopnost zneškodňování mechanismů o 10%. Zároveň se naslouchátkem dá třeba naslouchat přes dveře.

 

Nefritový mor
Autor: Krysař

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 25 mn
Cena: nelze koupit (pouze u elfích mistrů kovářů za 12000 zl.)
Magenergie (magy): 550
ÚČ: 5/+4
OZ: +1
Sféra: 28
Trvání: stále (artefakt)
Délka (sáhy): 1
Suroviny (zlaté): 600 zl. Stříbrná ocel + rudý křišťál

dostřel

- malý: .,-

(sáhy)

- střední: .,-

 

- velký: .,-

Základ: Šavle
Výroba: 3 týdny
Druh: lehká/jednoruční

Temně rudá slitina ze které se vyrábí nefritový mor propůjčuje zbrani nepřiměřenou rychlost a tak s ní dokáží všechny povolání útočit třikrát za dvě kola a magie dodává zbrani sílu která po zásahu vypouští do těla oběti smrtelný jed (past odl /5 nic/5-50 ž během 1 kolas)

Šavle má temně rudou barvu a stříbrnné lemování na rukojetí .

Nekromancerova hůlka
Autor: Nefrit Firebat

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 45
Cena: 35020 zl
Magenergie (magy): 120
Sféra: 11
Trvání: 3 roky
Suroviny (zlaté): 310
Základ: dřevěná hůlka
Výroba: 6 směn

Je to magická hůlka, která usnadňuje práci s nemrtvými.
Může obsahovat vlastní magenergii (záleží na majiteli, jestli ji jí dodá - nabíjení se provádí dotykem), která se používá pro oživování a udržování nemrtvých (nemrtví takto spravování poslouchají držitele hůlky; dokud je v hůlce dostatek magenergie, nevzbouří se). Maximální množství této magenergie je 1200 magů. (do hůlky může vkládat magenergii jen jeden kouzelník respektive nekromat)
Hůlka zároveň slouží jako ochrana před nemrtvými: pokud se tento dostane do okruhu 5 sáhů od hůlky a držitel hůlky s jeho přítomností nesouhlasí, je nemrtvý na dobu své přítomnosti v této oblasti zcela ochromen.

Noha z kravy
Autor: German

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 50
Cena: 5 md
ÚČ: 3-4
OZ: -2
Délka (sáhy): 2
Základ: krava
Výroba: smena
Druh: lehká/jednoruční

Krave sa odtrhla noha a tak som ju proste použil v boji.
Valečnik Gerg orkská nora

Nohy sošky draka Xyliantora
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 20 mn
Cena: není


Jsou to 4 o průměru asi 8 coulů silné nohy , jsou spojeny s tělem.Toto je další část , která se ztratila.Nohy můžou svému vlastníkovi 1 za den propůjčit na 2 hodiny neúnavnost při chůzi , klusu a běhu ! nikoli při sprintu !.Vlastník také na tuto dobu získá i do nohou větší sílu a tak jeho UČ u kopu se zvýší o 3.Může také např. prokopnout stěnu dřevěné truhlice , ale s tou nevýhodou , že za každý coul tloušťky stěny je zraněn za 1 život.Není možno prokopnout stěnu tlustší než 20 coulů.Železo prokopnout nelze.A dřevo pokované železem způsobuje dvojnásobné zranění při prokopávání , a je možno prokopnout jen 13 coulů.

Nornyho Dveřník
Autor: chemik

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 6
Cena: 500000
Magenergie (magy): 2000
Sféra: 28
Trvání: Artefakt

Tento malý a nenápadný klíček si vyrobil legendární theurg Norny aby mohl šmírovat svou nedávno omlazenou manželku, jejíž vzhled lákal okolní muže ke smilstvu.Díky němu mohl cestovat do jakýchkoli dveří na zemi. Ovšem neuvědomil si, co vlastně dokázal. Vytvořil si tím neomezený přístup ke všem sférám. Stal by se nejvýznamnějším theurgem všech dob kdyby si omylem nezatopil v kamnech ze svých poznámek a v návalu zlosti začal kolem sebe metat ohnivé hlíny což byl jeho konec. Dveřník však měl pud sebezáchovy a utekl.Od té doby je stále na utěku.odměna za chycení cca 20 zlatých.

Númenorojská Mithrilová Zbroj
Autor: Bilbo

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 400
Cena: 125000 zl
Magenergie (magy): 1500
OZ: 13
Sféra: 20
Trvání: stále
Suroviny (zlaté): 15800
Základ: mithrilová rytířská zbroj

Tato artefaktová zbroj vypadá jako "obyčejná" stříbrná rytířská zboj s helnou. Při podrobněším prohlédnutí je poznat mithril. Na hrudním plátu je vyryta hora s obtočeným drakem. To je znakem Númenorojského císařství, jehož císař si nechal tuto zbroj vykovat.
Navíc má zbroj i schopost kouzlit:
Kouzla:
1-Zvětš Sílu(5 mg),Zvětší sílu o 1
2-Zvětš Odolnost(5 mg),Zvětší Odolnost o 1
3-Zvětš Obratnost(5 mg),Zvětší obratnost o 1
4-Zvětš Inteligenci(5 mg),Zvětší inteligenci o 1
5-Zvětš Charismu(5 mg),Zvětší charismu o 1

-Všechna výše uvedená kouzla trvají 2 směny a vyvolávsjí se ihned.

6- Ztvrď zbroj(40 mg),Zvětší OZ o 10-trvání 5-kol. (vyvolání 1 kolo)

Magii vloží do zbrojě theurg při výrobě a to ve velice nevýhodném poměru 1:10. (tzn. vluží 2000 magů a v meči jich bude jen 200). Navíc neexistuje žádný způsob, jak magii do zbroje přidat. Přibývá jen samovolně a to jeden mag za rok. Pokud už žádnou nemá, tak se rozpadne v prach.


Obří palice
Autor: dudlik

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 180
Cena: 900
ÚČ: 8/+2(+3)
OZ: -2
Délka (sáhy): 1,5
Druh: těžká/obouruční

Je to vlastně kladivo (obří) které najde oblíbení hlavně u válečníků. Smějí ho používat pouze postavy velikosti B a větší. Její útočnost se mění s tím, jestli má na útočných plochách přidělané hřeby. Násada je vyrobena z pevného dřeva, na kterém jsou přidělána držadla.

Ochrana před započatím aneb starodobý prezervativ
Autor: vévoda Arutha

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 0,1
Cena: 1 měďák
Magenergie (magy): -
Sféra: -
Trvání: Až do použití.
Suroviny (zlaté): -
Základ: telecí střívko
Výroba: -

Toto hladce sešité sřívko jen značně oblíbeno v rodinách o více než 8 členech, nebo u milenců, kteří se nechtějí svázat se svou milovanou nechtěným potomkem.
Při nasazování je nebezpečí, že se prezervativ protrhne. Je to past Obr-1(3)- nic/protržení. Údaj v závorce platí, pokud to dotyčný/dotyčná dělá poprvé. Proto se často stává, že nasazování provádějí ženy, jelikož jsou obratnější.
Při souloži je pravděpodobnost protržení právě 20%.

Oči sošky draka Xyliantora
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2 mn
Cena: není


Tuto část má pravděpodobně necromacer , který přepadl alchimistu Spoka.Provádí s nimi spoustu pokusů , podle kterých chce zjistit , kde se nachází další části sošky.To se mu ale nikdy nepovede , jelikož to nejde.
Jsou to dva skvostně opracované diamanty nabité magickou energií.Z každého oka může za den vyšlehnout 1 ohnivá střela , která zraní za 9-29 (3k6 +5) životů. A oběť si po úspěšném zásahu hází na past Odol.~5~vzplanutí / nic.Pokud oběť vzplane začne hořet a ztrácí každé kolo 6 životů , pokud jí někdo neuhasí dříve než její životy klesnou na nulu , zemře.Oči jsou vždy pohromadě nemůžou se od sebe vzdálit dále než 1 sáh , magická energie , která proudí mezi nimi to nedovoluje.Ohňomet
Autor: Cynhyrchwyr

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10 mn (bambus), určí PJ
Cena: 5 st (bambus), určí PJ
ÚČ: 2/0
OZ: -2
Délka (sáhy): 0,5

dostřel

- malý: 11

(sáhy)

- střední: 20

 

- velký: 29

Druh: lehká/jednoruční

Jedná se o trubici asi půl sáhu dlouhou, širokou od 5 do 8 coulů, kterou se vymršťují speciálně vyrobené střely. Trubice je kovová nebo bambusová (případně podobný materiál - pevný, špatně zapálitelný). Jedná se o zbraň střeleckou (metací), funguje na principu odstředivé síly (podobně jako prak). Jako střelivo používá umně sešitá střívka, naplněná olejem (nebo jinou hořlavinou). Projektily mají kulový tvar a jsou taktéž pomazáná (promáčena) hořlavinou. Pro použití v boji se totiž jeden konec trubice namočí do hořící smůly (případně jinak zapříčiní, aby okolo výpustního otvoru byl plamen), do druhého konce se vloží projektil a trubicí se prudce máchne do směru, kterým chceme střílet a zbytek ponecháme osudu. Zásah touto zbraní nezraňuje přímo, ale při úspěšném útoku se o cíl rozprskne hořlavina a zraní ohněm za 7-14 životů.
Při opatrném zacházení s touto zbraní a absolutně kvalitním materiálem (střelivo, trubice) je pravděpodobnost pouze 5%, že se něco nepovede a oheň se rozprskne na nás. Při použití narychlo vyrobených projektilů, případně při přílišné ležérnosti při střílení se riziko popálení sebe sama zvyšuje na 50%.

 

 

Oko paladina
Autor: ElsAbat

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): -
Cena: -
Magenergie (magy): 100
ÚČ: -
OZ: -
Sféra: 5
Trvání: stálé
Délka (sáhy): -
Suroviny (zlaté): -

dostřel

- malý: -

(sáhy)

- střední: -

 

- velký: -

Základ: -
Výroba: -

Ty to přívěšky mají představení řádu a darujího ho paladinovi za mimořádné zásluhy v boji, za vysoký počet bodů při paladinských zkouškách, nebo se dědí z otce na syna.
Schopnosti přívěšku:
1)Přívěšek pozná postavy, které jsou zlé(v kruhu 10sáhů od paladina)
2)Svaté blesky
20magů
5nemrtvých
30sáhů od paladina
3)Uzdrav
Přívěšek vyléčí paladinovi jednou denně 2k10 života.
Motto přívěšku= Zlí musí zemřít, proto pokud se přívěšku dotkne postava, která je zákoně zlá nebo zmateně zlá hodí si 1k10.
Přívěšku se doplní magy o půlnoci.Oko temnot
Autor: Nefrit Firebat

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 25
Cena: 25000 zl
Magenergie (magy): 250
Sféra: 9
Trvání: stále
Suroviny (zlaté): 500
Základ: diamantový krystal
Výroba: 3 měsíce/doma

Tento prastarý magický artefakt dříve sloužil temné koalici zákonně zlých kouzelníků a alchymistů. Vypadá jako čočka z temného černého skla (i když je to diamant). Tuto barvu získal při výrobě.

Vlastnosti:

- zásobník magenergie: Může obsahovat až 10xInt(bonus) + 5xÚr majitele magů (doplňuje a čerpá se dotykem). Může to být jak kouzelnická, tak alchymistická magenergie.
- knihovna kouzel: slouží jako klasická kouzelníkova kniha (ale číst v něm může jen majitel, a to při dotyku - vidí před sebou stránky knihy, kterými může normálně listovat)
- komunikace: Majitel může komunikovat s ostatními majiteli jiných exemplářů. Funguje to jako telepatická komunikace hraničářů.
- léčení: dokáže léčit majitele za svou obsaženou magenergii (3 magy/1život)
- transformace magenergie: mění kouzelnickou magenergii na alchymistickou a naopak (10magů kouzelnické = 1 mag alchymistické)
- vlastní inteligence 9/-1 (komunikuje telepaticky se svým majitelem a umí sesílat kouzla, která obsahuje)

Aby se nositel tohoto artefaktu stal jeho majitelem, musí se s ním spojit poutem krve: Jednoduše na něj vylije svou krev (za 25 životů) a pak nad ním celou noc medituje. Po tuto dobu se jej musí dotýkat rukou a nechat ránu pomalu krvácet do ohně (což jej může stát život, pokud neodhadne velikost rány). Rituál je dokončen s prvními paprsky slunce.

Na světě existuje několik desítek exemplářů (přesný počet znali pouze kouzelníci a alchymisté, kteří se podíleli na výrobě).

Olgerův Meč
Autor: Olger

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 90
Cena: nevyčíslitelná
ÚČ: 10/+5
OZ: +5
Délka (sáhy): 2
Druh: střední/obouruční

Tento meč nosil jeden z největších hrdinů ve službách dobra. Tento meč je ukován ze slitiny stříbra, zlata a nejlehčího a nejsilnějšího lidského kovu. Je ukryt v hoře Koliptanekus, do které když někdo vstoupí, vrátí se až za 100 let, i když jemu bude připadat že tam byl 1 den. Pokud tam vstoupí člověk muž (to není diskriminace) válečník s ZKD přesvědčením z rodu tří lvů a tří srdcí, hora ho nezmate a vrátí se za tu dobu kterou tam opravdu strávil.(pozn. 1 den)
Pokud s touto zbraní utočíš na humanoidní nestvůru se ZMZ nebo ZKZ, připiš si k útoku bonus +3. Pokud ale zaútočís na nestvůru s ZmD nebo ZkD - vždy ji zraníš jen za 1 život.

Otvírací dýka
Autor: Andowero

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10
Cena: 15zl
Magenergie (magy): 2
ÚČ: 3/+1+zvl.
Sféra: 1.
Délka (sáhy): 1
Suroviny (zlaté): 2
Základ: dýka
Výroba: 1 den
Druh: lehká/jednoruční

Je to normální dýka, kdy zasáhne protivníka alespoň za 8 živ, do protivníka se zabodne (pokud na sobě má brnění šupinové a nižší), otevře se, a způsobí zranění za 2k10 živ. Nedá se použít jako vrhací zbraň.

Páčidlo
Autor: Spock

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 50
Cena: 20 zl
ÚČ: 2/0
Délka (sáhy): 1
Druh: střední/obouruční

Tato sáhová zbraň - pomůcka na otevírání truhel dveří a podobných věcí, využívá vlastnosti páky (poměr 1:4), to patřičně upravuje hod na past, při otevírání truhel a dveří. Takto oteřené dveře a zámky jsou nadobro zničené a navíc takové vylomení dveří automaticky ztrácí iniciativu. U páčídla je ryziko sklouznutí, které je docela nepříjemné: past obr~4~nic/zranění 1-3 životů. Jeho zakoupení nebo vlastnictví vyvolává podezření místních.

Parang
Autor: Osina

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 80
Cena: 180 zl
ÚČ: 4/+1
OZ: 1
Délka (sáhy): 1
Druh: střední/jednoruční

Parang je variace malajské mačety, čepelí jednostraně broušenou, někde v první třetině nad příčkou zalomenou v tupém úhlu, takže tvarem připomíná bumerang.

Pavéza
Autor: Ethan

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 200
Cena: 1 zl 5 st
ÚČ: pouze zvl.
OZ: 5

Pavéza je asi 50 coulů široký a 180 coulů vysoký štít obdélníkového tvaru. Je ze dřeva a vyrábí se hlavně v Pavii, podle které dostal své jméno. Většinou na ní bývají vyobrazeny rodové znaky nositele nebo jeho pána.

Pokud se někdo kryje za pavézou, tak velikost A nemůže útočit, B má postih -2 k ÚČ a C má postih -1 k ÚČ.

Používá se především na obranu střelců, kteří potřebují znovu nabít své kuše nebo před útoky jezdců na koních či jiných jezdeckých nebo leteckých nestvůrách. Mimo bitevní pole pak nachází uplatnění ve vybavení městských pořádkových sil, kde slouží k potlačení demonstrací, či obraně města přímo v jeho ulicích.

Zvláštní útok: prorážení davu. S pavézou lze také prorážet dav, pokud má tento kam ustupovat (není možné jej nijak "komprimovat"). Je to past Sil pavézníka-Sil proráženého~8~proražení o 1 sáh/nic. Neúspěšný pokus je možno opakovat až po 1k6 kolech, úspěšný hned v kole následujícím.

Pekelná šavle
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 40
Cena: 11000 zl
Magenergie (magy): 280
ÚČ: 7/+1
OZ: 4
Sféra: 5
Trvání: 3k12 let
Délka (sáhy): 1
Suroviny (zlaté): 100
Základ: dobrá šavle (200 zl)
Výroba: 14 dní doma
Druh: střední/jednoruční

Vypadá jako lehce narudlá šavle s velice ostrou a pružnou čepelí.
Má parametry 7/+4/+1 a když s ní někdo bojuje v přírodě a v teplém
prostředí(např. džungle, subtropy, horké léto,..) tak přidá 1k6
zranění ohněm do útočnosti. Navíc po každém útoku, kterým postava
někoho zabije, dostane jeden útok navíc(jen jednou v kole).

Plášť Chodcú
Autor: Arragorn

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 40
Cena: 185 zl

Tento plášť chrání proti kouzlúm hraničářú,telepatii,teplotě, dešti,sněhu,vítru

Polní lopatka
Autor: Ethan

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 30
Cena: 4 st
ÚČ: 3/+1
OZ: 1
Délka (sáhy): 1
Druh: lehká/jednoruční

Nástroj pěšáka k hloubení zákopů, vršení náspů a dalším jeho úkolům v rámci zákopového válečnictví. Není však zdaleka určena pouze vojákům, její přednosti ocení každý dobrodruh. Vyhloubit nebo zamaskovat ohniště by byla bez polní lopatky pořádná dřina (a to vůbec nemluvíme o tom, že postavy musí i v přírodě chodit na záchod a jak myslíte, že zamaskují své výtvory? :o) ).

I když je uvedeno, že je to lehká jednoruční zbraň, tak pro potřeby kopání a rytí je pochopitelně obouruční.

 

 

Prsten počasí
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 20000 zl
Magenergie (magy): 680
Sféra: 14
Trvání: 3k6 let
Suroviny (zlaté): 535 zl
Základ: ještě nepoužitý astron, mithrilový prstýnek
Výroba: měsíc, doma

Tento předmět vlastně není prsten, ale maličký astron zasazený v mithrilu. Může lehce ovlivňovat počasí, dokáže přivolat slabý déšť nebo ho zastavit. Tato změna trvá nejdéle 2 hodiny. Dokáže také lehce měnit teplotu a to o 1-2 stupně.
pro PJ: Za každé použití klesá magenergie o 2k6 magů. Vždy jednou za měsíc klesne magenergie o 10 magů. Na začátku má prsten 680 magů.

Vyrábí ho otheurg od 15. úrovně.


Prsten úniku
Autor: Elrond

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5 mn
Cena: 1250 zl
Magenergie (magy): 250 magů
Sféra: 6
Trvání: 3 roky
Suroviny (zlaté): 250 zl
Základ: zlatý prsten
Výroba: 5 dní; doma

Tento prsten vyrobil pro svého bratra hobit alchymista zvaný Runox, když zjistil, že chce vyloupit jeden z nejlépe střežených domů ve městě kde žili. Měl svého bratra rád a za žádnou cenu nechtěl, aby ho chytli… Je to zlatý prsten na kterém jsou vyryty stříbrné runy. Tento prsten umí vyvolat kouzlo dým a zároveň kouzlo teleport jednou během dvou dnů, kdykoliv si to jeho nositel bude přát(Podmínkou je, že nositel bude v ohrožení). Dým se vyvolá hned jak si to nositel bude přát a hyperprostor II Jen pár sekund po tom. Nositel nemůže určit kam bude teleportován, protože to určí prsten sám, tak aby jeho nositel nebyl v ohrožení. Dým bude vyvolán, tak velký, aby zakryl celou postavu. Dým bude trvat jen 2 kola pak se rozplyne.

Prsten zdraví
Autor: bigstarchild

Použito z:www.drd.cz
Cena: 2000 zl.
Magenergie (magy): 150
Trvání: 1 rok
Základ: stříbrný prsten+ametyst
Výroba: 1 týden

Prsten je schopen denně vyléčit 6 životů
z lehkých zranění.

Prsten zeleného bumerangu
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 3170 zl
Magenergie (magy): 100
Sféra: 2
Trvání: 2 roky
Suroviny (zlaté): 20 zl
Základ: stříbrný prsten se safírem(150 zl)
Výroba: 7 dní, doma

Je to stříbrný prsten s pěknám smaragdem.
Kdo si tento prsten nasadí, získá násedující bonusy: +1 k UČ při střelbě, +2 k UČ při vrhání, a +3 k UČ při vrhání hvězdicí.

dokáže ho vyrobit pyrofor od 6. úrovně.

Přilba Sanderských rytířů
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 15 mn
Cena: 500-800 zl
OZ: 1

Je to stříbrná přilba s malými křídly po stranách.Používali ji za dávných dob rytíři z řádu Sander.To byli vymítači nemrtvých.Nositel této přilby dostane +1 k OČ a ještě +3 k OČ př boji s nemrtvým všeho druhu.

Raltova čtečka
Autor: Slark

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 20mn
Cena: 2500
Magenergie (magy): 136
Trvání: 20směn
Suroviny (zlaté): 254
Základ: mramorová koule + zlato(bílé)
Výroba: 10 dní doma

Jedná se o malou mramorovou kouli pokrytou znaky z bílého zlata. Pokud ji postava vezme do holých rukou (ne přes rukavice apod.) hodí si proti pasti
Int~12~nepřečte/přečte. V případě úspěšného hodu se nestane nic a postava je vůči čtečce imuní. V opačném případě se v kouli po dobu dvaceti směn budou zobrazovat všechny její nevyřčené myšlenky a ty může při pohledu na kouli každý vidět. Koule se nedá rozbít zbraní a při zásahu energetickým kouzlem je past pro všechny v okolí 15 sáhů Obr~20~nezasáhne/zraní(11+2K10)životů.

Rapír
Autor: Moravius

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 26 zl
Cena: 30zl
ÚČ: 5/+1
OZ: -1
Délka (sáhy): 90-100 coulů
Druh: lehká/jednoruční

Rapír je jednoruční bodná zbraň,využívaná především zkušenými šermíři.Dá se používat i kombinovaně(rapír+dýka).čepel tohoto meče bývá široká zhrube kolem 1.5-2.5 coulu.
Můžou využívat i zlodějové. Kovová zbroj má proti rapíru KZ dvakrát větší.

Reflexni luk
Autor: GouRanGa

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 50
Cena: 550 zl
ÚČ: 6/+3
OZ: -2

dostřel

- malý: 20

(sáhy)

- střední: 45

 

- velký: 70

Je to velmi dobrý luk, který vyrobili Stolini a elfové (jakkoliv je to divné). Při výrobě byly použity ty nejlepší materiály (jako tětiva z elfích vlasů), a proto je tak drahý. K ÚČ se přičítá 2*Obr a může ho používat pouze postava se silou větší než 17.
Tento luk je prakticky nemožné sehnat, dal by se považovat za takový "nemagický artefakt".

Rudý meč
Autor: Thendyl

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 40
Cena: 100000zl
Magenergie (magy): 800
ÚČ: 6+0
OZ: +1
Sféra: 20
Trvání: pořád
Délka (sáhy): 1
Suroviny (zlaté): 100zl
Základ: bastard
Výroba: 3 týdny
Druh: těžká/jednoruční

Je to klasický meč bastard, který umí seslat rudé blesky. Blesky mají 98% pravděpodobnost seslání .V noci i za světla rudě září. Na den má 55 magů. Jeho nositelem je nestvůra jménem Kabal. Tento meč může vyrobit theurg od 30. úrovně. O půlnoci se magenergie doplňí.

Salamandrův prsten
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 8470 zl
Magenergie (magy): 250
Sféra: 5
Trvání: 6 let
Suroviny (zlaté): 120 zl
Základ: platina stříbro 5 malých rubínů(350 zl)
Výroba: 14 dní doma

Prsten má 2 magy na den a umí jen jediné kouzlo. To stojí právě dva magy, má dosah 2 sáhy a zraní za 3k6 ohněm. Prsten při styku s vodou ztrácí do konce dne svou magenergii(např. při dešti) Pokud je prsten ale hodinu ve větším ohni, přibude mu jeden mag( i nad maximum). Je-li někdy v prstenu 1k8+2 nebo více magů z prstenu vylétnou výboje za všechnu magenergii a jeden týden se nedobíjí. Kolik je max. počet magů v prstenu si hodí PJ jednou při výrobě. Alchymista nikdy neví jak na tom je.

Vyrábí ho theurg od 8. úrovně.

 

 

Samomířící šíp
Autor: Andowero

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 1mn
Cena: 60zl (200zl 10 šípů v toulci)
Magenergie (magy): 20
ÚČ: 0/+5
Sféra: 4.
Trvání: 2 roky
Suroviny (zlaté): 20

dostřel

- malý: +10sáhů

(sáhy)

- střední: +15sáhů

 

- velký: +20sáhů

Základ: zlatý šíp
Výroba: 3 směny

Tenhle zlatý magický šíp vždy zasáhne a vždy zraní alespoň za 1 živ.

Samozatavovací skoby
Autor: Spock

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 50 zl
Magenergie (magy): 5
Trvání: dva roky
Suroviny (zlaté): 2
Základ: horolezecká skoba (1 st)
Výroba: 1 směna

Tyto skoby mají oproti ostatním skobám tu výhodu, že se samy zataví do podkladu (skály, zdi,...). Bohužel už poté nejdou vyndat. Ale i přes to je lezení s nimi, maximálně bezpečné, rychlé a především lehčí (o 25%). Při pádu se postavě nepočítájí zranění na výšku ve které se nachází, ale na výšku která ho dělí od nejbližší skoby pod ním. Asi nemusím připomínat, že se postava ke skobám musí přavazovat (jistit se). Pokud tak neučiní, to že je tam zarážela dělala zbytečně. Cena samozatavovacích skob je vysoká kvůli tomu, že je na výrobu potřeba magenergie.

Samurajský meč
Autor: zozot

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 90
Cena: 400 zl
ÚČ: 8/+1
OZ: -1
Délka (sáhy): 2
Druh: střední/obouruční

Celkem dlouhý meč, možná trochu těžší k sehnání.

Scimitar
Autor: KosTival

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 55
Cena: 60
ÚČ: 7/-2
OZ: +2
Druh: těžká/jednoruční

Scimitar je znam pro svou neskonalou eleganci v rukou mistru sermiru. Nejznamejsi uzivatel hned dvou scimitaru byl Drizzt jediny zijici temny elf na povrchu.
Je to lehce ovladatelna zbran, ktera vsak neda takove smrtici rany jako tezsi zbrane. Nejni lehce k sehnani a dokaze je vyrobit pouze velmi zrucni kovari.

Sipy
Autor: xerno

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): zalezi na duhu
Cena: zalezi na druhu
ÚČ: zalezi na duhu
OZ: ako sip
Délka (sáhy): zalezi na duhu

dostřel

- malý: zalezi na duhu

(sáhy)

- střední: zalezi na duhu

 

- velký: zalezi na duhu

Sipy

Rozhodol som sa pridat par novych druhov sipov, ja a moja druzina sme si uzili celkom srandy pri hre s nimi, ked Alkibiades strelil s mechanickym sipom spiona, no chcel mu len zabranit v uteku a spion prisiel o nohu v kolene a vykrvacal skorej ako nieco vyklopil.

Takze:

Ohnive sipy, spravidla sa nepouzivaju na utocenie, je jasne, ze po zasiahnuti a vbodnuti do tela zhasnu. Pouzivaju sa na za zapalovanie budov, lesov, odpalovanie nalozi na velke vzialenosti, su ucinne, lebo po zapaleni, a vystreleni, je pravdepodobnost len 7% ze zhasnu.

-pri zapalovani kresadlom ma strelec -4 k iniciative, ved to trva nejaku tu sekundu
-pri odpalovani od sviecky -2 k iniciative
-pri odpalovani z pochodne a ohnu -1 k iniciative

Sipy sa daju kupit skoro u kazdeho obchodnika so sipmi, daju sa vyrobit pomerne lahko, spicka sa obali handrou, namoci sa v smole alebo oleji, da sa pridat aj prach z rachejtli.

Dostrel
Maly-10
Stredny -50
Velky-70

Cena-1 zl 10 kusov
Vaha- 3m/kus
Jedovate sipy

Nejde o sipy, ktore su namacane v jede, na spicke je pod hrotom specialne upraveny flakonek do ktoreho sad a napustit jed, pri zasiahnuti sip vnikne do tela obeti a pri naraze sa robije flakonek a v rane to vypusti plnu davku jedu, takze sad a pridat mnoho viac ako pri namacani.

Dostrel sa znizuje o 5 siahov na vsetky dostrely od normalneho sipu

Cena- 1zl kus

Kyselinove sipy

Tieto sipy nemaju ziaden hrot, namiesto neho je tam namontovany flakonek s tvarom trojuholniku aby lepsie letel, po zasahu sa rozbije a zavisi na tom co bolo vo flakonku.
Do flakonku sad a pridat jablcna vona alebo ine plynu a da sa pouzivat na uspavanie strazi ale aj ako tichy zabijak.

Dostrel je rovnaky ako u normalnych sipov cena je 1zl kus! Vaha 4m/kus
Piskacie sipy

Ide o drevenne sipy bez hrotov, ktore su vyrezane do spiraly a po vysreleni vydavaju prenikavy piskaci zvuk, pouzivaju sa ako signalizacne sipy, ale nieje nad kretivitu postav ze;)

Dostrel je dvojnadsobny ako normalny sip, no neda sa s nim utocit, 0/+0 pri zasahu tvora.

Cena 1zl 15 kusov vah 1m/kus

Dymove sipy

Moje oblubene sipy, daju sa zohnat u alchymistou, ktory si vedia zarobit peniazky, na spici je mala ampulka, do ktorej alchymista prida prach, farbivo a nejake jeho tajne ingrediencie, po robiti flakonku zacne unikat farebna para, ktora zahali priblizne 20*20 siahov.

Dym sa da vybrat- zeleny, zlty, cerveny, modry a cierny.

Cierny bol moj oblybeny do noci, strazesi neuvedomuju, ze nic nevida lebo dym, proste je husta noc. Daju sa kupit aj s otravenym dymom.

Cena otravenych je troj nasobna

Cena dymovnic podla farby

Zelena-2zl 7 kusov
Zlta- 2zl 10 kusov
Cervena 3zl 7kusov
Modra 2zl 4 kusy
Cierna 5zl 10 kusov

Dostrel je dvojnasobny ako normalny sip, zranovat sam nezranuje 0/+0Vaha 5m/kus


Sipy so spetnymi hacikmi

Ide o sipy, kore su do tvaru x, pri zasahu sa zaboria do tela obete aje velmi tazke ich vitahnut, vacsinou sa sposobi omnoho vacsie zranenie pri vitahovani. Pri utoku sa utocnost sipu pocita ako -1 no pri zasahu sa sip zabori a je 80% sanca pri vytahovani, ze si obet poskodi tkanivo za 1-6 zivotou, za kazdy pokus o vytiahnutie, po neuspesnom vytiahnuti sa pasca znizi o 5% a sip sa jemne posunie, no ostava stale v rane, doctor ma 50% sancu. IDe o sipy, ktore sposobuje velmi neprijemne a dlho sa lieciace cranenia.

Cena sipu je 1zl 2 kusy, no vacsinou su ilegalna.
Dostrel je rovnaky ako u normalneho sipu
Vaha 2m/kus


Mechanicke sipy

Ide o tie najhorsie sipy, starch z nich ma snad kazdy, pretoze rana je vacsinou smrtelna!
Sipy su ilegalne skoro vsade a predaj je zakazany, preto su aj extremne drahe. Ide o sip, ktory sa pri narze otvara. Pri naraze na telo a preniknuti donho sa asi po sekunde po naraze otvori do tvaru kvetu, rozmery su asi 5x5 coulou a listy kvetu su ostre ako ziletky. Je skoro nemozne sip vytiahnut bez operacie. Sip sposobi zranenie za 1k10+5 zivotov pri otvoreni v tele a zalezi od toho kam zasiahne, brucho a creva su vacsinou smrtelne pre kazdeho. Vidite, ze tento sip je zabijak mezdzi sipmi a je aj velmi tazke ho zohnat, preto dbajte na to, ze sa neda lupit na kazdom rohu a pri najdeni sipu policiou to bude mastna pokuta a mozno aj basa.
Pokus sip vytiahnut je podobny ako u sipu so spetnymi hacikmi az na to ze pasca je 90% neuspech a zranenie je 1k10 zivotov. Pasca sa znizuje po 3 dolu po kazdom pokuse.
Sip sposobuje zranenie aj pri pohybe, takze si nepredstavujte, ze dostanete ranu do bruch, postavite sa a bojujete dalej, pri kazdom vacsom pohybe sposobi zaranenie za 1k6 zivotov.

Cena sipu je 20zl za kus

Vaha je 10m/kus

Dotrel
Maly 5
Stredny 12
Velky 18

Poznamky autora:
Sipy ozivia hru, aspon mne sa to osvedcilo, da sa s nimi vymysliet mnoho peknych kuskou ako prepady a atentaty, no proste to bola sranda a Alkibiades to moze potvrdit.
Cenu sipov si pretvotre na vase podmienky ak mate svet milionarov, bude to podstatne vacsia cena.


Sirky
Autor: Wiza

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 7
Cena: 3 zl 7 st

Obyčejné sirky používané hlavně dobrodruhy a bohatými měšťany. V krabičce je 15 sirek. Krabička je ze dřeva a za 3 zl se dají koupit jen sirky.

Sirtek
Autor: Gof-ork

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 100
Cena: 10000 zl
Magenergie (magy): 350
ÚČ: 10/+7
OZ: +1
Sféra: 6
Délka (sáhy): 2
Druh: těžká/obouruční

Je to válečné kladivo vyrobené trpaslíky a nejlépe ho umí používat právě trpaslíci s přesvědčením neutrálním a lepším. Pro ty také platí tyto speciální věci: zbraň není možné vyrazit z ruky, při vyrážení dveří zbraní se kladivo neporušuje a zranění způsobené jejímu nositeli je jen poloviční (zaokrouhluje se nahoru). Kladivo pozná všechny zlé tvory a v jejich přítomnosti začne tamně hučet.

Skadarská obětní dýka - živel ohně
Autor: Starojda

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 250 zl
Magenergie (magy): 5
ÚČ: 1/+1
OZ: -2
Délka (sáhy): 1
Druh: lehká/jednoruční

Dýka používananá Skadarskými kněžími k rituálním obřadům. Je to jedna ze sady čtyř dýk. Obsahuje magenergii (5 magů), která lze destilovat alchymistou. Po destilaci nelze dýka použít opět k obřadu. Pokud je použita k obraně zbraní, je 10% šance, že se přelomí čepel (magenergie zůstává v drahokamech, cena klesá na cca 150 zl).

Tato dýka je dýka živlu ohně. Rukojeť je osázena čtyřmi červenými diamanty v hodnotě cca 120 zl.

Skadarská obětní dýka - živel vody
Autor: Starojda

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 240 zl
Magenergie (magy): 5
ÚČ: 1/+1
OZ: -2
Délka (sáhy): 1
Druh: lehká/jednoruční

Dýka používananá Skadarskými kněžími k rituálním obřadům. Je to jedna ze sady čtyř dýk. Obsahuje magenergii (5 magů), která lze destilovat alchymistou. Po destilaci nelze dýka použít opět k obřadu. Pokud je použita k obraně zbraní, je 10% šance, že se přelomí čepel (magenergie zůstává v drahokamech, cena klesá na cca 150 zl).

Tato dýka je dýka živlu vody. Rukojeť je osázena čtyřmi modrými diamanty v hodnotě cca 110 zl.

Skadarská obětní dýka - živel vzduchu
Autor: Starojda

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 230 zl
Magenergie (magy): 5
ÚČ: 1/+1
OZ: -2
Délka (sáhy): 1
Druh: lehká/jednoruční

Dýka používananá Skadarskými kněžími k rituálním obřadům. Je to jedna ze sady čtyř dýk. Obsahuje magenergii (5 magů), která lze destilovat alchymistou. Po destilaci nelze dýka použít opět k obřadu. Pokud je použita k obraně zbraní, je 10% šance, že se přelomí čepel (magenergie zůstává v drahokamech, cena klesá na cca 150 zl).

Tato dýka je dýka živlu vzduchu. Rukojeť je osázena čtyřmi čirými diamanty v hodnotě cca 100 zl.

 

 

Skadarská obětní dýka - živel země
Autor: Starojda

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 240 zl
Magenergie (magy): 5
ÚČ: 1/+1
OZ: -2
Délka (sáhy): 1
Druh: lehká/jednoruční

Dýka používananá Skadarskými kněžími k rituálním obřadům. Je to jedna ze sady čtyř dýk. Obsahuje magenergii (5 magů), která lze destilovat alchymistou. Po destilaci nelze dýka použít opět k obřadu. Pokud je použita k obraně zbraní, je 10% šance, že se přelomí čepel (magenergie zůstává v drahokamech, cena klesá na cca 150 zl).

Tato dýka je dýka živlu země. Rukojeť je osázena čtyřmi zelenými diamanty v hodnotě cca 120 zl.

Soška draka Xyliantora
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 50 mn
Cena: nelze koupit
Magenergie (magy): Obrovské množství.Nikdo nemá ani tušení kolik musel alchymista Spok vynaložit mg na její sestrojení.
Sféra: není známo
Trvání: stále ale spec.
Suroviny (zlaté): není známo
Základ: soška draka + životní energie draka Xyliantora

Je to asi 40 coulů vysoká a 25 coulů široká soška draka.Drak má otevřenou tlamu temně rudé oči dlouhý ostnatý ocas , silné nohy a blanitá křídla.Šupiny draka jsou velké a celé černé.Tuto sošku kdysi dávno vytvořil alchymista Spok.Ovšem tato soška není kompletní.Nikdy ji nikdo nenajde v celku vždy se dá najít jen 1 část , pokud už ji dříve někdo neskládal.Skládá se z 5 částí a to jsou.Dračí nohy , tlama , oči , ocas a křídla sošky.HISTORIE:-,,Kdysi dávno žil stínový drak Xyliantor , který škodil lidem jak jen to šlo.Když jednou v zemi Trenavom vedl útok nemrtvých na město Fanrum byla na obranu města povolána velká armáda a útok se nezdařil.Tehdy Xyliantor utrpěl těžké zranění a z boje utekl.Schoval se v obří jeskyni , která vedla hluboko pod zem , aby vyléčil svá zranění a uložil se k dlouhému spánku.V tu dobu se, ale jeden mág Beraq, který se také zúčastnil bitvy zapřísáhl , že draka najde a zabije.Najal proto odvážnou a mnohými dobrodružstvími zocelenou elfí partu , kterou vedl známí dobrodruh a zručný šermíř Lanvet a společně s nimi se vydal na dlouhou cestu po stopách draka Xyliantora.Hledali dlouho hodně dlouho kdo ví kolik to bylo let , až konečně našli jeho úkryt.Vydali se tedy navždy z tohoto světa sprovodit tohoto draka.Vstoupili tedy do hluboké jeskyně a probudili tím tedy i Xiliantora.Začala zuřivá bitka.Když ovšem Beraq viděl , že jeho společníci s elfí party jsou na pokraji svých sil , rozhodl se použít zoufalé řešení , které i on sám nikdy nechtěl použít.Vytáhl tedy z podkápě svitek pomalé proměny na kámen , který dostal za své služby od bohů hor a přečetl jeho obsah.V tu chvíli se všichni zúčastnění včetně Xyliantora a Beraqa samého začali měnit v kámen.Po chvíli nastávalo úplné ochrnutí a pomalé kamenění.Proměna tímto svitkem trvala desítky let a toho tehdy využil alchymista Spok.Když našel jeskyni a v ní kamenující postavy a obřího draka začal páchat plán , který promýšlel již dlouho ovšem nikdy ho nepředpokládal provést s drakem.Po dlouhá léta se snažil z Xyliantora vysát jeho duši a zkoušel tolik různých metod , že se mu to nakonec povedlo.Vložil tuto duši do sošky draka a spokojen se vydal zpět do svého obydlí společně se soškou.Při putování na zpět domů byl ale přepaden a soška se na Dlouhá léta ztratila.Až jednou se prý objevila v rukou nějakého necromacera , ale pak prý byla rozlomena na několik částí. Přesněji na pět.Jednu vlastní necromacer , který tenkrát přepadl Spoka.Druhou prý vzal do svého opatrovnictví kult Světla , který se snaží o blaho ve světě a další tři části se ztratili.“
Soška se ovšem díky své magické spoutanosti dá opět složit.Jednotlivé části mají své magické schopnosti , ale dohromady soška představuje mnohem větší sílu.Pokud by se ovšem podařilo někomu sošku opět složit , v zemi Trenavom by opět povstal drak Xyliantor.A to kult Světla nikdy , pokud to bude v jeho silách , nedovolí.
Jednotlivé části sošky viz.-v artefaktech na tomto servru

S magenergií sošky nelze nijak manipulovat. Soška může být zničena pouze tak , že svým dračím dechem sežehne srdce draka Xyliantora , pak se navždy rozpadne a nelze ji už nikdy obnovit.Taktéž draka Xyliantora není možno nijak vzkřísit , pokud mu bude srdce sežehnuto soškou.

Soška víly Ryvioly
Autor: zuuzza

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 5
Cena: 1500 zl
Magenergie (magy): 80

Tato bronzová soška roztančené děvy, nosena s sebou při cestách, chrání vlastníka před některými kouzly hypnotického charakteru nebo kouzly zračícími mysl dotyčného (se sílou kouzla ztrácí magy). Je nabita 80 magy, které mohou býti sošce odňaty pouze alchymistou. Nemá-li soška dostatek magů, ztrácí svou kouzelnou moc a hodnota klesá na cca 150 zl 50 st 20 md.

PS: Tato soška může být dobita v některém z chrámů dobra na vrcholku Oblačných hor, opět jen alchymistou a posvěcena proti nemrtvým (tato vlastnost se přenáší následně na postavu).

Strážná moucha
Autor: Sheedee

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 800 zl
Magenergie (magy): 80
Suroviny (zlaté): 200 (750)
Základ: železo (5 mn)
Výroba: 2 týdny-doma

Strážná moucha je malý létající strojek podobný mouše, která je jen asi dvakrát větší.
Přestože má křídla, slouží jí jen k manévrování, samotné létaní jí zajišťuje magenergie.
Tato moucha létá po dráze určené jejím pánem a speciálním magickým okem pozoruje okolí, přičemž vidí jen věci normálně viditelné běžným okem, když zaregistruje něco nekalého, co by mohlo ohrozit jejího pána, nebo jí pán přikázal, ať to hlídá, okamžitě se vrátí k pánovy, kterému o tom předá zprávu, nebo vyhlásí poplach hlasitým bzučením, to rozhoduje její pán.

Tuto zprávu předá tak, že na pána hlasitě zabzučí a potom vyhledá nejbližší volnou plošku a na ní ocasem v němž má malé množství tuše rychle napíše co viděla.

Mouše lze přikázat i to, aby někoho sledovala, či hledala, její mechanická inteligence je dost velká i na složité příkazy (Inteligence 5).
Moucha může i útočit, nebo se bránit, její oč je 12, počet životů 2, úč 16, ale pokud zasáhne, vždy způsobí zranění jen za 1/10 života, tedy musí zasáhnout desetkrát, aby způsobila zranění za jeden život.

Pokud alchymista při výrobě zaplatí místo normální ceny cenu v závorkách, dostane k mouše navíc ještě malé zrcátko, ve kterém se po doteku prstem do prostřed zobrazí zcela ostrý obraz toho, co moucha vidí a to i se zvukem.

Při letu moucha potichu cvaká křídly.

Moucha má na den 24 magů, přičemž na jednu hodinu letu spotřebuje 1 mag, magy se jí obnovují vždy o půlnoci, přičemž staré magy se ztratí.

Za zbylé magy může moucha sesílat tato kouzla:
Světlo
Neviditelnost
Neslyšitelnost
Studna duší
Autor: Nefrit Firebat

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10-50
Cena: 2000-10000 zl
Magenergie (magy): 500
Sféra: 21
Trvání: do rozbití krystalu
Suroviny (zlaté): 1200
Základ: černý mramor + rubín
Výroba: 2 dny / doma

Studna duší vypadá jako kvádr z černého mramoru 2x5x10 coulů, s rubínem zasazeným do největčí plochy.
Tento mocný magický předmět umožňuje uchovávat duše mrtvých. Pokud v jeho blízkosti dojde k úmrtí živé bytosti, pokusí se jí zmocnit. Je pravděpodobnost 85%, že se to podaří. Kapacita Studny je neomezená. Duše, uložené ve Studni, jsou ve stavu bezvědomí, tj nevnímají ani sebe ani okolí.
Duše, uschované ve studni, je také možné vkládat do nového těla. Pravděpodobnost úspěšného vložení je (INT držitele) %. V případě neúspěchu se nic nestane (duše zůstane uvězněná v předmětu).

Hlavním důvodem, proč tento předmět vlastnit, je ovšem možnost komunikovat s uschovanými dušemi. Majitel se musí 3k10 směn soustředit na probuzení. Přitom ovšem musí vědět, s kterou duší chce navázat kontakt. Je pravděpodobnost 3xINT, že se mu podaří kontakt navázat. Pokud uspěje, získá pocit, jakoby se mu někdo díval přes rameno a bude slyšet hlas duše. Ta na oplátku bude vnímat skrz jeho smysly. Tento stav bude trvat tak dlouho, dokud jí nepřikáže, aby se vrátila zpět, nebo se nevzdálí 120 sáhů od Studny.
Je možné mít vyvoláno i více duší.

Střihače Warta Roodwolfa
Autor: Arrxen Alagern

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 85 každý
Cena: teoretická cena 10500 zlatých
Magenergie (magy): Magická složka katarů - 2350 magů
ÚČ: 4/-1 normálně, roztáhnuté 8/+3 , stříhnutí 8/+9
OZ: +3
Sféra: Jezaiel
Trvání: Obsahují střípek sféry pro démona. - Věčné
Délka (sáhy): max. 1 sáh
Suroviny (zlaté): 5000 za každý
Základ: Stříhací katar, jedovatá rostlina
Výroba: 5 týdnů ; doma
Druh: lehká/obouruční

Střihače, aneb stříhací katary jsou katary se třemi břity, které mají navíc na ruce "tlačítko" , jenž je rozevírá či zavírá. Tímto se stávají dosti dobrou zbraní (pozn. mohou být jak jednoruční, tak na obě ruce. Jak je libo) Tyto katary jsou však odlišné od ostatních. Vyrobil je trpasličí kovář Wart Roodwolf pro svoji snachu, jenž chtěla dobrou zbraň pro povolání temného sicca. A tak sednul a začal vymýšlet něco rychlého a využitelného pro zlodějská (a nejen pro ně) povolání. Těchto katarů vyrobil asi jen patero na světě, a s pomocí hobitího pyrofora Síromíra Krupičky do nich vložili magickou schopnost vysávání. Každý katar měl jinou. Byly to schopnosti : vysávání ŽIVOTA (Past Odo~6~0/1k6 pro vlastníka , vysávání magie (Odo~9~0/2k6+1 pro vlastníka pokud je hraničář či kouzelník), vysávání úrovní (ROZ~3~!~0/1k2 - pokud vlastník katarů chce), vysávání alchymistovy magenergie (Odo+Int~10~1k6/2k6, ale nedá je vlastníkovi) a nakonec vysátí duše. Tyto katary jsou velmi mocné, ale je tu možnost, že peklo zjistí tuto činnost a samo potrestá vlastnka katarů smrtí a následným exportem do pekla. Je na to 5 % za každou vysátou duši. Je to past (ROZ~2~! pokud vlastník katarů chce). Nesčíslněkrát se stalo, že tyto katary v sobě mají i jejich majitele, kteří pro hamižnost na toto nebezpečí zapomněli. Těchto katarů je sice jen pět, ale mohlo se stát, že je našel někdo, kdo posléze přišel na jejich tajemství a vyrobil další. Takovýchto alchymistů je však málo.

Sudlice síly
Autor: kraag22

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 70
Cena: 18000 zl
ÚČ: 7/+3
OZ: 2
Délka (sáhy): 2
Druh: střední/obouruční

Tento artefakt je výtvorem pohanského theurga. Ten vytvořil netradiční
zbraň, sudlici. A to v mnoha ohledech vyjímečnou. Její první výhodou je
to, že neztrácí iniciativu. Dále má posílené parametry na 7/+3/+2 a je také schopná sesílat kouzla. A to dvakrát denně uzdrav těžká zranění a jednou denně bílá střela. Na počátku výroby v ní bylo umístěno 5 bodců. Ty se dají vystřelit a to jeden za kolo se silou 6/+3 (střelecké) a výsledné zranění se vynásobí třemi. Takto vystřelený bodec se nedá vrátit, tudíž tuto vlastnost lze použít pouze 5x.

Svíce touhy
Autor: Kixman

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): podle velikosti
Cena: 50 - 100 zl
Magenergie (magy): 10
Trvání: do dohoření
Suroviny (zlaté): 5
Základ: svíčka libovolné velikosti
Výroba: 5 hodin doma

Jedná se o svíčku, která funguje jako afrodisiakum. Po zapálení se z ní začne linout narůžovělí kouř. Každý kdo ho ucítí si háže proti pasti Int-Char(nejbližší postavy)~4~chtíč/nic

Kdo je pod vlivem touhy se bude pokoušet dostat do postele onu nejbližší osobu. To ovšem neznamená že se začne okamžitě na místě svlékat a skočí na ni (pokud to nemá v charakteru - např. nadržený Kroll Hopík).

Svíčka nefunguje např. na Amazonku, která složila přísahu že nedopustí aby se jí dotkl nějaký muž. Stejně jako heterosexuálové nebudou cítit touhu na stejné pohlaví a naopak.

Svěcená křída
Autor: smaug

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): podle velikosti *
Cena: 5st-2md
Magenergie (magy): 5 magů
Trvání: 10 kol
Suroviny (zlaté): 5mn
Základ: Bílá posvěcená křída
Výroba: 3 kola

Křída působí na nemrtvé. Nakreslíte okolo sebe kruh a přez něj nedokáže žádný přejít. (1 kruh vydrží 10 kol).
Pro PJ: Toto je velmi staré učení a zapomívá se v něm na to, že působí jen proti kostlivcům a zombiím. Ostatní nemrtvé nijak neomezuje.(to ale hráči neříkej)

Tančící čepel
Autor: Thrain

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 80
Cena: 500 zl
ÚČ: 4/0 | 6/0
OZ: 2 | 3
Délka (sáhy): 1
Druh: střední/jednoruční

"Tančící čepel" je vlastně meč s dlouhým tenkým ostřím a velmi krátkou rukojeti, na které není narozdíl od normálního meče tzv. kříž chránící ruce. Většinou je čepel zdobena různými ornamenty.

Tato zbraň má tu zvláštnost že se při boji s ní nepoužívá téměř vůbec síly, ale hbitosti (je to elfí zbraň) - proto se k útočnému číslu místo síly připočítává obratnost. Tyto zbraně se většinou používají dvě najednou (pro tuto situaci platí čísla za lomítkem).

Poznámka: Čepele těchto zbraní jsou nesmírně ostré proto není k útoku potřeba téměř žádná síla, ale obratnost je potřeba značná, proto ji nemohou používat postavy s bonusem za obratnost menším než dva a postavy s bonusem rovným dvou mají postih jedna k útočnému číslu.

 

 

Terminus
Autor: Arkannis

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 80
Cena: 7352 zl
ÚČ: 8
Délka (sáhy): 1
Druh: střední/jednoruční

zvl. :při úspěšném zásahu + 3 zranění bleskem
úplná odolnost vůči bleskům
+2 k ÚČ proti příšerám s přesvědčením Zmz

Meč byl vytvořen bohem Eltrix pro jeho barbarského válečníka, který byl jeho příznivcem blablabla...na hoře Arreat Sumit za války barbarů s lidmi. podle klepů se nachází někde v horách (to si vymyslete v jakých).

široká čepel tmavě modrá
jílec je vykládán drahýmy kameny


Tichá straka
Autor: Farao

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 25mn.
Cena: -----

Jde o artefakt v podobě straky, nelze zničit. Její schopnost je: ukradne cokoliv, aniž by o tom někdo věděl, tzn. Uvidíte-li někoho s překrásným prstenem, pošlete Straku, a ona vám ten prsten přinese a nikdo o tom neví. Uvese třeba až menší meč, nikoliv třeba katapult. Předmět dokáže ukradnout jen tehdy, když se na něj nikdo nedívá. (tudíž neukradne korunovační klenoty při korunovaci)

Tlama sošky Xyliantora
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 8
Cena: není


Je to v průměru asi 20 coulů rozevřená tlama draka.Je to jedna z částí , která se ztratila.Tlama je schopna 1 za den vychrlit proud ohně až do vzdálenosti 10 sáhů , který zraní za
30-57 (3k10 +27) životů , zraněny jsou všechny bytosti , které se nachází v sázích , kterými plamen prošel.Plamen je 1 sáh široký a dlouhý podle vzdálenosti k cíli.Oběti zasažené tímto plamenem jsou na 1 kolo oslepeni , a jsou těžce popáleny (účinky popálení nechám na PJ , neměli by se však zanedbát).Pokud je postava na 8 , 9 , nebo 10 sáhu , a má štít má možnost plamen zachytit do štítu , je to past Obr-13 zachycení / nezachycení.Pokud ovšem postava plamen štítem zachytí , je její štít , pokud není magický , zničen.Jak je zjevné plamen nemůže zachytit postava s menší obratností než 17/+3.


Trnová Koruna Úplňku
Autor: Malik88

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 15
Cena: ???

Jedná se o artefakt, který vypadá jako věnec z trnitého keře. Jeho schopnosti se projeví
do tří dnů po nasazení. Pokud si ale věnec někdo nasadí jen tak, nic se nestane - jen se
poškrábe. Aby se projevila skutečná moc předmětu, musí si ho postava nasadit během úplňku.
To se pak koruna "přisaje" na hlavu a stane se součástí těla. Postavě vypadají všechny
vlasy a místo nich vyraší trnité rostlinstvo. To má za následek snížení charismy o 2 a
zvýšení OČ o 1. Trní samotnou postavu nepopíchá, ale ostatní velice často.

Trpasličí sihil
Autor: haxo

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 30
Cena: 20000 zl
ÚČ: 9/+3
OZ: 1
Délka (sáhy): 1
Druh: těžká/jednoruční

Tento jednoruční a vražedný meč vyrábějí pouze trpaslíci (výroba trvá několik týdnů). Je vyroben z kalené oceli a jeho ostří je leptané kyselinou. Tento meč vlastní pouze několik vysoce postavených trpaslíků. Běžně se prakticky vůbec nedá koupit.
Navíc při své speciální a velice náročné výrobě, ztrácí schopnost udrže jakéhokoliv démona.

Trumfy Osudu
Autor: Nefrit Firebat

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 1
Cena: 1500 zlatých
Magenergie (magy): 3200
Sféra: 32
Trvání: na jedno použití
Suroviny (zlaté): 900
Základ: papírová karta
Výroba: 9 směn

Jde o jedny z nejmocnějších předmětů světa. Jejich účelem je provést určitou změnu reality či hmotného světa (jakou, určí alchymista při výrobě) nebo nějaký magický efekt (v tom případě je nutná spolupráce kouzelníka).
Často jsou používány ke zvrácení smrtelných efektů nepřátelských kouzel či zranění.

Tyto karty může použít kdokoli, stačí je vytáhnout a soustředit se na aktivaci.

Žolík (jedna z karet)
Tato karta je tak mocná, že, zjednodušeně řečeno, pro ni nic není nemožné.
Má to ale háček - aby mohla být použita, musí s ní majitel navázat duševní pouto (jeden den nedělá nic jiného, než že upřene na kartu zírá, promlouvá k ní a snaží se navázat kontakt (past Int ~ 15 ~ úspěch / mdloby po dobu jednoho týdne)).
Po jejím použití je navíc majitel vyčerpán a po dobu jednoho týdne se mu neobnovují životy (a pokud je to kouzelník či hraničář tak ani magy).

Turokova skrutka
Autor: Alkibiades

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): podla velkosti (10c/1siah = 350mn teda asi 7kg)
Cena: podla velkosti a cien v jednotlivých svetoch

Jedná sa o čerpacie zariadenie na vodu a neagresívne kvapaliny použiteľné na lodiach alebo na zavlažovanie polí (presne takto sa používalo už v období pred. n. letopočtom - Archimedova skrutka)
Vyrobiť ho dokáže každý zručnejší truhlár. Množstvo kvapaliny prečerpanej skrutkou závisí od priemeru tubusu a od rýchlosti krútenia. Pozostáva z tubusu v ktorom je po celej dĺžke šrób (neviem ako to nazvať ale je to prakticky to isté ako závit na klasickom otváraku na víno) zakončený kľukou. Jedným koncom sa ponorí do kvapaliny a druhým vyteká.

Tabuľka prečerpávania:

Voda a vode podobné kvapaliny - pivo, alkohol... :-)))
Priemer tubusu: 10c 200 štvrtiek/smena + 20 x bonus za silu
20c 400 štvrtiek/smena + 20 x bonus za silu
... atď

Olej a podobné kvapaliny - rôzne hustejšie kvapaliny
Priemer tubusu 10c 150 štvrtiek/smena + 20 x bonus za silu
20c 300 štvrtiek/smena + 20 x bonus za silu
... atď

Bahno a extrémne husté kvapaliny
Priemer tubusu 10c 80 štvrtiek/smena + 20 x bonus za silu
20c 160 štvrtiek/smena + 20 x bonus za silu
... atď

Sypké materiály ako pšenica, rôzne ľahké semená
Počet kubických (krychlových) siahov sa vypočíta nasledovne:
Priemer tubusu musí byť minimálne 40 coulov
Priemer tubusu: 0,4 s (bonus za silu má čerpajúca osoba 2.)
Objem prečerpaného materiálu
je: 0,4 x (2x2) = 1,6 s
takže: tubus má 40c, to je 0,4 siahov s bonusom za silu 2 prečerpá jedna skrutka 1,6 siahu krychlového
V Z O R E C: priemer tubusu v siahoch x (2 x bonus za silu)

Poznámka: pri násobení (čiže pri sypkých hmotách) bonusom ktorý má zápornú hodnotu sa postupuje nasledovne:

Bonus -1: priemer tubusu (v príklade 0,4) sa násobí len 1
Postava s bonusom -2 nedokáže pohnúť kľukou Turokovej skrutky

So skrutkou je skutočne možné prečerpávať len kvapaliny alebo sypké materiály, určite nie piesok, múku, alebo niečo ako cement. Skrutka by sa prakticky ihneď zasekla a s velkou pravdepodobnosťou (70%) aj zničila
( veľká hmotnosť piesku, priveľmi veľký tlak na zadrhnutú skrutku a pod. ...)

Chcel som týmto vytvoriť len taký kozmetický doplnok k hre. Sám nenachádzam nejaké praktické a dlhodobé využitie ale myslím že sa v niektorých situáciách môže hodiť vtedy je skrátka dobre že existuje. Urýchli čerpanie vody zo zasiahnutých lodí, zvýši produktivitu polí (Vykopú sa kanály cez polia do ktorých sa prečerpáva voda z neďalekého jazera - takto ju využívali v starovekom Egypte ...) alebo zjednoduší premiestňovanie pšenice a podobných obilnín na vozy, lode a pod.
Ekvivalentom je Turokova skrutka poháňaná zapriahnutým koňom alebo otrokom :-)))
Využitie je rôzne, závisí na tom ako si ju PJ alebo hráč dokáže zakomponovať do „svojho“ sveta.


Velký Loonich
Autor: Burgr

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 30
Cena: 2000 zl
Magenergie (magy): 100

Velký Loonich je hlavní součást historického kouzelnického náhrdelníku. Jedná se o zlatý řetěz a tenkou platinovou obručí pro vsazení Malého Loonichu. Jakmile se oba díly spojí, vytvoří magické prostředí, které obsahuje 150 magů. Z těchto magů může kouzelník sesílat všechny druhy blesků a to i kulové. Magenergie se dobíjí průběžně a to rychlostí 1 mag za směnu, což znamená, že všech 150 magů se nabije za 25 hodin. Při každém vybití magenergie pod poloviční hranici si kouzelník hází proti pasti, zda náhrdelník exploduje: Int~8~nic/výbuch. V případě exploze jsou oba díly náhrdelníku zničeny a kouzelník je zraněn za 5K6 životů. Pokud je tato past překonána, hazí se proti ní při každém dalším poklesu o 20 magů, dokud se magenergie opět nedostane nad polovinu.

Ventilkův meč
Autor: Zoltear

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 150
Cena: 125000
ÚČ: 4+2
OZ: 3
Délka (sáhy): 0,5
Druh: lehká/jednoruční

Kdysi žil temný bojovník Chrochtal Ventilek, postrach celého světa, byl však poražen mocným mágem Quezolem, který si vzal jeho meč, Quezol byl otráven na jedné své cestě a meč se ztratil na dlouhá léta.Vidle
Autor: haxo

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 30
Cena: 3 st
ÚČ: 5/0
OZ: 1
Délka (sáhy): 2
Druh: lehká/obouruční

Klasické dřevěné vidle, jak je všichni známe.

 

 

Vystřelovací Kuše
Autor: Vítek Hoffmann

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 60
Cena: 25 zl
Trvání: Navždy
Suroviny (zlaté): 80

dostřel

- malý: 15

(sáhy)

- střední: 30

 

- velký: 50

Základ: lehká kuše
Výroba: 3 dny doma

S touto zbraní se nedá útočit, ani bránit, ale její schopnost je v tom, že postava vystřelí hák z kuše a po dobrém zásahu, se hák uchytí a postavu to přitáhne nahoru.

Vševědná mapa
Autor: Farao

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 15
Cena: ---
Magenergie (magy): ---
ÚČ: ---
OZ: ---
Sféra: ---
Trvání: stálé
Délka (sáhy): ---
Suroviny (zlaté): ---

dostřel

- malý: ---

(sáhy)

- střední: ---

 

- velký: ---

Základ: papirus
Výroba: ---

Jde o mapu asi 20*20 cm velkou. Při řečené části světa tuto přesně ukáže v plných detailech.

Zbroj Sanderských rytířů
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): velikost A(230mn) B(330mn) C(395mn)
Cena: velikost A 2500 zl B 3000 zl C 3300 zl
OZ: 6 nebo 7 viz. popis

Zbroj Sanderských rytířů je stříbrná kvalitou posobná plátové zbroji avšak je lehčí a má své unikátní schopnosti.Tyto zbroje používali v dávných dobách vymítači nemrtvých. Uprostřed zbroje asi někde u prsou je na zbroji namalována zlatá lebka.Tato zbroj má stejné obrané číslo jako plátová 6 , ale proti nemrtvým má zvláštní schopnosti.Proti nemrtvým má OČ=7 , protože z takto oděného bojovníka mají nemrtví strach tak mají -1 k UČ , ale za to pokud ho zasáhnou snaží se mu způsobit co největší zranění , a proto mají proti nositeli Útočnost +2.Tato zbroj má také tu nevýhodu , že pokud déle jak 5 dní na ní nedopadne sluneční paprsek ztrácí svou schopnost proti nemrtvým. Pokud se po ztracení schopnosti zase ale dotkne slunečního paprsku schopnost se jí za 24 hodin od doteku znovu nabije na dalších 5 dní.

Zbroj z kůže baziliška
Autor: Arrxen Alagern

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): Stejně jako rytířská zbroj
Cena: 400000 zl
OZ: 14

Je to velmi vzácná zbroj, která není skoro nikde k sehnání. Každý, kdo zabil baziliška, legendárního hada, který zabíjí už tak dost krutým pohledem, to může potvrdit. Už proto, že se "zásoby" bazilišků krátí, protože jsou velmi častým cílem hrdinů, kteří chtějí dokázat své schopnosti.
Baziliščí kůže je zaprvně velice tvrdá (+14)
, a také má tu zvláštní schopnost, že svého nositele chrání před ohněm, ohnivými kouzly a efekty. Dobrodruh má tímto 45% na to, že nedostane žádné zranění.
Bohužel je baziliščí kůže velice těžká a masivní, a má tudíž i nevýhodu. Po dobu, co ji postava nosí, jí "ubírá" z obratnosti celé 2 stupně, tímpádem i modifikuje bonus(postih) a tímto také ZÁKLADNÍ OBRANNÉ ČÍSLO. Ale nezkuste to, že?

Zlodějská kuš
Autor: haxo

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 75
Cena: 42 zl
ÚČ: 3/+1

dostřel

- malý: 7

(sáhy)

- střední: 12

 

- velký: 18

Tuto kuš mají v oblibě hlavně zloději. Dá se velmi dobře schovat pod kabát a sřílet se z ní dá jednoručně (ne však nabíjet). V případě, že je natažená déle jak 6 směn, hrozí nebezpečí 5% za každou načatou směnu navíc, že samovolně spustí. Ověřuje se kdykoliv, nejpozději však na konci dosud neověřované směny (kdy se bude ověřovat, určí PJ).

Zlodějské rukavice
Autor: J.J.Blade

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 12
Cena: 350 zl
Sféra: 1
Trvání: 6 měsíců
Výroba: 2 týdny

Obyčejné zlodějské rukavice, které ulehčují šplhání (po zdech, provazech, atd.) o 10% a zároveň přidávají bonus +1 k vrhání zbraní.

Zlodějský plášť
Autor: J.J.Blade

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 10
Cena: 15 zl
OZ: 1

Zlodějský plášť pomáhá schovávat se ve stínu (+10%) díky svému speciálnímu materiálu a barvě. Zevnitř pláště mívají zloději často vyšitý nějaký svůj charakteristický znak (Znak cechu, gildy,...).

Zub nenávisti
Autor: Sip

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2 mn
Cena: 200-1000zl

Je to zub asi tak velký jako špičák u tygra.Dává +1 k OČ proti střelným a vrhacím zbraním.Nosí také štěstí (např.V hospodě hraješ kostky a hodíš vždy 6) <Účinky štěstí si může PJ vyvodit podle situace>

Šavle pána nemrvých
Autor: xerno

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 15
Cena: neprodejné
Magenergie (magy): 756
ÚČ: 7/+3
OZ: +2
Sféra: 17
Trvání: stále
Délka (sáhy): 1
Suroviny (zlaté): 200
Základ: prakost
Výroba: dva roky
Druh: střední/jednoruční

On stal pod upatim lesa a vsade okolo neho sa valali mrtvoly. Mrtvoly jeho vojakov a vojakov neprijatelskych. Kostry a hnijuce tela zombikov. Jeho armade sa zuzovali pocty, no neprijatelov bolo stale vela. Utocili bez strachu a bez pudu sebazachovy. V hlave mu hucalo, adrenalin mal v krvi, zrychleny dych a telo postriekane od krvi, miestami svojou a miestami svojich vojakov. Pach cerstvej krvi sa vznasal nad zemou ako tazka hmla. Podlamovali sa mu kolena. Otocil sa a vtedy ho zbadal. Vysoka postava, zahalena v ciernych handrach sa priblizovala k nemu. Stuhol, roztriasli sa mu kolena, uz davno sa mu nic take nestalo, bol z toho prekvapeny. Postava sa priblizovala. Videl ruky tej zahadnej postavy, tie vychudnute ruky, co zvierali sablu. Bola stale blizsie, tasil mec no vtedy zbadal tu tvar, tie oci. Vydesilo ho to, prestal ovladat svoje telo. Tie oci, ktore nerozonavaju rozdiel medzi dobrom a zlom, tvar, ktora nevnima bolest a ten vyraz, pozitok zo smti naokolo. Zahnal sa, no jeho roztrasena rana minula ciel. Muz v ciernych handrach vzpriamil svoju sablu, on zbadal, ze sabla, je cela z kosti, pomyslel si, ze jeho mec ju roztne na pol, zachvatil ho hnev, zautocil, ozval sa naraz a nieco ho trafilo do tvare, citil teplu krv stekajucu po jeho tvari, citil tu chut v ustach, otvoril oci a zbadal svoj omyl. To jeho vlastny kus mecu ho trafil priamo do tvare. Pustil mec z ruky a strnul, muz sa usmial a ten usmev ho zmrazil na kost, muz sa zahnal a jeho zvlastna zbran mu prenikla cez pancier priamo do srdca, stratil o sebe vedomie. Prebral sa, no citil sa inac, utrzky spomienok sa mu valili v hlave, citil sa inac, necitil bolest, necitil nic, iba nenavist a slepu tuzbu posluchat toho, co ho pripravil o zivot, posluchat toho, kto drzi tu zahadnu zbran. Vstal, obratil sa, zodvihol rozeknuty mec a kracal k svojim vlastnym muzom. Ked sa stretly, namiesto pozdravu zacal rubat a tesit sa z tej krvi, cim viac rubal, tym viac sa tesil, tesil sa, ze sluzi niekomu, kto dobije svet. A aj dobil!

Popis artefaktu:
Je to zbran vyrobena z kosti, neznamo akej. Zbran bola vyrobena Nekromantom Xernom, ktory donutil 9 theurgov pracovat na jeho zbrani. Zbran ma tvar sable, je cela z kosti, ma trosku nazltlu farbu. Listy ostria su po stranach vyornamentovane runami a znakmi kostier. Jilec sable ma tvar ludskej lebky a je to srdce artefaktu. Rucka sable je potiahnuta dracou kozou, takze perfektne sedi v ruke. Ak niekto vlastni sablu, jeho presvedcenie sa nenavratne presuva k zakonnemu zlu. Je to presun o jeden bod za tyzden ( nezalezi na inteligencii).

Popis vlastnosti:
Sabla ako artefakt ma jednu vlastnost, no pred tym ako mozeme sablu pouzit s nou treba zviest suboj. Ak postava suboj vyhra sabla je jej a moze pouzivat schopnosti sable. Je to past- rozdiel urovni- (sabla je na 24) nic/ovladnutie. Z toho vyplyva, ze sablu mozu pouzivat poastavy najskor na 15 urovni. Bol to nejaky obranny mechanizmus Xerna pred cudzim zaobchadzanim. Je jasne ze postva nad 15 uroven nieje na kazdom rohu.
K samotnej vlastnosti: Sablou sa da zautocit prijamo na srdce a ovladnut tvora, ktory bol zasiahnuty. Pri pokuse zautocit na srdce sa hodi na utok a obranu medzi obetou a utocnikom no za obranne cislo obete sa pocita troj nasobok urovne+ hod kockou. Ak utocnik zasiahol obet aspon za 1 zivot utok sa podaril a obet upada do bezvedomia na 1-6 kol. Po 1-6 kolach je mrtva a stava sa nemrtvym.. (Po neuspesnom utoku sa da tato schopnost pouzit na obet ktora sa vyhla az po jednom mesiaci-31 dni.) Po prvych par dni vyzera obet normalne, no po nejakom case sa zacne rozpadat, hnije a stava sa zombikom, po odhniti vsetkeho masa sa z nej stva kostak ako ma byt. Vsetky vlastnosti obeti az na charizmu ostvaju rovnake, ineteligenica je viazana na majitela sable a nemrtvy ho slepo poslucha. Sabla moze vlastnit neobmedzene nemrtvych. Nemrtvy sa moze vzdialit od sable maximalne na dve mile, dalej dobrovolne nejde. Nemrvy slepo posluchaju pana a budu ho branit za kazdu cenu.


Srdce artefaktu:

Je jilec sable, teda lebka, znicit sad a, len v extremnych teplotach, sopka. Po zniceni srdca sa automaticky nemrtvy rozpadnu v prach. Po zabiti majitela sa stava vodca nemrtvych zpravidla najsilnejsi z nich do doby, kym sabla najde noveho majitela. Ak je znicene ostrie a nie srdce, nemrtvy ostavaju a posluchaju majitela srdca.

Poznamka: Kost je extremne tvrda uz podstatou a kuzlom, takze bude vzdy tvrdsia ako zelezo. Ostrie nejde otupit a ani poskodit, jediny sposob je velka teplota, aspon sopka.

Šperhák
Autor: zozot

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 8 st

Šperhák je nutný k otevírání zámků.

 

 

Živá voda
Autor: Burgr

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 2
Cena: 10 zl
Magenergie (magy): 10
Trvání: týden
Suroviny (zlaté): 10
Základ: voda
Výroba: 6 směn

Alchymista může tento lektvar vyrobit z flakónku plného pramenité horské vody. Po šesti směnách soustředění, vznikne skutečně živá voda. Jakmile ji alchymista odzátkuje, vytryskne z flakónku všechna voda na zem a čeká na alchymistův příkaz. Může se jednat prakticky o cokoliv, co může 100 ml vody dokázat. Nemůže létat, zastaví ji potok nebo jen malá puklina v zemi větší než 1 coul. Splní jeden příkaz a poté se změní v obyčejnou vodu. Pokud není do týdne upotřebena, flakónek vybuchne a pokud ho někdo drží nebo je v jeho blízkosti, je zraněn za 2-12 životů.

Řeznická sekera
Autor: Mefisto

Použito z:www.drd.cz
Váha (mince): 200mn
Cena: 400zl
ÚČ: 4/+6
OZ: -2
Délka (sáhy): 1
Druh: těžká/obouruční

Krátká a těžká řeznická sekera s širokým, nabroušeným ostřím.

 

 

 

 

Boty rychlosti

Suroviny: 245 zl

Potřeby: Normální boty

Výroba: 1,5 dnů

Magenergie: 120

Každému kdo nosí tyto boty stoupne pohyblivost o 2 a při každé 2 obraně má OČ o 1 vyšší. Když je má na sobě elf nebo hobit stoupne jim pohyblivost o 3 a jestli je jejich povolání ještě zloděj, budou mít při každé obraně OČ o 1 vyšší. Boty mají ale ještě jednu dost značnou nevýhodu. S těmito botami se dá pouze buď stát nebo běžet. Pokud s nimi budou postavy normálně chodit boty ztratí své magické schopnosti.

 

Svítivá tyčinka

Magy: 12 M

Suroviny: 75 zl.

Základ: pryskiřice a fosfor

Výroba: 2-3 směny

Tato tyčinka, zhotovená z poloprůsvitné pružné pryskiřice, začne po uvolnění pojistky vydávat světlo o intenzitě dvou pochodní. Tyčinka vydrží svítit 4 hodiny, ledaže by byla pojistka zcela odtržena, pak zhasne do jedné minuty. Tyčinka je i při svícení chladná a nelze jí nic zapálit.

Autor : Doc. Odine

 

Duhový prsten

 

Jedná se o prsten vyrobený ze slitiny stříbra a platiny, po jehož obvodu je zasazeno patnáct čirých briliantů. V jakémkoli světle, ať už se jedná o světlo sluneční, záři pochodně či světlo magického původu, třpytí se prsten všemi barvami připomínajíce tím barvy duhy - odtud zřejmě pochází jeho název. Prsten disponuje vlastní magenergií, která je prezentována 15-ti magy. Jedná se tedy o prsten magický, který si nechal kdysi zhotovit u jednoho nejmenovaného theurga čaroděj, jehož jméno už časem upadlo v zapomění (jedni tvrdí, že se jmenoval Primus, druzí zase Gambrinus, ale určitě ne Budvar... :-) ) Tento čaroděj proslul zejména svou neutuchající láskou k zlatému moku a k hospodskému životu vůbec. Určitě uznáte, že v takovýchto situacích se zaklínadla jen velice těžko vyslovují, nemluvě o gestikulaci, proto potřeboval něco, co by mu dokázalo aspoň v malé míře tento "handicap" potlačit - a myšlenka byla na světě. Zanedlouho, jen co vystřízlivěl, se zastavil u místního theurga a dohodl celý obchod. Protože však díky svému "koníčku" neměl na tuto dosti nákladnou záležitost dostatek finančních prostředků, byl nucen za prsten zastavit svou hůl - to by vysvětlovalo pozdější záhadnou smrt onoho theurga, kterého našli o několik dní později v různých částech jeho laboratoře.

 

V čem ale spočívá síla Duhového prstenu. Protože se onen čaroděj rád pouštěl do všech hospodských sázek a rvaček, u kterých se náhodou vyskytl, nechal si do prstenu vložit několik ryze útočných kouzel v podobě blesků různých barev, jmenovitě:

 

Modré blesky

 

Zelené blesky

 

Žluté blesky

 

Rudé blesky

 

a Fialové blesky (viz. PPZ, PPP - seznam kouzelníkových a čarodějových kouzel )

 

Prsten je schopen sesílat libovolné kouzlo a to i opakovaně, avšak celková magenergie potřebná k seslání nesmí být vyšší, než je okamžitá magenergie prstenu. Tato magenergie se automaticky dobíjí na maximum (tj. 15 magů) jednou za 24 hodin (vždy o půlnoci). Pravděpodobnost úspěchu seslání kouzla je stejná jako by jej sesílal kouzelník s inteligencí 21 (tj. Stoprocentní).

 

Celá věc má ale jeden, a to dosti podstatný háček. Jelikož je tento prsten velice mocnou zbraní a zároveň hodnotným šperkem přitahujícím pozornost, což náš čaroděj dobře věděl, a proto v žádném případě nechtěl riskovat aby se jeho "milášek" :-) dostal do cizích rukou nebo byl, nedejbože, použít proti němu. Proto mu theurg zařídil, že prsten funguje pouze tomu, kdo disponuje vlastní magenergií v jakékoli formě (viz. alchymista a jeho obory, kouzelník a jeho obory, hraničář a jeho obory), nikdo jiný není schopen Duhový prsten používat ! Bohužel ani ti, kdo jej používat mohou, to nemají zase tak úplně zadarmo - prsten si při každém svém "dobití" (o půlnoci na max. 15 magů) odčerpá tuto magenergii od svého majitele. Pokud dotyčný nemá dostatek požadované magenergie či nemá vůbec žádnou, prsten se dobije pouze o tolik magů, kolik má momentálně k dispozici resp. nedobije se vůbec. Majitel nemůže tento proces nijak ovlivnit či kontrolovat počet přelitých magů, proto se doporučuje tento prsten nabízet až postavám na vyšších úrovních...

 

Prodejní cena: 1000 - 1200 zl.

 

Magenergie: 400 magů

 

Suroviny: 600 zl

 

Základ: stříbro (100 zl.) + 1/8 platiny (100 zl.) + 15 briliantů menších než špendlíková hlavička (400 zl.)

 

Výroba: 7 dní, doma

 

Trvání: 2 roky

 

Sféra: 6

Zpět Artefakty Zpět